ေပးကမ္းျခင္း

သူငယ္ခ်င္း ငါတို႔မွာဒီေလာက္ဆင္းရဲတာ သူတို႔အတြက္ ေပးစရာဘာမွမရွိပါ လားကြာ ….

ရွိပါတယ္ကြာ –

ငါတို႔ရဲ႕ အၿပံဳး၊ အကူအညီ၊ အခ်ိန္၊ အေတြးစိတ္ကူး၊ တြန္းအား

နားေထာင္ေပးျခင္း၊ အႀကံဥာဏ္၊ အကာအကြယ္၊ ေနရာ

သတင္း၊ လက္ခံႀကိဳဆိုျခင္၊ အားေပးမႈ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ အေလးထားျခင္း၊ ခ်ီးမႊန္းဂုဏ္ယူျခင္း၊

ႏွစ္သိမ့္ေပးျခင္း၊လို လားမႈ ၿပီးေတာ့ ေက်းဇူးစကားေတြေပါ့။

ဟာ … သူငယ္ခ်င္း ငါဒီေလာက္ခ်မ္းသာမွန္ မသိခဲ့ပါလားကြာ။ ေက်းဇူးပဲ သူငယ္ခ်င္း …။

Advertisements

3 thoughts on “ေပးကမ္းျခင္း

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s