ပုရြတ္ဆိတ္ဆီမွသင္ယူစရာမ်ား

က်ေနာ္အတြက္ တိရ စၦာန္ထဲမွာ ေခြး၊ႏြားျပီးရင္ စတင္သိခဲ့တာ ပုရြတ္ဆိတ္ပါ

မူလတန္းအစ သူငယ္တန္းအဂၤလိပ္စာ ဖတ္စာအုပ္ရဲ႕ ပထမစာမ်က္ႏွာမွာ

Ant( အန္.)ပုရြတ္ဆိတ္ဟုေအာ္က်က္ခဲ့ရဘူးသည္။က်ေနာ္ ေနမေကာင္းလုိ.

ေဆးထုိးခံရေတာ့မယ္ ဆုိရင္ သားရယ္ပုရြတ္ဆိတ္ကုိက္သေလာက္ပါ

ပဲဆုိျပီး အေမအားေပးတတ္တယ္။ ေနာက္ျမန္မာစာမွာ ပုရြတ္ဆိတ္နဲ့

ႏွံေကာင္ပုံျပင္အေၾကာင္းသင္ေတာ့လည္း ဆရာမက ပုရြတ္ဆိတ္လုိ.အလုပ္ၾကိဳးစား

ဖုိ.ဆုံးမဖူးသည္။

ပုရြတ္ဆိတ္ေတြ ကက်ေနာ္အတြက္ေတာ့စိတ္၀င္စားစရာပါ။ သူတုိ႕ဆီက ေနျပီးက်ေနာ္တုိ.ေတြ အတူယူစရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။သူတုိ.ဟာ ခႏၡာကုိယ္ေသးငယ္ ေသာ္လည္း ၾကံခုိင္မႈကမနိမ့္ပါဘူး။အျမင့္ကေနခ်

ၾကည့္ပါ သူတုိ. ဘာမွမျဖစ္ပဲေနလိမ့္မည္။ခႏၡာကုိယ္အေလးခ်ိန္ က ဧရိဟာထက္စာရင္ အလြန္

ေပါ့ပါးတာေၾကာင့္ စကၠဴတရြက္လုိ ေလက ပင္တင္ေပးထားနုိင္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဘယ္အျမင့္

ကက်က် သူတုိ.ကေတာ့ေအးေဆးပဲ။

က်ေနာ္တုိ.လူေတြမွာ စား၀တ္ေနေရးေတြနဲ႕လုံးလည္ခ်ာလည္လုိက္ေနျပီး ေဘးအႏၱရယ္ေတြ

နဲ႕ေတြၾကဳံ၊အခက္အခဲေတြကုိ ေနာက္ေက်ာ္လႊားရုန္းကန္ ေနရတာေၾကာင့္ ကုိယ္ခႏၡာက်န္းမာ

သန္စြမ္းဖုိ.တင္တာမက စိတ္ဓာတ္ပါခုိင္မာဖုိ. လုိအပ္လာပါတယ္။ေလာကဓံနဲ႕ အထု

အေထာင္းကုိအျပဳံးမပ်က္ ရင္ဆုိင္နုိင္ဖုိ.လုိပါတယ္။ပုရြတ္ဆိတ္ေတြ အျမင္ကက်လည္းဘာမွ

မျဖစ္သလုိေပါ့။

ပုရြတ္ဆိတ္ေတြ ရဲ႕စိတ္ဓာတ္အင္အားမွာ မေသးလွပါ။ဇြဲနဘဲၾကီးၾကီး အလုပ္လုပ္ရုံ သာမက

ေျပာင္းလဲတဲ့အေျခအေနေပၚ မႈတည္ျပီး လုိက္ေလွ်ာညီေထြ တုံျပန္နုိင္ပါတယ္။ရာသီဥတု

ေရ၊ေလ အႏၱရယ္ေတြလြတ္ေအာင္လည္းေရွာင္တတ္ ၾကိဳတင္ခန္.မွန္းတတ္တယ္။ေနာက္

သူတုိ.ဆီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ေန ေရွ႕အေကာင္နဲ႕အေနာက္အေကာင္ မ်က္ေျခမျပတ္ ္တည္တည္မတ္မတ္ေလွ်ာက္ျပီး အေျခအေနတခုေျပာင္းလဲ သြားရင္ ဥပမာ သစ္ရြက္တရြက္

လမ္းေၾကာင္းေပၚက်ခဲ့ရင္ မ်က္ေျချပတ္ျပီး အေနာက္ကအေကာင္ေတြ ဘယ္သြားရမွန္း မသိ

ခ်ိန္မွာအေရွ႕ကအေကာင္ကေနာက္ျပန္လည္လာျပီး မူလလမ္းေၾကာင္းေပၚ ျပန္ေရာက္ေအာင္

တည္.မတ္ေပးပါသည္။သူတုိ.ဟာ လမ္းေဟာင္းသြားသင္ခ်ိန္မွာလမ္းေဟာင္းလုိက္ျပီး လမ္း

သစ္ေဖာက္သြားရမဲ့ အခ်ိန္မွာလမ္းသစ္ေဖာက္လမ္းသစ္ေလွ်ာက္ၾကတဲ့ အာဂ ပုရြတ္ဆိတ္မ်ား

ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ.လူေလာကမွာလည္း လမ္းသစ္ေဖာက္တာတုိ. လမ္းေဟာင္းတုိင္းေလွ်ာက္တာေတြ

