သူဘဥာဏ္ ရဲ႕ ယုတၱိ ယုတၱန္

ဟုိေရွးေရွးတုန္းက သာယာကုန္းဆုိတဲ့ ရြာေလးတစ္ရြာ ရွိသတဲ့ အဲဒီရြာက ရြာသူရြာသားမ်ား က အလြန္ပဲ ရုိးသားလွတယ္။ ထုိရြာကုိ သူၾကီး ဘဥာဏ္ဆုိသူက အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိတယ္။ တစ္ေနေတာ့ ဘုရင္ ဆင္လိမၼာ တစ္ေကာင္ကုိ အနားယူေစရန္ ေတာထဲမွာ လႊတ္ထားေလတယ္။ ဆင္က နယ္ကၽြံျပီး သာဟာကုန္း ရြာစပ္ကုိ ေရာက္လာကာ လယ္ခင္းမွ စပါးမ်ားကုိေတြ၍ ၀င္စားေသာက္ေလရဲ႕။ ဆင္ယဥ္ျဖစ္ေတာ့ ရြာထဲကုိ၀င္ျပီး သီနုံမ်ား ကုိပါ ခူးစားေလတယ္။ ရုိးသားတဲ့ ရြာသားမ်ားက ဘုရင္ဆင္ယဥ္ကုိ ေတာဆင္ရုိင္းထင္ျပီး ဘာလုပ္ရမွန္း မသိတာမုိ႕ သူၾကီးဆီေျပးျပီး ဆင္အေၾကာင္းေျပာ ေလေသာ္ ေမာင္းခတ္၍ တစ္ရြာလုံး သူထံစုရုံးျပီး ဤသုိ႕ ဆုိ၏

“လူအုိ မိန္းမ ကေလးေတြ ဒီမွာ ေနၾက ေယာက်ာၤးမွန္သမွ် ၾကီးငယ္မဟူ တစ္ေယာက္မက်န္ ဓားလွံပုဆိန္ ေလးျမား ရရာလက္နက္စြဲျပီး ရြာထိပ္မွာ သြားေစာင့္ေနၾက။ ရြာထိပ္ကုိ ဆင္ၾကီးေရာက္တာနဲ႕ ပစ္ၾက နားလည္လား”

တျပိဳက္နက္ ရြာထိပ္ကုိ ဆင္ေရာက္လာေတာ့ ဓာလွံ လက္နက္မ်ားနဲ႕ ပစ္လြတ္လုိက္တာ ဆင္ၾကီးေသ သြားပါေတာ့တယ္။

ရြာသူရြာသားမ်ားက ရုိးအလြန္းေသာေၾကာင့္ ဆင္ေသကုိလည္း အသုံးမခ်တတ္ တြင္းတူျပီး ေျမျမဳပ္ လုိက္ၾကေလတယ္။

တစ္ေန႔ မင္းမႈထမ္းနွစ္ဦးက ေတာထဲကုိ ဆင္ရွာရန္ ထြက္လာေလတယ္ သုိ႕ေသာ္ ေတာထဲမွာ ဆင္ရွာ၍ မေတြ႕ေသာေၾကာင့္ ဆင္ေျခရာ အတုိင္း လုိက္ရွာရင္း သာယာကုန္း ရြာ သုိ္႕ ေရာက္သြားၾကေလသည္။

ရုိးသားေသာ ရြာသားမ်ားက မင္းမႈထမ္းမ်ားကုိ ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ မင္းမႈထမ္းမ်ား ဆင္အေၾကာင္းေမးေသာ္ လည္း တစ္ေယာက္ကမွ ခြန္းတု့ျပန္မေျဖၾကပဲ ထြက္ေျပးၾကတာေပါ့။

ေနာက္ဆုံး မင္းမႈထမ္းေတြက သူၾကီးနဲ႕ ေတြျပီး ေမးေတာ့မွ အေျဖရေလသည္။

မင္းမႈထမ္း။ ။ သူၾကီး ဒိရြာကုိ ဆင္တစ္ေကာင္လာတာ ေတြလား

သူၾကီး ။ ။ ဒီရြာကုိေတာ့ ဆင္မလာပါဘူး ဒီဆုံေတာ့ လာျပီး စပါးေတြကုိ ဖ်က္ဆီလုိ႕ ဖမ္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္

မင္းမႈထမ္းေတြက တယ္ အတဲ့ သူၾကီး ဆုံ ကုိမ်ား ဖမ္းရတယ္တဲ့

အဲဒီဆုံနဲ႕ ဆင္ေျခရာ အရြယ္ခ်င္းတူေနေတာ့ ေျပာရခက္ၾကီးျဖစ္ေနတာေပါ့

ထုိေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ကုိ ျပန္ျပီး ဘုရင္ၾကီးထံ ေရႊနားေတာ္သြင္းရတာေပါ့ ဘုရင္ မင္းတရားၾကီးက နက္နဲစြာျပဳံးျပီး ငခူျပဳံးေလးျပဳံးကာ မိန္႕ေတာ္မႈ၏

