ပါဘလြန္ရဲ.ေခြး

သခင္လာတယ္

အစာေကြ်းတယ္

က်ေနာ္သေရက်တယ္

ေနာက္သခင္

ေခါင္းေလာင္းတီးတယ္။

ေခါင္းေလာင္းတီးတယ္

အစာေကြ်းတယ္

က်ေနာ္သေရက်တယ္။

ေနာက္ေတာသခင္

ေခါင္းေလာင္းသာတီး

အစားမေကြ်းေတာ့

ဒါေပမယ္က်ေနာ္

သ….ေရ….က်…..တယ္။

Advertisements

One thought on “ပါဘလြန္ရဲ.ေခြး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s