စိတ္ညစ္ညမ္းမႈနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

စိေတၱနနီယတိေလာေကာ၊စိေတၱန ပရိကႆိ။စိေတၱႆ ဧကဓမၼႆသဗၺ၀ ၀သံအႏြဂူတိ။ (သံယုတၱနိကာယ္ ၁၊၃၉)

ဒီိဂါထာ ေလးကုိဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္း နားယဥ္ေနျပီးသား ျဖစ္မွာပါ။ စိတ္သည္ေလာကကုိေဆာင္၏ စိတ္ျဖင့္ေလာကကုိဆြဲငင္၏။စိတ္၏အလုိသုိ. အရာအားလုံး အစဥ္လုိက္၏။ လူသမုိင္းတေလွ်ာက္မွာ လူေတြရဲ႕ကူးအၾကံေတြ အသိျမင္ေတြျမင္မားလာမႈနဲ႔ အတူကမၻာေျမ မ်က္နွာျပင္ကုိ ဘယ္လုိဘယ္ပုံ ေျပာင္းလဲပစ္တယ္ဆုိတာကုိ လူယဥ္ေက်းမႈထြန္သစ္ ကာစကာလမွာ သဘာ၀တရားဟာ အေနွာင့္အယွက္ ကင္းကင္းနဲ့ ရွိေနပါေသးတယ္။ေနက္ပုိင္း စုိက္ပ်ဳိးတတ္လာတဲ့ အေျခအေနေရာက္ေတာ့ ဆည္ေတြေဆာက္ ေျမာင္းေတြေဖာက္ လုပ္ျပီးသဘာ၀တရားဟာ ျပဳျပင္စီရင္ စခံရတာပါပဲ။ေနာက္စက္မႈေတာ္လွန္ေရး အျပီး မွာ အရင္းရွင္၀ါဒေပၚေပါက္လာျပီး သဘာ၀သံယံဇာတအရင္းအျမစ္ေတြကုိ အလြန္ကြ်ံထုတ္သုံးက် ေတာ့တယ္။ အဒမ္စမစ္ ကလည္း မ်ားမ်ားထုတ္မ်ားမ်ားေရာင္း ျမန္ျမန္စိပြားေရးတတ္ဆုိတဲ့ သီအုိရီေတြ ေခတ္စားတဲ့ကာလေပါ့။အဂၤလိပ္နဲ႕တျခားနယ္ခ်ဲ႕နုိင္ငံေတြက ကုိလုိနီျပဳထားတဲ့ နုိင္ငံေတြဆီက ကုန္ၾကမ္း ေတြယူျပီ ကုန္ေခ်ာထုတ္ျပီး ကုိလုိနီျပဳခံရတဲ့နုိင္ငံေတြဆီျပန္ေရာင္း ေတာ့အရမ္းကုိ အဆင္ေျပၾကတယ္။ စီပြားေရးကိန္းဂဏန္းအရ တုိးတတ္တယ္ေပါ့။ဆုပ္ယုတ္လာတေတာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပါ။ေနာက္ပုိင္း န်ဴကလီးကာေခတ္၊အာကာသေခတ္၊IT ေခတ္ေပါ့ နည္းပညာေတြ ကုန္ပစၥည္းေတြ တုိးတတ္လာေပမဲ့ လူသားေတြရဲ႕ဦးေနွာက္ဟာ လူစိတ္နွလုံးသားကုိ နဲ႕ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာတာ၀န္ယူမႈေတြ ကုိမ်က္ကြယ္ျပဳျပီး ဖြံျဖဳိးၾကီးထြားလာခဲ့တယ္။ အသိဥာဏ္အၾကီးဆုံးသတၱ၀ါ လူသားေတြဟာ ရုပ္ပုိင္းတုိးတတ္မႈမွာေတာ့ ဧရာမ တကယ္လူသန္ၾကီးအသီးျဖစ္ေပမယ့္ နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာမွာေတာ့ ပိန္လွီေသးေကြးတဲ့သတစ္ဦးျဖစ္ေနပါျပီး။ ဒီလုိနမ္ပုိင္းဆုိင္ရာခြ်တ္ျခံမႈေတြ ေတြေၾကာင့္ ျပိဳင္နႈိင္းလုိ.မရတဲ့ ညစ္ညမ္းမႈေတြ၊ဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြ ျဖစ္ေပၚ လာေအာင္ လူရဲ႕အလြဲသုံးစားလုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ သဘာ၀တရားရဲ႕ သန္႕စင္မႈ၊အသစ္ျဖစ္ထြန္းမႈေတြကုိ ပိတ္ပင္တားစီးရာေရာက္ပါတယ္။

ဗုဒၶပိဋိကတ္ေတာ္ထဲက သုတ္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လူအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕စာရိတၱမ႑ိဳင္ ယုိယြင္း ပ်က္ျပားမႈ အခ်ုပ္အတည္းမရွိ ပြားလာတဲ့အခါ လူသားခႏၶကုိယ္နဲ့ လူပတ္၀န္းက်င္ ကုိေဘးဥပဒ္သင္ေစ တယ္လုိ. အဂၢညသုတ္မွာလာ တဲ့ ေ၇ွးအျဖစ္ပ်က္ေတြ နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပ်က္စီးလာတာနဲ့ လူဥပဓိရုပ္ဟာ တင္တယ္လွပမႈေတြ ယုတ္ေလ်ာလာျပီး သဘာ၀အစာအာဟာရအရင္းျမစ္ေတြကုန္သုဥ္သြားေစတယ္လုိ. ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာမွာ က်င္၀တ္သိစိတ္ လူအသိစိတ္ဓာတ္ဟာ လူခႏၶာကုိယ္၊ေဒသအလုိက္ တိရိစၦာန္ေတြနဲ႕ သဘာ၀ေပါက္ပင္ေတြ အားျဖင့္ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ေလာကၾကီးနဲ႕အျပန္အလွန္ ရစ္ပတ္နြယ္ယွက္ေနျပီး တုံျပန္တတ္တဲ့ ေဂဟစနစ္ၾကီး အျဖစ္ထင္ရွားေစပါ့တယ္ဗ်ာ။လူနဲ႕သဘာ၀တရားေတြ အျပန္အလွန္မွီခုိ ေနတာကုိ ပဥၥနိယာမဓမၼဆုိျပီး အ႒ကထာက်မ္းေတြမွာ အၾကိမ္ၾကိမ္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။အေနာက္တုိင္း ကေပၚလာတဲ့ Ecology တတ္အမ်ားၾကီးေစာပါတယ္။ရူပနိယာမ=physical law(ဥတုနိယာမ)၊ဇီ၀နိယာမ= Biological law(ဗီဇနိယာမ)၊စိတၱနိယာမ=psychological law၊ကမၼနိယာမ=moral law၊ဓမၼနိယာမ= causal law ေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ႏြယ္ေနျပီ လူေတြဟာ သူလုပ္တဲ့ စိတ္ပုိင္းရွပ္ပုိင္းေဆာင္ရြယ္မႈ ေတြ  ပပ၌ပၸၸၸၸေပၚမႈတည္ျပီး ေကာင္းက်ဳိးဆုိးက်ဳိးေတြကုိ ခ့စားရတယ္။သုစရုိက္စြမ္းအင္ေတြ မ်ားျပားရင္ ေလာကၾကီးဟာ သာယာျပီး ဒုစရုိက္စြမ္းအင္ေတြမ်ားျပားရင္ ေလာကသဘာ၀တရားၾကီးရဲ႕ ဒဏ္  ခပ္ျခင္းကုိခံရမွာ မလြဲပါဘူး။

အခုျဖစ္ပ်က္ေနတာကုိပဲ ၾကည္႕ၾကည္ပါ ရာဇ၀တ္မႈ အၾကမ္းဖတ္မႈ စစ္ပြဲ အစုလုိက္ေသေစတဲ့ လက္နက္ ေတြ အျပိဳင္အဆုိင္ ထုတ္ေနၾဝကတာပဲ ဒါသာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ရွိတဲ့ ကမၻာၾကီးဟုတ္ရဲ႕လားဗ်ာ။လူသား မ်ဳိးႏြယ္ေတြ ဟာ ေဒါသ၊ေလာဘ၊ေမာဟတရားေတြရဲ႕ လက္ခုပ္ထဲ သက္ဆင္းမိ္ေတာ့ ဒုဗၻိကၡႏၱရကပ္၊ သတၱႏၱရကပ္၊ေရာဂႏၱရကပ္ ေတြနဲ့ ၾကဳံေတြေနရတာ မ်က္ျမင္ပါပဲ။

