ေတာ္လွန္ေသာ၀ိပႆနာနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

ေတာ္လွန္ေသာဆုိတာနဲ႕မလန္႕ပါနဲ႕ အမ်ားနဲ႕မတူ တစ္မႈထူးတဲ့ဟာကုိဆုိလုိတာပါ။က်ေနာ္ငယ္ငယ္က ဖတ္ဖူးတဲ့ သခင္သန္းထြန္းရဲ႕ေနာက္ဆုံးေန႕မ်ား ဖတ္ျပီးေတာ့ အရမ္းၾကိဳက္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ထဲမွာ ေတာ္လွန္ေသာဆိုတဲ့ စကားလုံးကုိေတာ္ေတာ္ေလးသုံးထားတယ္။ ဒီစကားလုံးကုိၾကိဳက္လုိပါ တမ်ဳိး မထင္ ပါနဲ႕ေနာ္ 🙂 🙂 🙂

အရင္တစ္ပတ္က စိတ္ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးၾကပုံကုိ ေျပာဖူးတယ္ဗ်။ အခု ဟာအဆက္ေပါ့။ စိတ္ညစ္ညမ္းတာေတြေပ်ာက္သြားဖုိ. စိတ္က်င္စဥ္ တစ္ခုလုိအပ္ပါတယ္ ဒါက ၀ိပႆနာပါ။ စိတ္က်င့္စဥ္ ဆုိေပမဲ့ အေနာက္တုိင္းက နားလည္ထားတဲ့ ေယာဂနဲ႕ စိတ္ေျဖေလ်ာ့နည္းေတြ လုိ.မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေတာ္လွန္ေသာ၀ိပႆနာလုိ. ေခၚတာေပါ့။

လူေတြဟာ ဇိမ္ခံပစၥည္းေတြ တပ္မက္မႈ၊တျခားရုပ္၀တၳဳ၊ရာထူးရာခံ၊လာဒ္လာဘ ရတာကုိ္မွာေပ်ာ္ ေနေပမဲ့ အလုပ္အကုိင္မေကာင္း၊အတင္းေျပာခံ၊ကဲ့ရဲ႕ခံရျခင္း၊လာဒ္လာဘနည္းျခင္းေတြ ၾကံဳေတြ ရေတာ့ ပူေဆြး ၀မ္းနည္းၾကတယ္။ ဒီေလာကဓံတရားေတြကုိ ေတာ္သင့္မွန္ကန္စြာ လက္ခံနုိင္ဖုိ. ၀ိပႆနာ အားထုတ္ ဖုိ.လုိပါတယ္။

၀ိပႆနာဟာ လူေလာကၾကီးက မေကာင္းမႈေတြကုိ ေရွာင္ကြင္းနုိင္ဖုိ.ကုိ အကူညီေပးပါတယ္။ ဒီလုိ ေရွာင္ကြင္းတာဟာ တမင္တကာလုပ္ယူျပီးေရွာင္ကြင္းတာမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ္ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕သေဘာ တရား ေလာကၾကီးရဲ႕သေဘာတရားကုိ ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္တာမ်ဳိးပါ။ ကုိယ္စိတ္ကုိေကာင္း စြာထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ေစပါတယ္။ အေနာက္တုိင္းက စိတ္ေျဖေလ်ာနည္းမ်ဳိးကေတာ့ ရုပ္၀ါဒကေရ ဆင္းသက္ လာတာပါ။လူေတြရဲ႕စိတ္ပုိင္း ျပႆနာမွာ ေလာကၾကီးနဲ႕ ပုိမုိ၀င္ဆန္႕ေအာင္ျပဳျပင္ေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူေဘာင္ေလာက ဟာဘယ္ေလာက္ပဲ ဆုိး၀ါးေနပါေစ ေနေပ်ာ္တယ္လုိ.ထင္ေအာင္ လုပ္ေပးျခင္းတစ္မ်ဳိးပါ ပဲ။ ၀ိပႆနာကေတာ့ဒီလုိမဟုတ္ပါဘူး လူေဘာင္ေလာကၾကီၤးကေန လြတ္ေျမာက္ဖုိ.ပါ။ ေလာကီခ်မ္းသာ ထက္ေလာကီလြန္ခ်မ္းသားကုိ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ကုိယ္စိတ္ကုိ ေကာင္းစြာထိန္းေၾကာင္းနုိင္မယ္ဆုိရင္ တကယ္စစ္မွန္တဲ့ ေမတၱာတရားရွိလာမွာပါ။ စစ္မွန္တဲ့ ေမတၱာတရားရွိမွပဲ သူနဲ႕စပ္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ဟာ သာယာလာမွာဧကန္ပါပဲ။

၀ိပႆနာဟာ လူကုိသူရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိသာ ျပည္ေျမာက္ေစျခင္းအားျဖင့္ ရုိးရွင္းတဲ့ဘ၀တစ္ခုတည္ ေဆာက္ နိုိင္ဖုိ.အေျခခံေကာင္းေတြေပးပါတယ္။ အသက္ရွင္ေနထုိင္ဖုိ.အတြက္ လုိအပ္သေလာက္သာ သဘာ၀ဆီီက ယူငင္သုံးစြဲတဲ့အတြက္ အလြန္အၾကဳံစားသုံးျခင္းကုိ ပယ္ရွားျပီးသလုိ စားသုံးသူပဓာန၀ါဒ ကုိလည္းေတာ္လွန္တုိက္ဖ်က္ျပီးသား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲ။

