ေမ့ပင္ႀကီး

တခါ က ရြာနွစ္ရြာၾကားထဲမွာ ေမ့ပင္တပင္ေပါက္ေနတယ္ ဘယ္အခ်ိန္ကစေပါက္သလဲဘယ္သူမွမသိၾကဘူး။ ေမ့ပင္ႀကီးက အသီးသီးဖုိ.ေမ့ေနတယ္။ဒါေပမယ္ ရွင္သန္ႀကီးထြားဖုိ.မေမ့ပဲ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာတယ္။ အနီးနားရြာနွစ္ရြာက လူေတြက ေမ့ပင္ႀကီးကုိ ဘာအပင္မွန္းမသိၾကဘူး။ တရြာတစ္ရြာက ေကာင္မေလးနဲ႕ တစ္ဖက္ရြာကခ်စ္သူနွစ္ေယာက္ဟာေမ့ပင္ႀကီးေအာက္မွာခ်ိန္ေတြ႕ၾကတယ္။ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးကုိေစာင့္ေနရင္း ေကာင္မေလးကုိသူခ်စ္သူဆုိတာေမ့သြားတယ္။တခါ ကုန္သည္ေတြကရြာနွစ္ရြာဆီ ကုန္ေရာင္းဖုိ.လာၾကရာ ေမ့ပင္ၾကီးေအာက္မွာ နားေနၾကျပီး သူတုိ.ကုန္ပစၥည္းေတြကုိဘယ္လုိ.အျမတ္ထုတ္ရမလဲဆုိတာေမ့သြားတယ္။ ျပီေတာ့ကုန္ပစၥည္းေတြကုိရြာနွစ္ရြာက လူေတြကုိအလကားေပးလုိက္ၾကတယ္။ ေနာက္တခါ ဓျမေတြကရြာနွစ္ရြာကုိ ဒျမတုိက္ဖုိ. ေမ့ပင္ၾကီးေအာက္မွာ အစီအစဥ္ဆြဲ ၾကတယ္ ဒါေပမယ့္ သူတုိ.ရဲ႕ လက္နက္ေတြကုိ ဘယ္လုိအသုံးခ်ရမလဲဆုိတာေမ့သြားတယ္။လက္နက္ ေတြကုိစြန္ပစ္ခဲ့ျပီး ေနရပ္ကုိ ျပန္သြားၾကတယ္။ က်ေနာ္လည္းေမ့ပင္ႀကီဆီသြားခ်င္ပါတယ္ အရာရာကုိေမ့ပစ္ခ်င္လုိ.ေမ့ပင္ႀကီးတည္ရွိရာကုိ ေမ့ပင္ႀကီးေအာက္ေရာက္ ဖူးတဲ့သူေတြေမးၾကည္ပါတယ္။ သူတုိ.လည္း ေမ့ံ့့့့့့့ ပင္ႀကီး တည္ရွိရာကုိ ေမ့ေနၾက တယ္။ ခင္ဗ်ာတုိ.လည္းေမ့ပင္ၾကီးရွိရာေနရာကုိ သိရင္ေျပာဲပပါေနာ္။ p.s:စတုိင္သစ္လား စပယ္ျဖဴလားမမ်တ္မိေတာ့ပါ ဘယ္သူေရးလည္းမမွတ္္မိေတာပါ့။ ဒီအက္ေဆးေလးကုိ…

Rate this: