Non-violent Communications(NVC)

ကၽြန္ေတာ္ဟာ အေတာ္ေဒါသၾကီးပါတယ္ ေဒါသကုိ မထိန္းခ်ဳပ္တတ္ ေျပာခ်င္တာ စြတ္ေျပာ လုပ္ခ်င္တာ စြတ္လုပ္တတ္ပါတယ္ ေဒါသကုိ ထိန္းဖုိ႔ နည္းလမ္းေလးတစ္ခုကုိ စာဖတ္သူကုိ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ ဒါကေတာ့ အၾကမ္းမဖက္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး အေၾကာင္းေလးပါ ဒီအေၾကာင္းေလးကုိ စတင္မိတ္ဆက္ေပးတဲ့ သူငယ္ခ်င္း မိေရႊပကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အားလုံး ေဒါသကုိ ထိန္းေသာက ျငိမ္းနုိင္ၾကပါေစ။

Non-violence Communications(NVC) အၾကမ္းမဖက္ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးသည္ စိတ္ေနစိတ္ထား ပင္ျဖစ္သည္။ နည္းလမ္းမဟုတ္။
NVC သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ႏွလုံးသားကလာတဲ့ အရာကိုသာေပးတတ္ေအာင္ သြန္သင္ေပးတဲ့ ဆက္သြယ္ဆကိဆံေရး တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႕ အျခားသူတို႔ရဲ႕ နက္ရႈိင္းတဲ့လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို ၾကားႏိုင္ေအာင္ အၾကမ္းမဖက္ ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံေရးကိုအသုံးျပဳေသာအခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဆက္ဆံေရးကို အျမင္သစ္တစ္မ်ိဳးနဲ႕ ျမင္လာပါတယ္။
NVC ျဖစ္စဥ္
 ေလ့လာအကဲခတ္ျခင္း (မိမိတို႔၏ ဘဝျပည့္ဝမႈကို ျဖည့္စည္းေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေလ့လပ္အကဲခတ္ျခင္း)
 ခံစားခ်က္ေဖၚျပျခင္း (ေလ့လာအကဲခတ္မႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ခံစားခ်က္)
 လိုအပ္ခ်က္ေဖၚျပျခင္း (လိုအပ္ခ်က္၊ တန္ဖိုးထားမႈ၊ ဆႏၵစသည္တို႔သည္ ခံစားမႈကိုကို ျဖစ္ေပၚေစသည္)
 ေမတၱာရပ္ခံျခင္း (မိမိတို႔ဘဝပိုမိုျပည့္စုံလာေအာင္ သီးသီးသန္႔သန္႔လုပ္ရပ္တစ္ခုကို ေမတၱာရပ္ခံျခင္း)

အစိတ္အပိုင္းေလးခုပါဝင္ေသာ ရုိးသားေသာ ဖြင့္ထုတ္ေျပာဆိုျခင္း
အစိတ္အပိုင္းေလးခုပါဝင္ေသာ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္ နားေထာင္ျခင္း
အင္န္ဗီစီဟာ ဘဝမွာ အသုံးတည့္တဲ့ စိတ္ထားျဖစ္ပါတယ္။
မိသားစုမွာ၊တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ဆက္ဆံေရးမွာ၊စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ၊ေထာင္ေတြမွာ၊အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ထိေရာက္မႈရွိဘို႔အတြက္ ေဒါသ ကိုယ္တြယ္ ထိန္းသိမ္းေရးမွာ၊ေဒါသကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပဲ မလုပ္သင့္တဲ့အရာ ကို လုပ္မိတတ္တယ္။ေဒါသထြက္ရတာဟာ မျပည့္ဝတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ပါလားဆိုတာ အင္န္ဗီစီက သင္ေပးလိမ့္မယ္။စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ။ ။စီးပြားေရးသမားအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ျဖစ္ေစ၊ ေဖာက္သည္ေတြနဲ႕ ျဖစ္ေစ ဒီနည္းကို သုံးၿပီး ကိုယ္ရဲ႕အလုပ္သမားေတြၾကားမွာေရာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးပိုမိုေကာင္းလာၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြလည္း တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာမယ္။
ပဋိပကၡကိုေျဖရွင္းရာမွာ အင္န္ဗီစီန ဲ႕ဆိုရင္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းဘို႔ ပိုမိုလြယ္ကူလိမ့္မယ္။ ၾကားဝင္ေစ့စပ္မႈ ေတြမွာ အင္န္ဗီစီနဲ႕ မေျဖရွင္းပဲ ရွင္းႏိုင္မယ္ဆိုတာ သံသယရွိတယ္။
ဘဝရွင္သန္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးဆုံးျဖတ္ျခင္းမခံေစလိုလွ်င္ သူတစ္ပါးကိုလည္း မဆုံးျဖတ္လိုက္ပါနဲ႕။
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးအသုံးအႏႈံးတို႔သည္ မိမိကုိယ္ကိုျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါးကိုျဖစ္ေစ အႀကမ္းဖက္ေသာအေျပာအဆိုမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအသုံးအႏႈံးတို႔ကို ဘဝရွင္သန္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး ဟု သုံးႏႈံးထားသည္။
အေကာင္းအဆိုး အမွားအမွန္ဆုံးျဖတ္ျခင္း
ဘဝရွင္သန္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးတစ္မ်ိဳးမွာ အေကာင္းအဆိုး အမွားအမွန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မိမိ၏တန္ဖိုးထားမႈႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္ေသာ လူတစ္ေယာက္၏ အျပဳအမူအေပၚ မွားသည္ ဆိုးသည္ဟု ဆုံးျဖတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သူက အရမ္း တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သည္။ သူမ အရမ္းပ်င္းသည္။ သူတို႔ အထင္ေသးလြန္းသည္။ ဒါဟာ နည္းလမ္းမက်ဘူး။ စသည့္ အသုံးအႏႈံးမ်ားကို အေကာင္းအဆိုးအမွားအမွန္ဆုံးျဖတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အျပစ္တင္ျခင္း၊ စိတ္ထိခိုက္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ႏွိမ္ျခင္း၊ ေခါင္းစဥ္တပ္ျခင္း၊ ေဝဖန္ျခင္း၊ ယွဥ္ျခင္း ႏွင့္ ဘာမွားသလဲဟု အျပစ္ရွာျခင္းတို႔သည္ ထုိဆုံးျဖတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။
ဘဝရွင္သန္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးသည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အား မွားသည္ မွားသည္ ဆုံးျဖတ္တတ္ေသာ ဘဝတြင္ က်င္လည္ေစၿပီး ရုန္းမထြက္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ဘဝရွင္သန္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးစကားလုံးမ်ားကို သုံးၿပီး အျခားသူမ်ား၏အျပဳအမူကို မွန္သည္မွားသည္၊ ပုံမွန္သည္ ပုံမမွန္၊ တာဝန္ယူတတ္သည္ တာဝန္မဲ့သည္ ေတာ္သည္ တုံးသည္ဆိုၿပီး ဆုံးျဖတ္သုံးသပ္ၾကသည္။
ကြၽန္ေတာ္ အရြယ္မေရာက္ခင္ကတည္းက ကြၽန္ေတာ္အတြင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အရာေတြကို ေဖၚျပဘို႔မလိုတဲ့ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးကို သင္ယူခဲ့ရတယ္။ ငါနဲ႔မႀကိဳက္တဲ့ ငါနားမလည္တဲ့ အျပဳအမူမ်ိဳး လူေတြလုပ္တဲ့အခါ သူတို႔မွားတယ္လို႔ ငါတုန္႔ျပန္ေလ့ရွိတယ္။ ဆရာက ကြၽန္ေတာ္မလုပ္ခ်င္ဆုံး အလုပ္တစ္ခုကုိ ခိုင္းေသာအခါ ဆရာကို အက်င့္ယုတ္သည္။ အဓိပါယ္မရွိလိုက္တာဟု ဆုံးျဖတ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆုိင္ကယ္စီးလာစဥ္ တစ္ေယာက္ေယာက္က ျဖတ္ဝင္လာလွ်င္ ငါကိုယ္တုတ္မည္။ နည္းနည္း ယဥ္ေက်းခ်င္ရင္ ေခြးမသား ေသခ်င္ျပီထင္တယ္လို႔ ေျပာမယ္။ အျခားသူမ်ား၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပုံသည္ ကိုယ္ရဲ႕သေဘာနဲ႕ မတိုက္ဆိုင္လွ်င္ ဒီလိုမ်ိဳး ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံေရး စကားမ်ိဳးေျပာဆိုေသာအခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ အာရုံစိုက္မူသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တစ္ပါးသူရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ မည္သို႔ ရယူမည္ကို မစဥ္းစားပဲ မည္သူ မည္မွ် မွားယြင္းသည္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းအေပၚ အာရုံျပဳၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ေပးတာထက္ သူမက ပိုမို ဂရုစိုက္မႈ အသားေပးမႈကို ပိုမိုခံလိုလွ်င္ သူမဟာ အရမ္းအားနည္းၿပီး ဂရုစိုက္ခံခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ကိုယ္ကုိ သူမက ကိုယ္လိုသေလာက္ မေပးလွ်င္ သူမဟာ ဘာမွ မသိတတ္ဘူး။ အလိုက္အကန္းဆိုးကို မသိဘူး။ ဘယ္လိုဂရုစိုက္ရမယ္ဆိုတာလည္း မသိဘူးလို႔ ေျပာျပန္ေရာ။ ငါ့မိတ္ေဆြက ငါ့ထက္ ပိုၿပီး တိက်မႈကို အေသးစိတ္မႈကို လိုလားလွ်င္ ဒီလူဟာ အရမ္း ဇီဇာေၾကာင္တယ္။ သိပ္ၿပီး လက္ေတြ႕မက်တဲ့သူလုိ႔ စြပ္စြဲတယ္။ အကယ္၍သူဟာ ကိုယ္ေလာက္ အေသးမစိတ္ရင္ ဒီလူဟာ ဘယ္ေတာ့မွ အစီတစဥ္က်မလုပ္တတ္ဘူး။ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ႏိုင္လြန္းတယ္လို႔ စြပ္စြဲေျပာဆိုျပန္ေရာ။
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ လူသားတို႔၏ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ၊ စီရင္ခ်က္ခ်မႈတို႔သည္ ကြၽန္ပ္တို႔၏လိုအပ္ခ်က္၊ တန္ဖိုးထားမႈတို႔အား ဝမ္းနည္းဖြယ္ေဖၚျပေသာ ေဖၚျပခ်က္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြၽန္ပ္တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ဤနည္းျဖင့္ေဖၚျပေသာအခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို စိတ္ကသိကေအာင့္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေသာသူတို႔အတြက္ ကာကြယ္ေျပာဆိုရန္ ျပန္လည္ေခ်ပရန္ တြန္းအားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပမည္။ သို႔မဟုတ္ အကယ္၍အျခားသူမ်ားက ကြၽန္ပ္တို႔၏ တန္ဖိုးထားမႈ၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ တုန္႔ျပန္သည္ ဆိုပါစို႔။ သူတို႔၏အျပဳအမူသည္ အေၾကာက္တရားေၾကာင့္၊ အျပစ္ရွိသည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းေၾကာင့္သာ ျပဳမူျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔ ဤသုိ႔မျပဳမူလွ်င္ ကြၽန္ပ္တို႔က မွားသည္ဟု စီရင္မည္ကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။
လူတို႔သည္ ႏွလုံးသားမွလာေသာ ဆႏၵမပါပဲ အေၾကာက္တရားေၾကာင့္၊ အျပစ္ရွိသည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းေၾကာင့္သာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ လိုအပ္ခ်က္၊ တန္ဖိုးထားမႈႏွင့္ အညီ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္လွ်င္ ထိုေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္တို႔ကို ကြၽန္ပ္တို႔ အေႏွးႏွင့္အျမန္ ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာက္တရား၊ အျပစ္ရွိသည္ဟု ယူဆျခင္း ရွက္ေၾကာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကြၽန္ပ္တို႔အလိုက်အတိုင္း လုပ္ေသာသူမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔၏ လုပ္ရပ္အတြက္ ေနာင္တြင္ ယူႀကဳံးမရျဖစ္ကာ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုယ္ မိမိတို႔ယုံၾကည္မႈလည္း အားနည္းလာမည္ျဖစ္သည္။
တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ေကာင္းတယ္ဆိုးတယ္လို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္တတ္တဲ့ သို႔ မေကာင္းတဲ့သူ ဒဏ္ေပးသင့္တယ္လို႔ယုံၾကည္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႕ႏိႈင္းစာရင္ လူေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကိုသာ ေတြးေခၚေျပာဆိုတဲ့ယဥ္ေက်းမႈထက္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ပိုမို နည္းပါးလာမည္ဆိုသည့္စကားကို ၾကားလိုက္ရေသာအခါ ကြၽန္ပ္ မအံ့ၾသပါ။ ရုပ္ရွင္ေတြ တီဗီြေတြမွာ မေကာင္းတဲ့သူ အျပစ္ဒဏ္ေပးခံရမယ္ ဆိုတဲ့ စကားကိုေပးတဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြကို ၾကည့္ၾကတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ မေကာင္းတဲ့သူကို အၾကမ္းဖက္မႈပါတဲ့ သတ္ျဖတ္တိုက္ခိုက္ခံေနရတာကို ၾကည့္ၿပီး အရသာေတြ႕ေနၾကသည္။

Advertisements

One thought on “Non-violent Communications(NVC)

 1. ေကာင္းတယ္ဗ်ာ..
  အေတြးအေခၚေလးေတြ။
  ခ်ျပပံု အေရးအသားကနည္းနည္းျမင့္ေနေတာ့
  တစ္ခ်ိဳ႕စာေၾကာင္းေလးေတြျပန္ျပန္ဖတ္ရတယ္။
  အားေပးေနပါတယ္။ 🙂

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s