အခုကမၻာမွာျဖစ္ေနတဲ့ ေျမဆီလႊာတုိက္စားမႈ ဥတုရာသီပုံစံကေျပာင္းကျပန္ျဖစ္မႈ၊မုိးေခါင္မႈ၊ အခ်ဳိးအစား ၾကီးတဲ့ သစ္ေတာခုတ္ထြင္မႈ ေတြအားလုံးရဲ႕ ေဘးဥပဒ္ေတြအားလုံးဟာ အရင္းစစ္ၾကည္ရင္ စာသုံးသူပဓာန၀ါဒနဲ႕ ဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္။ ရုိးရွင္းတဲ့  ဘ၀ေနထုိင္မႈပုံစံတစ္ရပ္ ကုိက်င့္သုံးမခ်င္း အေပၚကျပႆနာေတြကုိ ေက်ာ္နုိင္မွာမဟုတ္သလုိ ၀ိပႆနာအားမထုတ္ခ်င္း ရုိးရွင္းတဲ့ ဘ၀ဟန္ကုိ မရနုိင္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိလဲဆုိေတာ့ ၀ိပႆနာဟာ စာသုံးသူပဓာန၀ါဒရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ေလာဘကုိ အေတာသတ္ေပးလုိပဲျဖစ္ပါတယ္။

၀ိပႆနာအားထုတ္တဲ့ သူရဲ႕စိတ္သ႑န္ဟာ အဓိကတြန္းအား ၀ယ္လုိအားဆုိတာၾကီးကုိ ဖယ္ရွာျပီး ေရာင့္ရဲ႕မႈကုိ အစားထုိးနုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ ေနာင္လာေနာက္သားေတြ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ သဘာ၀သံယံဇာတေတြကုိ အလြန္အကြ်ံစားသုံးမႈ မျပဳမိေတာ့ဘူး။ သဘာ၀အေလွ်ာက္ျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ  ဇီ၀မ်ဳိးစုံရွင္သန္မႈ ဟာေဂဟေလာကအတြက္ အင္မတန္တန္ဖုိးၾကီးပါတယ္။

၀ိပႆနာဟာ လူေတြရဲ႕စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ညစ္ညမ္းမႈကုိ သန္စင့္ေစသလုိ သဘာ၀တရာၾကီးကလည္း လူေတြဖန္တီထုတ္လုပ္တဲ့ ရုပ္ပုိင္းညစ္ညမ္းမႈကုိ သူအတုိငးတာနဲ႕သူ သန္စင္ေပးနုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္ သဘာ၀တရာဟာ လူေတြရဲ႕ စိတ္ပုိင္းညစ္ညမ္းမႈကုိ မသန္စင္နုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ရာဇ၀တ္မႈေတြ စစ္မက္ေတြ အၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ ကပ္ေရာဂါတစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနတာေပါ့။ ဒါေတြကုိေျဖရွင္းနုိင္တာ ၀ိပႆနာပါ။ပတ္၀န္းက်င္မွာျဖစ္ေနတဲ့ အက်ပ္အတည္းေတြဟာ လူေတြရဲ႕စိတ္ပုိင္းစာရိတၱပုိင္း ပ်က္စီးမႈရဲ႕ အက်ဳိးရလဒ္ပါ။ အေကာင္းဘက္ကုိေျပာင္းလာေစဖုိ.ေတာ့ သုစရုိက္အလုပ္ေတြမ်ာမ်ားလုပ္ ဒုစရုိက္ကုိ ေရွာင္ေကာင္းမြန္စြာစိတ္ကုိထား ဆုိတဲ့ ဘုရားရွင္တုိင္းရဲ႕ ၾသ၀ါဒပါေမာက္ထဲကလုိ က်င့္ၾကံေနထုိင္ဖုိ.ပါပဲ။ ၀ိပႆနာတရားမ်ားမ်ားပြားမ်ားအားထုတ္ျပီး နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အညစ္ေၾကးေတြကင္းကင္နဲ႕ ရုိးရွင္းျပီး ေရာင့္ရဲမႈရွိတဲ့ ေနထုိင္မႈဘ၀ဟန္ကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ.ဟာ ကမၻာေျမတည္တံဖုိ.အတြက္ အျဖစ္မေန လုပ္ရမယ္လူသားတာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

Ref: Meditation and Serving Society by Pracha Hutanuwa ႏွင့္

Prof:Lily de Silva ၏ Vipassana Its Relevance to the Present World

အမည္ရွိ နုိင္ငံတကာနွီးေနွာ ဖလွယ္ပြဲမွာ ဖတ္ၾကားသြာေသာစာတမ္းကုိ ဘကၡဳသုဓမၼ(EDP)ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္ ပိေတာက္ပြင့္သစ္မဂၢဇင္း၊အမွတ္(၂၅)၊ဇူလုိင္လ၊၂၀၀၉      ပတ္၀န္းက်င္အက်ပ္အတည္းနွင့္ ၀ိပႆနာ ၊နွာ၂၀၂-၂၀၆ ကုိမွီျငမ္းပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s