Non-violent Communications(NVC) 2

NVC ကုိ ဆက္လက္ေလ့လာၾကရေအာင္ေနာ္

ယွဥ္ျခင္း

စီရင္ခ်က္ခ်ေသာ ေနာက္တနည္းမွာ ယွဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။ စိတ္ပ်က္အားငယ္စရာေကာင္းတဲ့ဘဝမ်ိဳး ပိုင္ဆိုင္ခ်င္ရင္ မိမိကို အျခားသူနဲ႕ အၿမဲယွဥ္ပါလို႔ ဒန္ဂရင္းဗတ္က ဆိုထားပါတယ္။

တာဝန္မဲ့စိတ္

ဘဝရွင္သန္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး ေနာက္တစ္ခုမွာ တာဝန္ယူရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြၽန္ပ္တို႔ရဲ႕ အေတြးအျမင္၊ ခံစားခ်က္ နဲ႕ အျပဳအမူကို ကြၽန္ပ္တို႔တာဝန္ယူရန္ ျငင္းဆန္ ျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ကိုလုပ္ရမယ္ဆိုသည့္အသုံးအႏႈံးသည္ တာဝန္ယူမႈျငင္းဆန္ေသာ စကားျဖစ္သည္။ ေလာကမွာ မိမိႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ လုပ္ကိုလုပ္ရမဲ့အရာမ်ား ရွိသည္ဟု ဆိုေလ့ရွိၾကသည္။သူငါကို ဒီလိုမ်ိဳးခံစားေစသည္ဆိုသည့္စကားအသုံးအႏႈံးသည္ တာဝန္မဲ့စိတ္အသုံးအႏႈံးျဖစ္သည္။ ငါအျပစ္ရွိတယ္လို႔ခံစားေအာင္ မင္းလုပ္တယ္ဆိုသည့္အသုံးအႏႈံးသည္ မိမိ၏အေတြး၊ မိမိ၏ခံစားခ်က္သည္ မိမိေၾကာင့္မဟုတ္ အျခားသူေၾကာင့္ဟု အျပစ္ပုံခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကမူ အႀကီးအကဲကခိုင္းလို႔ အသင္းအဖြဲ႕ရဲ႕ေပၚလစီေၾကာင့္၊ ဥပေဒအရ လုပ္ရတယ္ လုပ္ခ်င္လို႔မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး တာဝန္ယူရန္ ျငင္းဆန္တတ္ၾကသည္။
မိမိရဲ႕အျပင္ဘက္က ပေယာဂေၾကာင့္ဟု ဆိုကာ မိမိတို႕႔၏လုပ္ရပ္အတြက္ တာဝန္ယူရန္ ျငင္းဆန္ၾက သည္။ အခန္းသန္႔ရွင္းေရးကို ကြၽန္ေတာ္လုပ္ကိုလုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္သည္ဟု ဆိုကာ မိမိတို႔ ဆႏၵ မရွိ ေၾကာင္း ေျပာဆိုတတ္ၾကသည္။ ငါအရက္သမားျဖစ္လို႔ အရက္စြဲေနလို႔ အရက္ေသာက္သည္ ဟု ဆိုကာ အတိတ္ကအေလ့အက်င့္ကို အျပစ္ဖို႔သည္။ကေလးက လမ္းေပၚထြက္ေျပးလို႔ ငါသူ႕ကို ရုိက္ရတယ္ဟု ဆိုကာ မိမိ၏အျပဳအမူကို တစ္ပါး၏ပေယာဂေၾကာင့္ ဟုု အျပစ္ဖို႔သည္။ငါ့ဆရာက ငါ့ကို လိမ္ေျပာခိုင္းလို႔ငါလိမ္ရတယ္ ဟု ဆိုကာ အႀကီးအကဲရဲ႕အမိန္႔ကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ျခင္းကို အျပစ္ပုံခ်သည္။ငါ့သူငယ္ခ်င္းေတြအားလုံး ေဆးလိပ္ ေသာက္ ေတာ့ ငါလည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ျဖစ္သြားတယ္ဟု ဆိုကာ မိမိလုပ္ရပ္အတြက္အေပါင္းအသင္း ဖိအား ကို အျပစ္ပုံခ်သည္။ငါမင္းကို အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေပၚလစီအရ အျပစ္ေပးရမယ္ဟုဆိုကာ အဖြဲ႕အစည္း၏ေပၚလစီ၊ စည္းမ်ည္း စည္းကမ္းကို အျပစ္ဖို႔သည္။
ငါက အိမ္ေထာင္ဦးစီးဆိုေတာ့ အလုပ္မသြားခ်င္ေသာ္လည္း ငါသြားရမယ္ဟုဆိုကာ က်ားမ အသက္အရြယ္ လူမူေရးကို အျပစ္ဖို႔သည္။ငါ ဒူးရင္းသီးနဲ႕မတည့္ေသာ္လည္း ျမင္ရင္မေနႏိုင္လို႔ စားမိလိုက္တယ္ဟု ဆိုကာ မိမိ၏အာသီသကို အျပစ္တင္သည္။
ကြၽန္ပ္တို႔အသက္ရွင္ေနသ၍ အခ်ိန္တိုင္း၌ ကြၽန္ပ္တို႔၌ေရြးခ်ယ္စရာ အၿမဲတမ္း ရွိသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာ တစ္ခုရွိသည္။ အျခားအရာမ်ား ေရွာင္ရွားကုန္ၾကသည္။

