ပုံေျပာသူမ်ား ဆုိသည္မွာ

လမ္းမွာေပၚမွာ လူငယ္ ၁၀ ေယာက္ေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္ေနၾကသည္။ အေ၀းမွ ၾကည့္လ်င္ ေတာ္ေတာ္ ေဆာ့တဲ့ အဖြဲ႕လုိ႕ ထင္လိမ့္မည္။ သူတုိ႕ အဖြဲ႕ သည္ ပူျပင္းလွသည္ မတ္လေနေရာင္ ေအာက္မွာ အျပဳံးမပ်က္ လမ္းေလွ်ာက္ေနၾကသည္။ သူတုိ႕ အဖြဲ႕တြင့္ လမ္းေပၚေတြသမွ်ကုိ ေျခေထာက္ျဖင့္ လုိက္ကန္ေနတဲ့သူပါသည္။ ဂစ္တာၾကီးကုိ ကုိ႕ရုိ႕ကားယား လြယ္ျပီး လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ဂီတာတီးသူပါမည္။ ထုိသူတီးသမွ်ကုိ အေပါက္လမ္း မတည့္ လုိက္ဆုိသူ နွစ္ေယာက္ေလာက္ ပါမည္။လြယ္အိတ္စုတ္ၾကီး လြယ္ထားသူနွင့္ အားရပါးရ ရယ္တတ္သူ လည္းပါမည္။ အဖြဲ႔မွာ ၁၀ေယာက္ေလာက္ ရွိလွ်င္ ၉ ေယာက္ေလာက္မွာ မ်က္မွန္ တစ္၀င္း၀င္းနွင့္ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႕သည္ တူညီေသာ ပန္းတုိင္တစ္ခုကုိ အတူေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ေလွ်ာက္လွမ္း ေနၾကေသာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
အနာဂတ္အတြက္ သူတုိ႕၏လုပ္ရပ္မ်ားသည္ မည္မွ်အထိအက်ဳိး ရွိမည္ကုိ သူတုိ႕ကုိယ္တုိင္ ေ၀းေ၀းလံလံ စဥ္းစားမိခ်င္မွ စဥ္းစားမိမည္။ သုိ႕ရာတြင္ သူတုိ႕၏ တန္ဖုိးရွိေသာ အခ်ိန္ကုိ တန္ဖုိးရွိစြာျဖင့္ပင္ ကုန္ဆုံးေနၾကသည္ ကုိမူ သူတုိ႕ေကာင္းေကာင္းၾကီးနားလည္ သေဘာေပါက္ၾကေလသည္။
ထုိအဖြဲ႕သည္ ကေလးငယ္မ်ားအား ပုံျပင္ေလးမ်ားေျပာကာ အနာဂတ္အတြက္ မီးရႈးတန္ေဆာင္ကုိ ထြန္းညိွေပးေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိထက္ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ဆုိပါမႈ အနာဂတ္ ျမန္မာနုိင္ငံ ေကာင္းစားေစရန္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ တစ္ေနရာစာကုိ ယူထားျပီး သူမ်ား ဟုဆုိခ်င္ပါသည္။
သူတုိ႕၏ ေျခေထာက္မ်ားသည္ လုိင္းကားတုိးစီးလုိက္၊ ေျခက်င္ေလွ်ာက္လုိက္ျဖင့္ ဖုန္အလိမ္းလိမ္းရွိသည္။ သူတုိ႕၏ အစာအိမ္မ်ားသည္ မုန္႔ဟင္းခါးတစ္ပြဲကုိ နွစ္ေယာက္ေ၀စား ရသည္အထိ သေဘာေကာင္းၾကသည္။ သူတုိ႕၏ ပုိက္ဆံအိတ္မ်ားသည္ အေၾကြမ်ားသာရွိေနသည္ကုိ မညီးမညဴ လက္ခံေပးသည္။ သူတုိ႕၏ နွလုံးသား သည္ တစ္ပါးသူအတြက္ အျမဲျဖဴစင္သန္႕ရွင္းေနၾကသည္။ဘယ္လုိပဲ အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈေတြရွိရွိ သူတုိ႕သည္ အျပဳံးမပ်က္ စည္းလုံးစြာျဖင့္ သူတုိ႕၏ လမ္းခရီးကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾက ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကုိ အတူေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းျဖင့္ လူငယ္ဘ၀ကုိ အဓိပၸာယ္ရွိရွိ ျဖတ္သန္းေနေသာ ထုိအဖြဲ႕ကုိ ပုံေျပာသူမ်ားဟုေခၚပါသည္။

ပုံေျပာသူမ်ား အဖြဲ႕၀င္ ခ်မ္းျငိမ္းျဖဴ(ခ) ဂ်စ္တူး(ခ)အရုိး ေရးသားတင္ျပပါသည္။

Advertisements

One thought on “ပုံေျပာသူမ်ား ဆုိသည္မွာ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s