ရွိပါတယ္။စိတ္ဓာတ္ရင့္က်က္ျပီးအသိဥာဏ္ ၾကြယ္၀သူေတြကလမ္းေဟာင္းေလွ်ာက္သင့္အခါ

လမ္းေဟာင္း၊လမ္းသစ္ေဖာက္သစ္တဲ့ အခါလမ္းသစ္ေလွ်ာက္သင့္သည္ကုိ စဥ္စားဆုံးျဖတ္ဖုိ.

လုိပါတယ္။တျခားလူမ်ားကလည္း ထုိလူမ်ားဆုံးျဖတ္သည္ကုိ နာလည္သေဘာေပါက္ဖုိ.လုိပါ

တယ္။ဒါမွလည္း က်ေနာ္တုိ. လူေဘာင္သာယာလွပမည္မဟုတ္ပါေလာ။

ပုရြတ္ဆိတ္ခ်ီးမြမ္းခန္းမျပီးေသးပါဘူး ပုရြတ္ဆိတ္ေတြဆီမွာပရဟိတစိတ္ရွိပါတယ္။ သူတုိ.

ရွာသမွ် အစာေတြဟာ သူတုိ.အတြက္တင္မဟုတ္ပါ ။သူတုိ.မ်ဳိးႏြယ္စုအက်ဳိးစီးပြားအတြက္

သာ အလုပ္လုပ္ၾကပါတယ္။တစ္ဦးေကာင္းတစ္ေယာက္ေကာင္းမဟုတ္ပါ။အမ်ားအတြက္ၾကိဳး

စားၾကတယ္။အမ်ားအတြက္အသက္ရွင္ၾကတယ္။တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ဘ၀ေတြ ကုိမ်ားကက်ဳိး

အတြက္သာျမဳပ္နွံထား လုိ.အေပ်ာ္အပါးလုိက္စားဖုိ. ကုိယ္က်ဳိးစီပြားရွာေဖြဖုိ.တုိ.ကုိ ပရဟိတ

ဟူေသာ အေကာင္းတရားက အလုိလုိထိန္ခ်ဳပ္ထားေပးတယ္။

လူမႈအက်င္သီလဟာ ဆႏၷနဲ.ဆန္က်င္ျပီး ္တမင္ေအာင္အီးထိန္ခ်ဳပ္တာမ်ဳိးဟာ

လူမႈအျမင့္မားဆုံးစံနႈန္းမဟုတ္ပါ။

ပုရြတ္ဆိတ္ဟာ လူထက္သာတယ္လုိ.ဆုိလုိခ်င္တာမဟုတ္ပါဘူး။အေျပးျမန္တဲ့ေနရာမွာ

လူနဲ႕ျမင္းနဲ.ကြာသလုိ အေပ်ာ္ထက္အမ်ားအက်ဳိးဦးစာေပးရာမွာ ပုရြတ္ဆိတ္မ်ားမွာ

စံျပဳထုိက္ပါတယ္။

အထိန္းအခ်ဳပ္မပါပဲ သဘာ၀အေလွ်ာက္ ကုိယ္က်ဳိးမငဲ့ပဲ အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ရြက္

ရာမွာ ေပ်ာ္ေမြတတ္ဖုိ.က်ေနာ္တုိ.ေတြဘာျဖစ္လုိ.မလုပ္နုိင္ရမွာလဲ။ပုရြတ္ဆိတ္တုိ.

ပ်ားတုိ.က သဘာ၀ဗီဇေၾကာင့္ေကာင္းကြက္ေတြေဖာ္ေဆာင္နုိင္ေပမဲ့ တည္ျမဲတဲတရား

လားဆုိေတာ့မဟုတ္ဘူး။က်ေနာ္တုိ.လူသားေတြရဲ႕အသိဥာဏ္နဲ႕ကုိယ္က်င့္တရားကုိ

အေျခခံျပီး သီလ၊သမာဓိ၊ပညာအဆင့္ဆင့္ ျမင့္တတ္လာမွသာ တည္ျမဲတဲ့ ကုိယ္ရည္

ကုိယ္ေသြးေတြထြက္ေပၚလာမယ္။ဒါမွလည္း ျမင့္ျမတ္တဲ့တကယ္လူသားေတြျဖစ္လာ

နုိင္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႕ပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္လက္ေဆာင္ေပးပါရေစ

တရုတ္ျပည္က နတ္ကြန္းတစ္ခုမွာ အျမဲ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းသူတစ္ေယာက္ရွိတယ္။

