ေမၽွာ္လင့္ျခင္း

သစၥာမွတ္သား

ျပတ္သားခိုင္ၾကည္

ငါဒီကမၻာမွာ

အၾကင္နာဆိုတာေ၀း

လြတ္ဟာတဲ့ႏွလံုးသား

အခ်စ္ဆိုတာ

ၿငိမ္သက္ေျခာက္ျခား

ဘယ္ဆီမ်ားေရာက္ေနလဲ

ရီေ၀မ်က္၀န္း

စြန္းထင္းေလလြင့္

ဒဏ္သင့္စိတ္မ်ား

အားတင္းထားလဲ

ဆႏၵရဲ႕အရိပ္

တြန္းတိုးရင္းပိတ္ပင္

ဖိ္တ္စင္ျပန္႕ၾကဲ

မေပါက္ကြဲေအာင္

ၿမိဳသိပ္ျခင္းေတြ…….

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြ……..

အားငယ္လွတယ္

ေ၀ဒနာေတြစုအံုတဲ့ေႏြ

အေဖာ္မဲ့ငါ

ခ်န္ထားရစ္ပါ

မလာပါနဲ႔

မေခၚပါနဲ႔

ငါ

ေမွ်ာ္သာေမွ်ာ္ရင္း

ရင္မွာေျခာက္ေသြ႕

ေျဖေဖ်ာက္ေက်နပ္

ေနႏုိင္ပါတယ္ကြယ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s