ေခတ္သစ္ကၽြန္စနစ္

အခု မ်က္ေမွာက္ေခတ္ၾကီးထဲမွာ ေက်းကၽြန္စနစ္ ထြန္းကားေနတယ္ ဆုိရင္ စာရႈသူယုံမလား ကၽြန္စနစ္က ဟုိး ဂရိေခတ္ေလာက္ကေနစျပီး အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားျပီလုိ႕ စာရႈသူေျပာမွာပဲ အခုဟာ ေခတ္သစ္ကၽြန္စနစ္ တကယ္ကုိ ရွိေနေသးပါတယ္။ အရင္ ေခတ္ေဟာင္းပုံစံေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ ကၽြန္ ကုိ အဘိဓာန္ ထဲမွာရွာၾကည္ပါလား The state of being under the control of another person တဲ့ တျခားလူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာေနရသူေပါ့။ ကၽြန္ ဆုိတာ လြတ္လပ္ေသာဆႏၵဆုံးရႈံးလ်က္၊ အဓမၼနည္းလမ္းေတြ အသုံးျပဳလ်က္၊တျခားတပါးသူခုိင္းတာ လုပ္ရတဲ့ သူေပါ့။ ကၽြန္ဆုိတာနဲ႔ နုိပ္စက္ညွင္းပန္းခံ ရတာေပါ့။ အခု ကၽြန္စနစ္က ေရွးကနဲ႕ နည္းနည္းပဲကြာမယ္။ ဟုိတုန္းကလုိပဲ နွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံရတုန္း၊အခေၾကးေငြ နည္းနည္းပဲရတုန္း ဒီလုိျဖစ္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတြ အမ်ားၾကီး အမ်ားၾကီး ယေန႕ကမာၻမွာ ကၽြန္အေရအတြက္ ၂၇ သန္း ေလာက္ရွိသတဲ့။ မ်က္လုံးျပဴးသြားလား အခုလုိ႕တုိးတက္ေနတဲ့ ေခတ္ၾကီးမွာ ဘာ Right ညာ Right ေအာ္ေနၾကတဲ့ ေခတ္ၾကီးမွာ ကၽြန္စနစ္ရွိေနတာ အံစရာေတာ့ ေကာင္းသား။ သူေၾကာင္းနဲ႕သူေတာ့ ရွိသဗ်…. ေခတ္သစ္ကၽြန္စနစ္ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္လဲ ဆုိေတာ့ – ပထမအခ်က္က လူဦးေရ တုိးပြားလာလုိ႕တဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လုိ႕ ငမြဲနုိင္ငံ ေတြက ကေလးေမြးနႈန္း အရမ္းျမင့္တယ္ (မီးပ်က္လုိ႕ထင္ပါရဲ႕) ေနာက္ လူဦးေရ ပိရမစ္က အခ်ဳိးမေျပ အလုပ္လုပ္နုိင္တဲ့ သူေတြရွား ထုိင္စားတဲ့ သူေတြမ်ား လာလုိ႕တဲ့ ဒုတိယအခ်က္က ငပြၾကီး ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေၾကာင့္ ပါ ဒီေကာင္ေၾကာင့္ ခ်မ္းသားတဲ့နုိင္ငံေတြ က ပုိခ်မ္းသာ ဆင္းရဲတဲ့ နု္ိင္ငံေတြ က ပုိမြဲ ကမာၻနဲ႔ခ်ီမၾကည္နဲ႕ နုိ္င္ငံတြင္းမွာကုိ ဒီလုိ ကိစၥေတြ ရွိတယ္။ တုိးတက္လာတဲ့ နည္းပညာေတြ အခြင့္လမ္းေတြ က ပုိက္ပုိက္ရွိတဲ့ သူေတြ လက္ထဲမွာ။ ဆင္းရဲတဲ့ ငမြဲနုိင္ငံေတြ က ခ်မ္းသာတဲ့ ေဇာတိက နုိင္ငံေတြ လုပ္သမွ်ခံရ Free Trade နဲ႕ အတူ Fair Trade ကမပါလာ ကုန္ၾကမ္းကုိ အျမတ္နည္းနည္းနဲ႔ ငမြဲနုိင္ငံေတြ ကေရာင္းရ ဒီကုန္ၾကမ္းကုိ ကုန္ေခ်ာလုပ္ျပီး အျမတ္ၾကီးၾကီးနဲ႕ ေဇာတိက နုိင္ငံေတြ ကျပန္ေရာင္း ငမြဲ သံသရာက မထြက္ လုိ႕ ငမြဲနုိ္င္ငံက လူေတြ ကၽြန္ျဖစ္ရသတဲ့ ေနာက္ဆုံးအခ်က္က အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းေတြ ေၾကာင့္ပါ ကၽြန္ေတြ ကၽြန္သံသရာက မထြက္နု္ိင္ေအာင္ ရုိက္နွက္လုိ႕ ရေအာင္ အၾကမ္းဖက္လုိ႕ ရေအာင္ ေထာက္ပံေပးေနတာက အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းေတြပါ (သူတုိ႕လည္း အူမ မေထာင့္ေတာ့ လုပ္ရတာေပါ့) ကၽြန္ေတြ ကုိ ရုိက္နွက္ေစခုိင္းလုိ႕ရေအာင္ ပိတ္ေလွာင္တားစီးလုိ႕ ရေအာင္ အသိျမင္မပြင့္လန္းေအာင္ ဥပေဒကုိ လက္တလုံးျခားလုပ္ျပီး ဒီကိစၥေတြ ကုိ လ်စ္လ်ဴျပဳ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကလုိတဲ့ ေကာင္းေရာ။ ေခတ္သစ္ကၽြန္နဲ႕ ဟုိးအရင္က ကၽြန္ဘာကြာလဲ ေျပာရအုံးမယ္ ၁) ေရွးတုန္းက ေက်းကၽြန္ပုိင္ခြင့္က ဥပေဒနဲ႕ မဆန္႕က်င္ဘူး၊ေက်းကၽြန္ပုိင္တာ ဂုဏ္သိကၡာကုိ မထိခုိက္ဘူး၊အခုေခတ္ကေတာ့ ဥပေဒနဲ႕မညီဘူး ေက်းကၽြန္လုိ႕ခုိင္းတဲ့ သူကလည္း ေအာက္တန္းက်တယ္ လူမဆန္ဘူး ဒါေပမဲ့……………. ၂) ေရွးေခတ္တုန္းက ကၽြန္ေတြ ကုိ တန္ဖုိးၾကီးၾကီးေပး၀ယ္ရတယ္။ ၁၈၅၀ခုနွစ္ အေမရိကန္ အလာဘားမားျပည္နယ္မွာ ကၽြန္တစ္ေယာက္ကုိ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ေလာက္ရွိတယ္ အခုေခတ္နဲ႕ဆုိ ေဒၚလာ ၃၀၀၀၀ ေလာက္ရွိတယ္(မယုံရင္ ဦးေလးတြမ္ စာအုပ္တြင္ရႈ)၊အခု ေခတ္ေတာ့ ကၽြန္တစ္ေယာက္ကုိ ေဒၚလာ ၁၀၀ ေလာက္နဲ႕ရသတဲ့ ၃) အရင္ေခတ္က ကၽြန္ျဖစ္ဖုိ႕ ျဖစ္နုိင္ေခ် နည္းတယ္ အခုေခတ္ေတာ့ ကၽြန္ျဖစ္ဖုိ႕ အခြင့္အလမ္းပုိမ်ားလာသတဲ့ ၄) အခုေခတ္မွာ ကၽြန္နဲ႔သခင္က ယာယီသေဘာဆန္တယ္ ဟုိတုန္းက ေရရွည္ဆက္ဆံေရးရွိသတဲ့ ၅) ဟုိတုန္းက လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းေတြ မွာ ကၽြန္ေတြက မရွိမျဖစ္ အခုေခတ္ေတာ့ ကၽြန္ေတြဟာ တစ္ခါသုံးပစၥည္းလုိပဲ သုံးျပီးလြင့္ပစ္လုိ႕ ရတဲ့ ပစၥည္းသာသာရွိေတာ့တယ္ ၆) အရင္းတုန္းက မ်ဳိးႏြယ္ကုိ လုိက္ျပီး ကၽြန္သခင္ ကြဲျပားတယ္ အခုေတာ့ ကၽြန္ျဖစ္ဖုိ႕ မ်ဳိးရုိးလုိက္ စရာမလုိဘူး ဒီလုိ အရင္ကၽြန္နဲ႕ အခုကၽြန္ကြဲျပားသတဲ့ဗ်ာ။ ေခတ္သစ္ ကၽြန္ေတြ လုိ႕ ေျပာေနတာ ဘယ္သူေတြလဲ လုိ႕ ေမးမလုိ႕လား စီးပြားျဖစ္လိင္အလုပ္သမား(သမ) ေတြ၊ တရားမ၀င္ နုိင္ငံကူအလုပ္လုပ္ေနသူေတြ၊ လမ္းေပၚကကေလးေတြ ၊ အခ်ဳိ႕ ကုမၼဏီ၀န္ထမ္းေတြ၊ ေကာ္လံျပာေတြ သူတုိ႕ေတြ ပါပဲ။ သူတုိ႕ ေတြ ဟာ အခုအခ်ိန္အထိ ရရွိသင့္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ဆုံးရႈံးျပီး လူသားဆုိတဲ့ ျဖစ္တည္ခြင့္ မရရွိပဲ လူသားျဖစ္တည္ခြင့္ကုိ အေစာ္ကား အေနွာက္ယွက္ခံေနရတုန္းပါပဲ။ အင္ပါယာ၀ါဒ (Imperialism)၊ တစ္ကုိယ္ေတာ္ ထင္ရာစုိင္း၀ါဒ(Unilateralism)၊အၾကမ္းဖက္၀ါဒ(Terrorism )ေတြက ေခတ္သစ္ေက်းကၽြန္စနစ္ကုိ အေထာက္အကူျပဳေနေသး သတဲ့။ ကဲ……….ဘယ္နဲရွိစ ဒီကမာၻမွာ မဟန္တာေတြ တယ္မ်ားသကုိးဆုိျပီး ေရရႊတ္ေနမလား၊ ထားလုိက္ပါဆုိျပီး ေပရာရကန္လုပ္မလား ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ဘာလုပ္ရမွန္းကုိ မသိဘူးဗ်

P.S: ကုိတာ၊ဧ၀ံေမသုတံ၊ေခတ္ဆန္းဂ်ာနယ္၊အမွတ္၁၀/၀၃၊ဒီဇင္ဘာ၊၁၆-၃၁၊၂၀၀၃ ကုိ ဖတ္မိျပီး နွမ္းျဖဴးဆီဆမ္း ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s