ေနာက္ၾကာလာေတာ့ ဒီနတ္ကြန္းက နတ္သမီးက ဒီဆုေတာင္းသူကုိ ကုိယ္ေယာင္ျပျပီး

ဆုေပးသတဲ့။ဘာဆုလည္းဆုိေတာ့ ပုရြတ္ဆိတ္ေတြရဲ႕စကား နားလည္နုိင္တဲ့ေဆးလုံး

ေလးတလုံးေပးတယ္။ဒီလူဟာဒီေဆးလုံးကုိေသာက္ျပီးတဲ့ အခါသူျခံထဲ ကေက်ာက္တုံးေပၚ

မွာပုရြတ္ဆိတ္၂ေကာင္ေတြျပီး အနားကပ္နားေထာင္သတဲ့ ပုရြတ္ဆိတ္တစ္ေကာင္က

တုိ.ေတြေနရာေျပာင္းၾကစုိ.လုိ.ေျပာတယ္ ေနာက္တစ္ေကာင္က ဘယ္ကုိေျပာင္းမလဲဟုေမး

တယ္။ပထမအေကာင္က ဒီေနရာကစုိစြပ္တယ္ကြ ေအာက္တည္.တည္.မွာရတနာေသတၱာ

ျမဳပ္ထားတယ္ကြလုိ.ေျပာတာ ၾကားလုိက္တယ္။ဒါနဲ.တူးၾကည္ေတာ့ ေတြပါေလေရာရတနာ

ေသတၱာေနာက္တစ္ၾကိမ္နားေထာင္ၾကည္.ေတာမရေတာ့ တခါသုံးပဲ။ ဆုေတာင္းတဲ့သူက

ေတာရတနာေတြရျပီးခ်မ္းသာသြားတာေပါ့ပုံျပင္ကေတာဒါပဲ။

ဒီပုိစ္ကုိ တစ္ၾကိမ္မကဖတ္နုိင္ပါတယ္ ဖတ္ျပီးတုိင္းလည္း ကုိယ္အတြက္အသုံးခ်ျပီး ရတနာ

ေတြတူးေဖာ္နုိင္ပါေစလုိ.ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလုိက္ပါတယ္ဗ်ာ။

Ref: အမွန္တရားေကာက္ေၾကာင္းမ်ား ၊ေဒါက္တာစုီးေအာင္

Advertisements

3 thoughts on “ပုရြတ္ဆိတ္ဆီမွသင္ယူစရာမ်ား

 1. ဒကာေလးေရ ျမင္သြားၿပီ …
  ပရြက္ဆိတ္ရဲ႕စြမ္းရည္ကို တင္ျပတာေတြဖတ္ရေတာ့ သတိရေစတယ္ အမွတ္ရေစတယ္၊ ဒို႔မွာရွိတဲ့ စြမ္းရည္ေတြ ဘယ္မွာ အသံုးခ်ေနသလဲေပါ့။ သိေတာ့သိေနတယ္ တခ်ဳိ႔မလုပ္ျဖစ္ဘူးေလ…။ ငါဟာ သတၱ၀ါေတြအတြက္၊ လူမ်ဳိးအတြက္၊ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးျပဳလုပ္ရပ္ သိပ္မရွိေသးပါလားေပါ့၊ ဒီလိုေတြးမိၿပီးရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၀မ္းနည္းၾက ပူေဆြးၾက ငိုေႂကြးၾကပါတယ္…၊ ဒီအ၀န္းအ၀ိုင္းထဲမွာေတာ့ ဘုန္းႀကီးမေနေတာ့ပါဘူး ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ အဆံုးအမေတြကို ဘုန္းႀကီးတို႔တေတြ ရထားၾကၿပီပဲ၊ ဒီေတာ့ ၿပီးခဲ့တာကို မပူေဆြးပဲ၊ ငါ့မွာရွိတဲ့ စြမ္းအားအကုန္ သတၱ၀ါအမ်ားအတြက္ အသံုးခ်မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ ဒကာေလးေကာ? စာဖတ္သူမ်ားေကာ?
  ပရြက္ဆိတ္စြမ္းအားနဲ႔ တရားေတြ တိုးေစမည္ေပါ့…။

  စိတ္ခ်မ္းသာပါေစ…
  ဒုကၡဆင္းရဲကင္းေ၀းပါေစ…။

  ဦးေလာကနာထ
  ၄.၂၃.၂၀၀၉

  Like

 2. ညီေလး..ဥဂၢါ…
  ဒီေန႔မွ အမ သစၥာအလင္း ဆိုဒ္မွာ ဖတ္ရင္းႏွင့္ပဲ ညီေလးပံုကိုေတြ႕တာနဲ႔ ႏိွပ္လိုက္တာ..ဒီလိုနဲ႔ ညီေလးဆိုဒ္နဲ႔ မိတ္ဆက္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္… ပရြတ္ဆိတ္ဆီမွ သင္ယူစရာမ်ားကို …. အတြင္း၊အျပင္၌ ေတြ႕ျမင္ရေသာ သေဘာ သဘာဝတရားမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္၍ ဉာဏ္မီးေမွာင္ထိုးျပထားသည္မွာ လြန္စြာ သေဘာပါ၍ ေက်းဇူးႀကီးမားပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္…ေလးစားစြာျဖင့္ ဝင္းျမင့္

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s