လူစိတ္နဲ႕သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆက္စပ္မႈရွိတာကုိ သိပၺံနည္းက်စမ္းသပ္ထားတာေတြရွိပါတယ္။ အပင္အုပ္စုနွစ္ခုကုိ ေရ၊ေနေရာင္ျခည္နဲ႕ေျမာသဇာအညီအမွ်ေပးျပီး ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ နဲ႕ ဆူပႈတဲ့ပတ္၀န္းက်င္မွာထားၾကည္ေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရြင္ျပီး သူေတာ္ေကာင္းမ်ားတဲ့ ပတ္္၀န္းက်င္ ကသစ္ပင္ေတြဟာ စိမ္းလန္းစုိေျပျပီးပုိမုိ ရွင္သန္ၾကီးထြားၾကတယ္။ဆူပႈျပီးရုန္ရင္းၾကမ္းတမ္းတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္က အပင္ေတြၾကေတာ့ ညိွိးေရာ္သြားၾကတယ္။(မယုံရင္စမ္းၾကည့္ပါ)

ဒါဘာျဖစ္လုိလည္းဆုိေတာ့ စိတ္ညစ္နူးတဲ့အခါ၊ အမ်က္ထြက္မႈနဲ႕ေၾကာက္ရႊံတဲ့ အခါ၊ အပ်က္သေဘာ ေဆာင္တဲ့ စိတ္နွလုံးထိခုိက္တဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႕ျပည္နွက္ေနတဲ့ အခါမွာ အင္ဒုိကရုိင္းအက်ိတ္ရဲ႕ စိမ့္ ထုတ္ရည္ေတြ ဆီကေသြးထဲထဲေပါင္းထည္႕ေပးတဲ့ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစတဲ့ ဓာတုဂုဏ္သတၱိေတြ ကုိလည္ပတ္စီးဆင္းေနတဲ့ေသြးထျကေနစုပ္ယူထားတာေၾကာင့္ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ေျမာက္မ်ားလွတဲ့ လူထုၾကီးဆီက ဒီလုိစိတ္အျပဳအမႈေတြ အဆိပ္ေတာက္ေတြကုိ အသကရွဴထုတ္လုက္ရင္း ဒလေဟာ သြန္းထုတ္ၾကတဲ့အခါ ေလထုၾကီးဟာ သိမ့္သိမ့္ေမြေမြညစ္ညမ္းလာပါတယ္။ စက္ရုံေတြ ဓာတုပစၥည္း CO2နဲ႕ CFCဓာတ္ေငြ႕ေတြ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပစၥည္းေတြေၾကာင့္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ဟာညစ္ညမ္း လူမွစြန္႕ထုတ္တဲ႔ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အညစ္ေၾကးေတြေၾကာင့္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ကညစ္ညမ္းနဲ႕တကယ္ပဲ ပ်က္စီးလာပါျပီဗ်ာ။

စက္ယႏၱရားေတြရဲ႕ထုတနလုပ္မႈနဲ႕ သဘာ၀သံယံဇာတေတြကုိ နင္းကန္သုံးစြဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ တဲ့ ရုပ္ပုိင္ညစ္ညမ္းမႈဟာ ကာမဂုဏ္စည္းစမ္ဥစၥာဓနနဲ႕ ၾသဇာအာဏာတုိ႕အေပၚ အာသာငမ္းငမ္းရွိလွတဲ့ လူေလာဘတရားေတြ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈဟာ တကယ္ေတာ့ လူေတြရဲ႕ အတြင္းပုိင္းနာမ္စိတ္ ညစ္ညမ္းမႈရဲ႕ အျပင္ပုိင္းျပယုဒ္တခုသာျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

ဆက္ရန္က်န္ေသးသည္……..

Reference:Prof:Lily de Silva ၏ Vipassana Its Relevance to the Present Worldအမည္ရွိ နုိင္ငံတကာနွီးေနွာ ဖလွယ္ပြဲမွာ ဖတ္ၾကားသြာေသာစာတမ္းကုိ ဘကၡဳသုဓမၼ(EDP)ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္ ပိေတာက္ပြင့္သစ္မဂၢဇင္း၊အမွတ္(၂၅)၊ဇူလုိင္လ၊၂၀၀၉၊နွာ၂၀၂-၂၀၆ ကုိမွီျငမ္းပါတယ္။

Advertisements

One thought on “စိတ္ညစ္ညမ္းမႈနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

  1. အရမ္းေကာင္းတဲ့ပုိစ္ေလးပါ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းတာကုိ စိတ္ညစ္ညမ္းတာနဲ႕ျပသြားတာ စဥ္စားစရာအသစ္ေတြရေစတယ္ေက်းဇူးပါ ကုိဥဂၢါေရ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s