ပါရမီေျမာက္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္

ငါးပါးသီလသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႕၏ အေျခခံက်င့္၀တ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ စစ္ မစစ္ကုိ ငါးပါးသီလ ေပတံျဖင့္တုိင္းတာနုိင္သည္။ငါးပါးသီလကုိ ေစာင့္တည္ရာတြင္ ကုိယ္အက်ုိးအတြက္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းလည္း ရွိသလုိ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းလည္း ရွိသည္။ ကုိယ္အက်ဳိးအတြက္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ ပါရမီေျမာက္ေသာ ေစာင့္ထိန္းျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းသာလွ်င္ ပါရမီ(ျမင့္ျမတ္ေသာ သူတုိ႕၏ အလုပ္)ေျမာက္ေသာ ေစာင့္ထိန္းသိမ္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။
ငါးပါးသီလကုိ ပါရမီေျမာက္ေအာင္ ေစာင္ထိန္းျခင္းသည္ ေလာကအက်ဳိး သယ္ပုိးရြယ္ေဆာင္ ရာေရာက္၏။
ပါဏတိပါတ(သူတပါးအသက္ကုိမသတ္ျခင္း)ဆုိေသာ သိကၡာပုဒ္သည္ သူမ်ားအသက္ကုိ မသတ္ရုံသက္သက္ ဆုိရင္ ကုိယ္အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ သက္သက္သာ ေစာင့္ထိန္းျခင္းမည္သည္။ သူတစ္ပါးတစ္ အသက္ကုိ မသတ္ရုံတင္မက သူတပါး အသက္ရွည္ခ်မ္းသာစြာ ေနထုိင္နုိင္ရန္ လုံလျပဳအားထုတ္ျခင္းသည္ ပါဏတိပါတသိကၡာပုဒ္ကုိ ပါရမီေျမာက္ေစာင့္ထိန္းျခင္းမည္သည္။
အဒိႏၷာဒါန(သူတပါးပစၥည္းဥစၥာကုိ ခုိးယူျခင္း)ဆုိေသာ သိကၡာပုဒ္ကုိ ေစာင့္ထိန္ရာတြင္လည္း မခုိး၀ွက္ရုံသက္သက္ဆုိရင္ ပါရမီေျမာက္ေသာ ေစာင့္ထိန္းျခင္း မဟုတ္။ သူတပါးအက်ဳိးစီးပြား ပစၥည္းဥစၥာ ပြားစည္းေအာင္ ေဆာက္ရြက္ေပးျခင္း သည္ ပါရမီေျမာက္ေသာ ေစာင့္ထိန္းျခင္း မည္သည္။
ကာေမသုမိစာၦစာရ( ကာမဂုဏ္ကုိ လြဲမွားစြာ မက်င့္သုံးျခင္း) ဆုိေသာ သိကၡာ ပုဒ္ကုိေစာင့္ထိန္းရာတြင္ သူတပါး သားမယားအား ကာမဂုဏ္အရာ၌ မေမွာက္မွားျခင္း သည္ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ ေစာင့္ထိန္းျခင္း သာျဖစ္၍ ပါရမီမေျမာက္ေခ်။ ၀တၱဳအာရုံ ကာမဂုဏ္မ်ားျဖစ္ေသာ (အဆင္း၊အနံ၊အရသာ၊အေတြ႕အထိ၊စိတ္အၾကံမ်ား) မလြဲမွားေအာင္က်င့္သုံးျခင္း မွသာ ပါရမီေျမာက္ ေသာ ေစာင့္ထိန္းျခင္းမည္သည္။
မုသာ၀ါဒ(လိမ္မေျပာျခင္း)ဟူေသာ သိကၡာပုဒ္ကုိ လိမ္မေျပာရုံသက္သက္ဆုိရင္ ပါရမီမေျမာက္ အမွန္နဲ႕ အမွား ၾကဳံေတြ လာရင္ အမွားကုိ အမွန္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အဓမၼ(မတရားမႈ)ၾကီးဆုိးရာမွ ဓမၼ(တရားမွ်တမႈ) ၾကီးဆုိးေအာင္ေဆာင္ရြတ္မွသာ ပါရမီေျမာက္ေသာ ေစာင့္ထိန္းျခင္းမည္သည္။
သူရာေမရယ( ေသေရေသရက္ မေသာက္စားျခင္း) ဟူေသာ သိကၡာပုဒ္ကုိေစာင့္ထိန္းရာ၌ ေမာဟ (သိစိတ္ကင္းမဲ့မႈ) သည္ ပဓာနျဖစ္သည္။ အရက္မေသာက္ရုံသက္သက္ျဖင့္ဆုိ ပါရမီမေျမာက္ ေမာဟ စိတ္ကုိ မိမိ၏စိတ္သ႑န္တြင္ မကိန္းေအာင္း ေအာင္ အစဥ္သတိတရားရွိျခင္းသည္ ပါရမီေျမာက္ေသာ ေစာင့္ထိန္းျခင္းမည္သည္။
ထုိကဲ့သုိ႕ ငါးပါးသီလကုိ ပါရမီေျမာက္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္နုိင္မည္ ဆုိလွ်င္ ေလာကၾကီး ျငိမ္းခ်မ္းျပီး ေအးခ်မ္းသာယာသြားမွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

p.s:ဆရာၾကီးဦးေရႊေအာင္ရဲ႕ ဘ၀အျမင္သစ္ စာအုပ္မွ ကုိးကားပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s