ျမန္မာသားေခ်ာ့သီခ်င္းမ်ား

My blog
ျမန္မာကေလးကဗ်ာသမုိင္းရဲ႕ဆက္ပါ။ဘုန္းဘုန္းဦးေလာကနာထေကာ မေက ကေကာအားေပးလုိေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အခုဟာ တကယ္ျမန္မာရုိးရာကေလးေတးေလးေတြအေၾကာင္းပါ။အားလုံးကုိေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ကေလးေခ်ာ့ေတး(သားေခ်ာ့ေတး)က ၂၀ရာစုမတုိင္ခင္ထဲက ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာကေလးကဗ်ာသမုိင္းမွာ အေစာဆုံးေပၚထြက္လာတာ သားေခ်ာ့ေတးေတြပါ။

ေရႊဗ်ဳိင္းညဳိ ေရကန္ရုိး၊ထုိးမဲ့ငါးရွင္။
ေက်ာင္းေအာက္ကုိ၀င္တဲ့ေလမွ၊
ေမ့သားငယ္ေရႊစာသင္။
ေၾကာင္ဘားၾကီးရယ္ျမီးတန္တုိ
အဆီကုိစားပါလုိ႕အစားကုိမ်ဳိ။
ေၾကာင္အုိေပေျမး
ကုိက္လိမ့္မယ္ေလး။
ဟီေလးရယ္တဲ့ေပါက္ပင္
ေရေပၚလႊမ္းပါတဲ့ ကန္စြန္းပင္။
ေန၀င္ခါနီးကန္စြန္းသီး။

ဒီလုိ ကေလးသီခ်င္းေတြဟာ ၂၀ရာစုမတုိင္မီထဲက တည္ရွိေနခဲတာလုိ ေျပာလုိရ ပါတယ္။ လႈိင္ထိပ္ေခါင္တင္ရဲ႕ ေရယမုန္ ပတ္ပ်ဳိး ကေလးေခ်ာ့ေတး ပုံစံမ်ဳိး ပါ၀င္ ေနပါတယ္။ ေရယမုန္ပတ္ပ်ဳိးဟာ လႈိင္ထိပ္ေခါင္တင္ေရးတဲ့ ၀ိဇယကာရီ ပတ္ပ်ဳိးေလး ျဖစ္ပါတယ္။

ေရယမုန္၊ အမၺဳန္သီတာ တုိင္းသုိ႕ေလ။ ငွက္လိမ္မာမၾကာ ေနာင္ေစခုိင္မယ္ပေလး။ ေတာင္၀ုိင္းစုံလြင့္။ ျမင့္တိမ္ယံေတြ ေရယဥ္စီးတဲ့ ျမစ္ၾကီးေသာင္ေျခ။ ေရႊေရႊေရႊေရာင္သား။ေငြ ေငြေငြေရာင္သား။ ျမေရယဥ္ေမွာ္ပင္ၾကား။ ျမဴးစံတဲ့ငါး။

ေလးမယ္ခင္နတ္သြင္ထား။ဘုန္းပယ္တုိ႕သား။နႈတ္ဖ်ား၀ါ၀ါ။ပန္းလႊာေရႊေသြး။ခ်ီကာယူလုိ႔ေပး။ကုိယ္ေမႊးသိဂၤါ။ျဖဴစြာေငြေသြး။ေက်ာင္း၀င္ကေလး။ ေရႊဘုံသူကေလးငယ္ တုိ႕၊ခ်ဳိေအးသံသာ။ စုံဆယ္လီ ရွိရွင္ေညာင္းတယ္။ေတာင္းယူခဲ့ပါ။ႏြဲ႔ႏြဲ႔မာန္ကုိးငယ္နွင့္ အုိ ဆုိးလုိက္တာ။ ျမမ်က္ေရ ေဂၚဇင္ညွာက။ငုိရွာလုနီး။ေမာင္ေမာင္ၾကီး ငယ့္စိန္ၾကိဳး သြယ္။ဟာ…..တိတ္ပါကြယ္။ေၾကာင္ညိဳပါးငယ္။စားတတ္လွတယ္။ေရေပၚမွာ လႊမ္းပါတဲ့။ ကဇြန္းႏြယ္။ေဒါင္းဖလ္၀ါ ေရာင္စုံကြယ္လုိ႕၊ခုိင္ေရႊႏြယ္သီး ဇမၺၺဴရည္ထီးမွာ တဲ့၊အညီးေတာ္ေျပ။ ယုိေလသာ။စိန္ရုိးညွာလႊဲမယ္ေလး။ႏြဲ႕ဟန္လုိသာ။

