ေႏြအခါ အညာမွာ စာသင္တုန္းကေပါ့ဗ်ာ(၃)

ကၽြန္ေတာ္က တုိင္းရင္းသားေတြ ေနတဲ့ ေဒသေတြေရာက္ရင္ အဲဒီေဒသက ရုိးရာ၀တ္စုံေတြကုိ ခုံခုံမင္မင္ ၀ယ္၀တ္တတ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား၀တ္စုံေတြကုိ စိတ္ထဲက တကယ္ကုိ ျမတ္ျမတ္နုိးနုိး ေလးေလးစားစား ၀တ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အဲ ကၽြန္ေတာ္က ပုံဆုိးသိပ္မ၀တ္တတ္ေတာ့ ပုဆုိးအေရအတြက္ နည္းနည္းပဲရွိပါတယ္။ ရွိတဲ့ ပုဆုိးေလးနဲ႔ အညာကုိစာသင္ ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။

တစ္ေန႔ေတာ့ ၀တ္စရာပုဆုိးေတြက ကုန္ျပီ ကရင္ပုဆုိးေလးတစ္ထည္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ အဲဒီပုဆုိးကလည္း ကၽြန္ေတာ္ပုဆုိး မဟုတ္ဘူး SFA က ကုိေနာင္ေနာင္း ပုဆုိး ကရင္ပုဆုိးဆုိေတာ့ သိတဲ့ အတုိင္းပဲ။ အေရာင္ ေတာက္ေတာက္ မျမင္ဖူးတဲ့ သူဆုိ ထမိန္နဲ႔ အျမင္မွားၾကတယ္။

အဲဒါနဲ႕ အဲဒီ ကရင္ပုဆုိးေလး၀တ္ျပီး ေက်ာင္းကုိ စာသင္ဖုိ႔ ထြက္ခဲ့တယ္။ ေက်ာင္းေပါက္မွာေရာက္လုိ႔ ၀င္မယ္ၾကံကာ ရွိေသး ကေလးေတြက “ဆရာထမိန္ၾကီး၀တ္ထားတယ္”တဲ့ေလ ေသေရာ ေနာက္ ကေလးတစ္ေယာက္က ပုဆုိးအနားစကုိ ကုိင္ၾကည္ျပီး “ဟင္ သဘက္ၾကီးနဲ႔ တူတယ္ဆရာ”တဲ့ ေကာင္းေရာဗ်ာ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s