ရမည္၊ သင့္မည္စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေစျခင္

ဒီဟာ ငါလုပ္ကို လုပ္ရမယ္။ ငါလုပ္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ စာရင္းျပဳစုထားမႈ သင့္တြင္ ရွိေနသလား။ ငါအလုပ္သြားရမယ္။ ငါ့ရဲ႕ ေမာင္ေလးေတြ ညီမေလးေတြအတြက္ ငါ အိမ္ေထာင္ျပဳလို႔ မျဖစ္ေသးဘူး။ ငါ အိမ္ျပန္ၿပီး မိသားစုအတြက္ ညေနစာ ျပင္ရမယ္။ သင္သည္ တစ္ခုခုကို လုပ္ကို လုပ္ရမယ္လို႔ ေၾ<ြကးေၾကာ္တဲ့ အခါတိုင္း သင္သည္ သင္ႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းရန္ ႀကိဳးစားေသာလုိအပ္ခ်က္တို႔ ဆက္ႏြယ္မႈ ျဖတ္ေတာက္လိုက္သလို ျဖစ္သြားသည္။ သင့္ဘဝေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုလည္း ေမွးမွိန္ေစသည္။
ရမည္၊သင့္သည္ဆိုသည့္စကာလုံးမ်ားကို သင္ျဖည့္ဆည္းရန္ႀကိဳးစားသည့္ လိုအပ္ခ်က္အသြင္ ေျပာင္းပစ္ပါ။ ငါအလုပ္သြားရမည္ဆိုသည့္စကားကို ငါအလုပ္သြားမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ငါသည္ ဝင္ေငြရရန္ တန္ဖိုးထားသည္။ ထုိဝင္ေငြသည္ မိသားစုကို အေထာက္အပံ့ေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ စကားလုံးျဖင့္ ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳလွ်င္ သင္၏ပါဝါသည္ ျမင့္လာမည္။ ငါ အိမ္ေထာင္မျပဳ၊ ငါေအာက္က ကေလးေတြအတြက္ ငါဘဝကို ေပးဆပ္ျခင္းသည္ ငါ့လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရာေရာက္သည္။ ငါသည္ ငါ၏အိမ္ကို ျပန္မည္။ ၿမိန္ရွက္ဖြယ္ ညစာျပင္ဆင္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိသားစုကို က်မ္းမာေသာ အစားအစာ စားေစလိုသည္။ ဤသို႔ ေျပာင္းလဲ ေျပာဆိုလွ်င္ သင္လုပ္သမွ်အရာတို႔သည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား ပါဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ပ္တို႔၏ေရြးခ်ယ္မႈအားျဖင့္ ကြၽန္ပ္တို႔ကိုယ္ကိုယ္ ကြၽန္ပ္တို႔ ပါဝါတက္ေစျခင္း