ေနာက္ဒီလုိ သားေခ်ာ့ေတးေတြအျပင္ ေက်းလက္လူထုထဲကေပၚထြက္လာတဲ့ သားေခ်ာေတးေတြလည္းရွိပါေသးတယ္။ မဟာမဆန္တဲ့ တကယ္လူထုသီခ်င္းပါ။ ေအာက္ကသားေခ်ာ့ေတးက မူကြဲေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။အဲဒီအထဲက လူသိပ္မၾကားဖူးတဲ့ မူကုိပဲ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

လူကေလးရယ္အိပ္ခ်င္ျပီ ၀ဲတုိင္ကုိမွီ။

အိပ္ခ်င္ျပီကြယ့္စံပယ္ကုံး၊ လြဲၾကပါအုံး။

လူကေလးရယ္အိပ္ခ်င္တန္ ဗ်ဳိင္းေရွ႕ကပ်ံ။

လူကေလးရဲ႕အိပ္ခ်ိန္နီး၊ ဗ်ဳိင္းေရွ႕ကဆီး။
အိပ္ခင္တဲ့မ်က္ေတာင္ေျမွးေယာင္ေယာင္

မ်က္ေတာင္ေကာ့ကေလးေပေျမွးေျမွး။

နီးပါနဲ႕ေမ့သည္းခ်ာ အိပ္ပါကြယ့္လူကေလး။

အေမ့ကုိဒုကၡေပး နုိးပါနဲ႕ေလး။

ေနာက္တစ္ပုဒ္ကေတာ့ လူတိုိင္းရင္းနွီးၾကပါတယ္။ အဘတေယာဦးတင္ရီေတာင္ ဒီသီခ်င္းကုိ အေခြထုတ္ဖူးပါတယ္။

လူကေလးရယ္ငုိခုိဖမ္းလုိ႕ေပး                                                                                                                                                                           ခုိျဖဴခုိျပာနက္ကယ္ ဖမ္းခက္လွေသး။                                                                                                                                                     လူကေလးရယ္ေခ်ာ့စရာ                                                                                                                                                                   မိတီၱလာကန္ေတာ္ေအာက္က ဖားေကာက္ခဲ့ပါ။                                                                                                                                   ဖားပါလွ်င္တစ္ေကာင္ေပးပါ၊                                                                                                                                                       မ်က္လုံးေၾကာင္ေတာင္ေတာင္နွင့္ ဖားေကာင္ကေသး။

ဒီကေလးကဗ်ာ သားေခ်ာ့ေတးေတြဟာ လူထုၾကားမွေပၚထြက္လာျပီး ဘယ္သူ ဘယ္၀ါေရးသားခဲ့တာလည္းဆုိတာ မသိရပါဘူး။ လူထုမိခင္ေတြရဲ႕ ပါးစပ္ဖ်ား ရွိေနခဲ့ တာေတာ့သိ္သာပါတယ္။ေဒါက္တာတန္ဂြမ္ေလ်ာင္(ေမာင္ျဖဴး)က သားေခ်ာ့သီခ်င္း ဖတ္စာအမည္နဲ႕ ရွိျပီးသား လူထု ကဗ်ာေတြကုိ စုေပါင္းျပီး ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ကဗ်ာေတြက ရွိျပီးသားေတြျဖစ္ျပီးေတာ့ အခ်ဳိ႕ကဗ်ာေတြကေတာ့ ေဒါက္တာေမာင္ျဖဴး ေရးသားခဲ့ တယ္လုိ႕ ေျပာလုိရပါတယ္။ ဆရာေမာင္ျဖဴးရဲ႕ စာအုပ္ကုိ ပထစ လက္ထက္မွာ ပထမတန္း ျပဌာန္းစာအုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဗမာလူမ်ဳိ္းမ်ားသာမက တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမွာပါ သားေခ်ာ့ေတး ေတြရွိပါတယ္။ က်ေနာ္လက္လွမ္းမွီသေလာက္ စြယ္စုံက်မ္းထဲက

