ကၽြန္ေတာ္ၾကိဳက္တဲ့ သူတုိ႕ ၀တၳဴမ်ား

ကၽြန္ေတာ္က ၀တၱဴတုိနဲ႕ ၀တၱဴရွည္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္က အတုိကုိ ပုိၾကိဳက္တယ္ အရမ္းၾကိဳက္တဲ့ ဝတၱဳတုိ ဆုိရင္ သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ ေျပာျပျပီး စျမဳံျပန္ရတာ အရသာအေတာ္ရွိသဗ် အခုလည္း ဆရာေမာင္လြင္မြန္(ကသာ)ရဲ႕ လည္ေတာ့လည္ပါရဲ႕ ဒါေပမယ့္ သံပတ္နဲ႔ လွည့္တဲ့ပန္ကာ ဆုိတဲ့ ၀တၱဴတုိေလးကုိ ျပန္လည္ေဖာက္သည္ ခ်လုိက္ ပါတယ္။ လည္ေတာ့လည္ပါရဲ႕ ဒါေပမယ့္ သံပတ္နဲ႔ လွည့္တဲ့ပန္ကာ ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္က ပုံျပင္အလြန္ၾကိဳက္သည္။ အဘြားက လည္း ပုံေျပာေကာင္းလွသူ။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြက ေတာ ပံ့ု့ျပင္ေတြမဟုတ္ဘဲ ဘြားဘြားက သူၾကဳံေတြျမင္ဖူး သမွ်ထဲက ျပန္ေဖာက္သည္ခ်တာ ျဖစ္သည္။ ဒါေပမယ့္ ဒီထဲကက ပုံျပင္လုိ နားေထာင္ေကာင္းတာမ်ဳိးက် ကၽြန္ေတာ္က ပုံျပင္အျဖစ္စြဲေနသည္။ ဒီလုိမ်ဳိးထဲက တစ္ခုက သံပတ္နဲ႕လွည့္တဲ့ပန္ကာ……….။ တကယ္ေတာ့ ဒီဇာတ္လမ္းက ဘြားဘြားသူငယ္ခ်င္း ေဒၚနန္းလုံးပုိင္ရဲ႕ ဇာတ္…

Rate this: