ဒါျမန္မာကြ

တေန.ေသာအခါ နုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး

သမုိင္းပညာရွင္ကျမန္မာနုိင္ငံ၏ပုဂံအေၾကာင္းစာထမ္းဖတ္ၾကား သြားသည္။အေမရိကန္

မနုႆေဗဒပညာရွင္ကလည္းပုံေတာင္ ပုံညာ ပရုိင္းမတ္မ်ားအေၾကာင္း

ေျပာသြားသည္။ ဂ်ာမန္ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္က ျမန္မာစီပြားေရးေၾကာင္း ေျပာသြားသည္။

ျပင္သစ္ ပန္ခ်ီပညာရွင္က ျမန္မာေရွးပန္းခ်ီေၾကာင္းေျပာသြားသည္။

ျမန္မာ ပညာရွင္ က ထ၍ ထုိသူမ်ားကုိ လက္ဆြဲ နႈတ္ဆက္ကာ ေက်းဇးူဥပကာရတင္ရွိေၾကာင္းေျပာသြားသည္

ျမန္မာေရ သိတယ္မလား 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s