က်ေနာ္ခြင့္ယူပါရေစ

က်ေနာ္ အခု စာေမးပြဲနီးလာျပီ စာမရ ေက်ာင္းပ်က္ စာမရွိတာေၾကာင့္ စာက်က္ရေအာင္ ဘေလာ့ေရးျခင္းကုိ ခဏ နားပါမယ္ ၃ပတ္ေလာက္ပါပဲ  စာေတြကုိ က်ေနာ္တုိ.ေက်ာင္းက မေမဦးေက်းဇူးနဲ႔စုံပါျပီ  အခုမီးကပ်က္ပဲပ်က္ေနတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s