အသဲကြဲသြားတဲ့ ဘုန္းဘုရား

ဘုန္းဘုန္းဦးေလာကနာထဆုိ ဓမၼဘေလာ့ဂါေလာကမွာ မသိသူ ခပ္ရွားရွား ဓမၼဘေလာ့ေပါင္း ၁၀ခုေလာက္ကုိ ဒုိင္ခံ ေရးေနတဲ့ တကယ္ ကုိ သာသနာျပန္႕ပြားေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ လုပ္ေနတဲ့ ရဟန္း တပါးပါ။ ဘုန္းဘုန္း ၉ရက္ေနမွာ ခြဲစိပ္ရမယ္ဆုိတာ သိရတာနဲ႔ ဘုန္းဘုန္း က်န္းမာေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အားလုံး စုိးရိမ္တၾကီး ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ တရား ေစာင့္ေသာသူအား တရားက ျပန္ေစာင္၏ ဆုိတဲ့ အတုိင္း ဘုန္းဘုန္းခြဲစိပ္တာေအာင္ျမင္ ေၾကာင္း သိတာေတာ့ စိတ္ပူေနတာ က အလုံးၾကီးခ်သြားတယ္။ ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ အသဲကုိ ခြဲထုတ္လုိက္ ေၾကာင္း သိလုိက္ရတယ္။ ဘုန္းဘုန္းက က်န္းမာေရးမေကာင္းတဲ့ၾကားက သာသနာအတြက္ ဘေလာ့ေပါင္း မ်ားစြာ ကုိ တစ္ေယာက္တည္း ဒုိင္ခံ ေရးေနတဲ့ ရွားရွားပါးပါး ဘုန္းဘုန္းပါ။ ဘုန္းဘုန္းက ဘယ္သူမွ သိပ္မဖတ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဘေလာ့ ကုိ လာလာဖတ္ျပီး ဆုံးမစကားေတြ အျမဲ ခ်ီးျမင့္ေပးခဲ့တဲ့ ဘုန္းဘုန္းဦးေလာကနာထ နွစ္သစ္မွာ အျမန္ဆုံး က်န္းမာေနထုိင္နုိင္ျပီး သာသနာ အက်ဳိး ဆက္သယ္ပ်ဳ္ိးနုိင္မွာပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s