ကြၽန္ပ္လုပ္သင့္သည္ လုပ္ရမည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ မည္သည့္အရာကိုမဆို လုပ္သည့္အခါတုိင္း ကြၽန္ပ္တို႔သည္ အျပစ္ရွိမည္ကို စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ေနသည္ႏွင့္ တူပါသည္။ ဤသို႔ေသာအခ်ိန္တြင္ သင္ မည္သို႔ ခံစားရသနည္း။ သင့္ကိုယ္သင္ ထိန္းခ်ဳပ္ခံထားရသည္ဟု ခံစားရပါသလား။ သင္၏ရင္ဘတ္ေပၚတြင္ တစ္ခုခုႏွင့္ ဖိထားသလို သင္ခံစားရပါသလား။ လမ္းသစ္ကို ေလွ်ာက္ၾကည့္ပါ။ လုပ္ရမည္ လုပ္သင့္သည္ ဆိုသည္႔စကားလုံးမ်ားကို သင္၏အဘိဓါန္မွ ဖယ္ရွားပါ။ သင္တန္ဖုိးထားသည့္အရာမ်ားကိုသာ လုပ္ပါ။ ဤအရာသည္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု သင္ေတြးေကာင္းေတြးလိမ့္မည္။ ေလာကတြင္ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ရမည့္အရာမ်ား ရွိေနသည္ဟု သင္ယုံၾကည္သည္ မဟုတ္ပါလား။ သင္ရဲ႕ လက္ရွိအလုပ္ကို စဥ္းစားပါ။ သင္သည္ မနက္တိုင္း အလုပ္သြားရမည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ သြားျခင္းလား သို႔မဟုတ္ သင္မွာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ အလုပ္သြားေနျခင္းလား။ ေငြလို၍ အလုပ္လုပ္ေနသလား။ သင္လက္ရွိ အလုပ္ကို လုပ္ေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင့္ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းထားလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ သင္အလုပ္လုပ္ေနသည္ မဟုတ္ပါလား။ သင္ေျပာေနက် စကားကို ေျပာင္းလဲေျပာၾကည့္ပါ။ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား ပိုင္ဆိုင္လာမည္။

အတင္းအားဓမၼ ေတာင္းဆိုျခင္း

အတင္းအားဓမၼ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးရဲ႕ ေနာက္အတား အဆီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ မရမကေတာင္းဆိုျခင္းသည္ နားေထာင္သူအား ဟုတ္ကဲ့လို႔ မေျပာရင္ အျပစ္တင္ အျပစ္ေပးခံရမယ္ဆိုတဲ့ ခံစားမႈေပၚေပါက္ေစၿပီး အတြင္းအျပင္ ေျခာက္လန္႔မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးသည္ သမားရုိးက်ျဖစ္ၿပီး အထက္အႀကီးအကဲတို႔ သုံးေလ့သုံးထရွိေသာ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး တစ္ခုျဖစ္သည္။
မိဘေတြက ကေလးေတြကို သြန္သင္ဆုံးမတဲ့ေနရာမွာ မရမက ေတာင္းဆုိမူမ်ိဳးနဲ႕ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံ ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိဘတို႔သည္ ကေလးမ်ားကို သြန္သင္ဆုံးမရာတြင္ မရမကေတာင္းဆိုမႈ ဆန္ေသာဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးကို သုံးသင့္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ တကယ္တန္းမိဘေတြက သားသမီး ေတြကို ေတာင္းဆိုမႈ ျပဳၾကေသာ္လည္း သားသမီးမ်ားထံမွ တုန္႔ျပန္မႈမွာ မိဘတို႔အလိုက် ျဖစ္မလာေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အႀကီးအကဲမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မိဘ၊ ဆရာ/မ၊ မန္ေနဂ်ာ တို႔သည္ အျခားသူမ်ား ေျပာင္းလဲရန္ ေကာင္းမြန္စြာေနရန္မွာ မိမိတို႔၏တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု ႏွိမ့္ခ်စြာ သင္ခဏ္းစာယူစရာ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕မွာ ကိုယ္ဘာမွလုပ္လုိ႕မရေပ။ သူတို႔ကိုယ္ရဲ႕အလိုက်လုပ္ခ်င္မွ လုပ္ေပမည္။ လုပ္ႏိုင္တာတစ္ခုက သူတို႔လုပ္ေစရန္ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းျဖင့္ လုိက္လုပ္ေစႏိုင္ေသာ နည္းတစ္ခုျဖင့္သာ လုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ သူတို႔ကလည္း ထိုသူတို႔ရဲ႕အလိုက်မလုပ္ပဲ ေရွာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္း ေျမာက္မ်ားစြာရွိသည္ကို သိၾကသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s