“အိမ္း ေကာင္းျပီ ထုိရြာကုိ ၾကြက္ယူသြားျပီး ကၽြဲနဲ႕ လဲလွယ္ေလ လက္ခံလွ်င္ တကယ္ ရုိးအ သူမ်ားျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ခြင့္လြတ္လုိက္ အလဲ မခဲရင္ မလည္ရႈပ္ ေသာသူမ်ားျဖစ္နုိင္ေသာေၾကင့္ ဆင္ကိစၥကုိ လိမ္လည္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္ ထုိေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ ခတ္မည္”

မင္းမႈထမ္း နွစ္ေယာက္လည္း သာယာကုန္းရြာကုိ ဒုတိယံမၼိ သြားရတာေပါ့ မင္းမႈထမ္းေတြ လာေနတာကုိ သူၾကီးက အေ၀းထဲက ျမင္လုိက္၍ အစီစဥ္တစ္ခု လုပ္လုိက္သည္။သူၾကီး အိမ္နားေရာက္တဲ့ အခါ မင္းမႈထမ္းေတြ အံအားသင့္သြားေလသည္။

ဘာျဖစ္လုိ႕ လဲ ဆုိေတာ့ သူၾကီးက တုိင္ကုိ အလယ္က ခံျပီး လက္နွစ္ဖက္ျဖင့္ ၾကက္ဥမ်ားကုိ ယူေနတာကုိ ျမင္သြားလုိ႕ ျဖစ္တယ္

သူၾကီးက “အရမ္းမဆြဲနဲ႕ ၾကက္ဥေတြ က်ကြဲ ကုန္မယ္ ဒီမွာတုိင္ခံေနတာ မေတြ႕ဘူးလား သြား လႊ သြားယူ ၾက တုိင္ကုိ လႊနဲ႕ ျဖတ္ျပီး ဖယ္လုိက္ ရမွာေပါ့ တုိင္ကျပန္ဆက္လုိ႕ရတယ္ ၾကက္ဥကြဲရင္ ျပန္ဆက္လုိ႕ မရဘူး” ဟု ဆုိေလတယ္။

မင္းမႈထမ္းေတြက “ေတာ့ တယ္ရုိး တယ္အတဲ့ လူေတြပါလား ဒါေပမယ့္ အမိန္ေဆတာ္အတုိင္းေတာ့ ေဆာင္ရြက္ရမွာပဲ”လုိ႕ ေတြးမိၾကတယ္

မင္းမႈထမ္းေတြက သူၾကီးဘဥာဏ္ကုိ “ဒီမယ္ သူၾကီး ေရႊနန္းေတာ္က ၾကြက္နွစ္ေကာင္ နဲ႕ ခင္ဗ်ားဆီက ကၽြဲ နွစ္ေကာင္ လဲ မလား”

သူၾကီးက “ ဟာ ဘယ္လဲမွလဲ ၾကြက္က ေသးတယ္ ကၽြဲက ၾကီးတယ္ ဘယ္ရမလဲ လူမ်ား အတယ္မ်ားမွတ္ေနလား”

မင္းမႈထမ္းေတြက “ အခုေသးေနေပမဲ့ ေနာက္သုံးလဆုိရင္ ၾကိးလာမွာ လွည္းဆြဲလုိ႕ရတယ္ လယ္ထြန္လုိ႕ ရတယ္”

သူၾကီးက “ဟင္ ဟုတ္လား ဒါဆုိ လဲရတာပ နန္းတြင္းေနျပည္ေတာ္က ၾကြက္ပုိင္ရွင္ျဖစ္ရမွာ နည္းတာမွတ္လုိ႕”

ထုိေၾကာင့္ မင္းမႈထမ္းေတြ က ကၽြဲတစ္ရွဥ္း ယူသြားျပီး ဘုရင္ၾကီးကုိ သံေတာ္ဦးတင္ေလရာ

ဘုရင္ၾကီးက“ အိမ္း…….တကယ္ရုိးတကယ္အတဲ့ သူေတြပဲ ဆင္ေပ်ာက္တဲ့ ကိစၥ သူတုိ႕ နဲ႔ မဆုိင္ေလာက္ဘူး သနားဖုိ႕ ေကာင္းတဲ့ သာယာအုန္း ဇနပုဒ္ ကုိ အေကာက္အခြန္လြတ္ေစ ေတာင္ယာကုိ လုိသေလာက္ ခုတ္ပုိင္ ခြင့္ရွိေစ အမိန္ေတာ္”  ဆုိျပီး အမိန္႕ေတာ္ခ်မွတ္လုိက္ပါတယ္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ သာယာကုန္းရြာေလးက သာယာ လ်က္ ရွိေနေလေတာ့တယ္။ပုံျပင္ေလးကေတာ့ ဒါပါပဲ ကြယ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s