လွည္းတန္းတြင္မီးေလာင္

ယေန. ေနလည္ ၁၁:၃၀ အခ်ိန္တြင္ လွည္းတန္းလမ္းနွင့္ ထန္းတပင္လမ္းေထာင့္ တုိက္၃လြာတြင္ မီေလာင္သည္။ ၁၂:၃၀ အခ်ိန္တြင္ မီးျငိမ္း

သြားသည္။ လွ်ပ္စစ္၀ါယာ ေရွာ႔ျဖစ္ျပီး စတင္ေလာင္ျပီး အေသအေပ်ာက္ မရွိဟုနီးစပ္ရာ ကြမ္းယာဆုိင္က ေျပာၾကားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s