ဟာသ

ဒီဟာသေလးကေတာ. six faces ဆုိတဲ.ဘေလာ.တစ္ခုမွာေတြ.လုိ.
ကူးၿပီးတင္ေပးလုိက္တာပါ။ရယ္ေမာေပ်ာ္ရွြင္နုိင္းပါေစ။

Today’s Equation!

Human = eat + sleep + work + enjoy
Donkey = eat + sleep
Therefore,
Human = Donkey + work + enjoy
If, Human – enjoy = Donkey + work
In other words,

Human that don’t know enjoy = Donkey that work

Men = eat + sleep + earn money
Donkeys = eat + sleep
Therefore, Men = Donkeys + earn money
If Men – earn money = Donkeys
In other words,

Men that don’t earn money = Donkeys

Women = eat + sleep + spend
Donkeys = eat + sleep
Therefore, Women = Donkeys + spend
If, Women – spend = Donkeys
In other words,

Women that don’t spend = Donkeys

Advertisements

One thought on “ဟာသ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s