တုိင္းရင္းသား သားေခ်ာ့ေတး အခ်ဳိ႕ကေတာ့

ရခုိင္သားေခ်ာ့ေတးတပုဒ္

အဘုိးသွ်င္ရက္နွီးပုခက္ အတာျပင္၊                                                                                                                                                                      ေသွ်ာ္ၾကိဳးခက္။                                                                                                                                                                              အေဘာင္သွ်င္ရုိ႕၊လင္းညီွလက္။                                                                                                                                       အထက္ေကျခင္ဆင္၊ေယာင္ေစာင္းျပင္။                                                                                                                                                   အမင္လြဲ၊ယုိင္းၾကိဳးငင္။                                                                                                                                                                         သားသွ်င္ဇုေ၀၊အိပ္ပါေမ။                                                                                                                                                                      ဧလည္းယင္ယင္……..ဧ။                                                                                                                                                                        ဇုေ၀ေ၀………….ေလ။

ဒီသားေခ်ာ့ေတးရဲ႕အဓိပၸာယ္ကေတာ့ က်ေနာ္ရခုိင္စကား မတတ္ပါဘူး စြယ္စုံက်မ္း ထဲပါတဲ့ အတုိင္းေရးျပတာပါ။ ပုခက္ကုိ အဘုိးကုိယ္တုိင္ ယက္လုပ္၍ အေဖကုိယ္တုိင္ ေလွ်ာ္ၾကဴိးနဲ႕ ခက္ျပီး အိမ္ခန္းအ၀င္၀ အထက္ျခင္တုိင္၌ ခ်ည္၍ ပုခက္ဆင္ေပးရွာသည္။ အဖြားကမႈ သားေမာင္အိပ္ရာကုိသပ္ယက္စြာ ျပင္ဆင္ေပး၍ အေမက သားေမာင္ကုိ ပုခက္ထဲထည္႕ေတးဆုိသိပ္ပါသည္။ အိပ္ပါေတာ့ ကေလးရယ္၊ယုိးယီးေလး……….

ေနာက္ရွမ္းလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ သားေခ်ာ့ေတးတစ္ပုဒ္ေတာ့

အင္း..အင္း…
လိန္လုိင္းလုပ္ေငါင္ေဆာင္
လုိင္းေထာင္နာကြန္ေဟာင္း
ႏြမ္း….ႏြမ္း….။
ပူေထာင္အြမ္ကြန္းလွ်ဳိ၊
ရစ္တန္ဆတ္ေခါဟ်ဳိတံေခါက္
ႏြမ္း….ႏြမ္း… အင္း….အင္း။

ျမန္မာလုိျပန္ရင္

ုိး..အုိး
ေရႊလေရာင္ထုိး၊အိမ္ေခါင္မုိး
ထုိးလာပါနဲ႕၊မက္နွာေပၚ
သားေလးနုိးမယ္ေနာ္။
အိပ္ေပ်ာ္ကာစ၊သားသားေလး
နုိးမွာစုိးလွေသး။
အဖုိးအုိတကုိယ္တည္း၊
ဆန္ဖြပ္ကာ ေတးဆုိညည္း
အိပ္ပါလူေလး၊မယ္ရင္ေသြး။ ။

ေနာက္ ကရင္ သားေခ်ာ့ေတးကေတာ့

၁။ မီးလဲစူအူး၊အူးအပူး၊
စူးအူးအူး အပီလီေမထူး
မီးလဲစုအူး အူးအသ
စုအူးအူး အပလီေမထ
၂။ မီးလဲစု ပူးမုိအူးအူး
မုိအယ္နားဖုလဲ့ဖုသူး
မီးလဲစုပူး မုိးထုိး၀
မိုးအယ္နားနား မုိအယ္နား
၃။မီးလဲစုပူး မုိယယ္ေယာ
မုိအယ္ေအာေအာ မုိအယ္ေအာ
မုိအယ္ေအာေအာ မုိအယ္ေအာ
မုိမာေယာ္ကြဲ ေအကြဲေစာ
၄။မုိအယ္၀ဲ၀ဲ မုိအယ္၀ဲ
မုိမာေယာ္ကြဲ ဒုိကနဲ
မုိးလူးအဖုိး ထုိစီကလုိ
မုိလူကြာ ေဒါ့အကတုိ
၅။မုိလူအဖုိးထုိစီကြယ္
မုိလူကြာ ေဒါ့အကမဲယ္
မုိလူဖုိးဆီမုိလူကဲ
မီးအူးအူး မီးေအာ္ေအာ္အူး။

ျမန္မာဘာသာျပန္ရင္ေတာ့

၁။ပုခက္ထဲသိပ္၊အိပ္ပါေလ
ေရႊၾကိဳးနွင့္ဆက္ ပုခက္ယဥ္
ေမေမလႊဲသိပ္ အိပ္ပါေလ။
သံကိုးနွင့္ဆင္၊ပုခက္ယဥ္။
၂။ပုခက္ထက္၀ယ္။ေမသိပ္မယ္၊
အိမ္ပါေတ့လား၊ေမ့ခ်စ္သား
ပုခက္ၾကိဳးကုိ၊ကုိင္ကာဆြဲ၊
ေမေမကုိတုိင္တုိင္ကာလႊဲ။
၃။ေမေမ့ေမတၠာ၊ၾကီးမားပါ၊
ခ်ဳိေအးနုိ႕ရည္၊ပ်ားသကာ
တုိက္ေကြ်းယုယ၊ပုခက္ထဲ၊
သားကုိသိပ္၍၊ေမေမလႊဲ
၄။သားလွသည္းခ်ာ၊အဖုိ႕ရာ
ေမ့ေမတၱာရည္၊စီးဆင္းလာ၊
ငယ္မွၾကီးတုိင္၊ခ်စ္မျငီး
ေစာက္ေရွာက္ျပဳစုေပးခဲ့ျပီး။
၅။ငွက္ငယ္ပမာ၊ေမ့သည္းခ်ာ
ၾကည္နဴးယုယ၊ပုိက္ေထြးကာ
သားကုိေမေမ၊ျပဳစုထား၊
သားကေမ့ကုိ၊ခ်စ္မွာလား
အိပ္ပါေတာ့ေလး၊ေမရင္ေသြး။။

ဘယ္ေလာက္လွတဲ့ ကဗ်ာေလးေတြလဲဗ်ာ မိသားစု၀င္အားလုံးက ကေလးအတြက္ လုပ္ေပးေနပုံေလး မိသားစုက ကေလးကုိ ျပဳစုေစာက္ေ၇ွာက္တာေလးေတြ ေရးထားတာ။ မိခင္ရဲ႕ေမတၱာ မိသားစုစည္းလုံးမႈကုိ တကယ္ ထင္ဟပ္ေစပါတယ္။
ေနာက္အနက္အဓိပၸာယ္ မပါပဲ။ အာလုတ္သံဆန္ဆန္ သားေခ်ာ့အသံ သီခ်င္းေလးေတြ လည္းရွိပါတယ္။ မိခင္ေတြ ခ်က္ခ်င္းတီတြင္လုိက္တဲ့ သီခ်င္းေတြပါ။ စာသားမပါ အနက္မေပၚ ရင္ထဲကေမတၱာ အသံကေန ေပၚထြက္လာတာပါ။

အုိ ေအးေအး အုိ
ကြ်တ္ ကြ်တ ္ကြ်တ္
အုိအုိး ေအးေအး အုိေအးေအး

ေနာက္ျမန္မာဗုဒၶစာေပထဲမွာပါတဲ့ သားေခ်ာ့ေတးေတြ လည္းရွိပါတယ္။ မစာပါရဲ႕ သားေခ်ာ့ေတးက နာမည္ၾကီးပါတယ္။ ဇာတ္သဘင္ေတြ အျငိမ့္ေတြမွာသီဆုိၾကတဲ့ သားေခ်ာ့ေတးေတြလည္းရွိပါတယ္ ဒီသားေခ်ာ့ေတးေတြက အခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ ခဏတျဖဳတ္သာ သီဆုိၾကျပီး ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ လူမသိေသးတဲ့ သားေခ်ာ့ေတးေတြ လည္းရွိပါတယ္။ သိတဲ့လူေတြ ရွိရင္လည္း ကြန္မန္႕ေပးျပီး ေ၀မွ်သြားၾကပါေနာ္။

ကေလးေတြ နည္းနည္းအသက္ၾကီးလာေတာ့ မိဘေတြက ေခ်ာတဲ့သီခ်င္းပုံစံေတြ ေျပာင္းလာပါတယ္။

ေရႊလက္ခုတ္အုပ္ကာသီး၊                                                                                                                                                       ငွက္ေပ်ာသီးမွည္႕မွည္႔စားရေအာင္။

ေဟေမ်ာက္သုိးေမ်ာက္သုိး                                                                                                                                                                              မင္းရာမေမ်ာက္သုိး                                                                                                                                                                                   မယ္သီတာရေအာင္ခုိး                                                                                                                                                                                   မင္းရာမေမ်ာက္သုိး။

ဖုိးလမင္း                                                                                                                                                                                                                 ထမင္းဆီဆမ္း                                                                                                                                                                                                            ဟင္းဆီဆမ္း                                                                                                                                                                                               ေရႊလင္ပန္းနဲ႕ေပးပါကြယ္။

ဒီလုိကေလးသီခ်င္း ကေလးကဗ်ာ သားေခ်ာ့ေတးေတြဟာ လူၾကီးမိဘ၊အရီး အဖြား အဖုိး ဆုိေလ့ရွိေသာ္လည္း လူၾကီးေတြရဲ႕ သီဆုိသံၾကားရတဲ့ကေလးေတြ ဟာအသက္အရြယ္ၾကီးလာျပီး လူငယ္အရြယ္မွာ ဒီကဗ်ာေလးေတြကုိအရြတ္ရျပီး ဆုိတတ္လာၾကတယ္။ ဒီလူငယ္ေတြ အရြယ္ေရာက္ျပီး မိဘေနရာေရာက္လာတဲ့ အခါမွာ သူတုိ႕ငယ္ငယ္ကသိခဲ့ ၾကားဖူးခဲ့ ကေလးကဗ်ာ သားေခ်ာ့ေတးေတြကုိ ျပန္လည္ဆုိျပီး ကေလးေတြကုိေခ်ာသိပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ ျမန္မာ သားေခ်ာေတး ေတြဟာ အဖြားမွ အမိ-အမိမွသမီး ဆင္းသက္လာတဲ့ တကယ္ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈ ရဲ႕ အလွတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္ငယ္ငယ္က ေလနာထလုိ႕ ေနမအိပ္ရ ညမအိပ္ရပဲ ေခ်ာ့သိပ္ခဲ့တဲ့ေမေမ နဲ႕ ျမန္မာမိခင္မ်ားကုိ ဒီပုိစ့္ျဖင့္ကန္ေတာ့ပါတယ္။

ဆက္ရန္က်ေန္ေသးသည္။

ျမန္မာကေလးကစားခ်င္းေတးမ်ား

Advertisements

2 thoughts on “ျမန္မာသားေခ်ာ့သီခ်င္းမ်ား

 1. Pingback: Mg Ogga’s Notes » Blog Archive » ျမန္မာကေလးကဗ်ာ၊ကေလးသီခ်င္းသမိုင္း

 2. သားႀကီးကုိဥဂၢါေရ….
  ေမေမ့ ကုိ သည္ပုိစ့္ေလးနဲ႔ ကန္ေတာ့  တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
  သာဓုလည္းေခၚပါတယ္။ ေမေမကဆုျပန္ေပးပါတယ္သား။
  သားႀကီး သည္ သက္ရွည္ က်န္းမာစြာ၊ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား-Socially Engaged  Buddhism ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါေစ။
  ့ျမန္မာမိခင္၊ရွမ္းမိခင္၊ ရခုိင္မိခင္၊ အဂၤလိပ္မိခင္၊အာဖရိကမိခင္၊ ယုတ္စြ အဆုံး တိရိစၦန္ မိခင္၊ ပညတ္ ေတြဘယ္လုိကြဲ ေပမဲ့၊ႀကီးက်ယ္တဲ့ မိခင္ေမတၱာ-သေဘာတရားကေတာ့ အတူတူ ပါပဲသားႀကီးေရ။
  တျခား မိခင္ေတြအေပၚလည္း ေလးစားတန္ဘုိးထားတတ္တဲ့ အသိေလး ကုိသားကမွ်ေဝႏုိင္သြားတာေပါ့။ေမေမ ကခ်ီးက်ဴးပါတယ္။
  ခ်စ္ေသာ ေမေမ
   

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s