Sustainable Dependency

ကၽြန္ေတာ္ရဲေဘာ္ ေအာင္ေအာင္ေရးထားတာ ပါ ေတြးစရာမ်ား ရမလားလုိ႕

 

ကၽြန္ေတာ္ Alternative Mainstream ဆိုတဲ့စကားလံုးကို အသံုးျပဳေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဥဂၢါက ေခြးေကာင္ မင္း ေတာ္ေတာ္ ေပါက္တတ္ကရစကားလံုးေတြထြင္တဲ့ေကာင္ဆိုၿပီးဆဲပါတယ္။ ဒီတစ္ခါလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကို ထပ္ ဆဲဦးမယ္ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ထပ္စကားလံုးတစ္လံုးထြင္လိုက္ျပန္ၿပီေလ။ အဲဒါကဘာလဲဆိုေတာ့ Sustainable Dependency တဲ့ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ မီွခိုျခင္းေလ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေလာကမွာ အရမ္း လူသံုးမ်ားၾကတယ္မဟုတ္လား၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔၊ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးတို႔။ ကၽြန္ ေတာ္ကလည္း အားက်မခံတီထြင္လိုက္တာေလ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဝုိင္းဆဲၾကမွာေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္တဲ့သူေတြဟာ ကိုယ္လုပ္ေဆာင္တဲ့၊ ကိုယ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္တဲ့ရပ္ေက်းလူထုက ကိုယ္တိုင္ရပ္တည္ႏုိင္ၿပီး သူတို႔ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို သူတို႔ကိုယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ၾကေရးကုိ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္တဲ့ေနရာမွာ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ ေဒသတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု မတူညီၾကပါဘူး။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ပန္းတုိင္ခ်င္းမတူညီၾကတာေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံုခ်င္းမတူညီၾကတာ မဆန္းပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ကေတာ့ ေရရွည္တည္တံ့ ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ရပ္ေက်းလူထုကိုအေျခခံေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတုိ႔ကိုသာ သြားၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က သူတို႔အဖြဲ႕ရဲ႕ သင္တန္းဆင္းေတြကို ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ ရပ္ေက်းလူထု အေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေၾကာင္းေလ့လာႏုိင္ဖုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္ကို ေလ့လာေရးတစ္ခုစီစဥ္လုိက္ပါ တယ္။ သူတို႔စီစဥ္လိုက္တဲ့ေနရာေတြက ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႕ ရပ္ေက်းလူထုကိုအေျချပဳေသာ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္းနဲ႔ နာမည္ႀကီးေနၾကတဲ့ေဒသေတြပါ။ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တစ္ခု ေမးၾကည့္မိတာ။ အဲဒီေအာင္ျမင္ေနတဲ့လူေတြက သူတို႔ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဘယ္က ရံပံုေငြနဲ႔ လုပ္ ၾကသလဲေပါ့။ အဲဒီေတာ့ သိလိုက္ရတာက ဘာအိတ္က၊ ညာအိတ္က စသျဖင့္ အသီးသီး ရယူၾကတယ္ေပါ့။ တစ္ခုမွ မယူတဲ့အဖြဲ႕မပါဘူး။ အဲဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားမိတာတစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ Community တစ္ခုကိုစဝင္ေတာ့ မယ္ဆုိရင္ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႕ စီမံကိန္းေတြေရးဆြဲၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ ပန္းတုိင္ေတြကေတာ့ ရပ္ေက်း လူထုပါ ဝင္ၿပီး ၄င္းတုိ႔ကိုယ္တုိင္ ၄င္းတုိ႔ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္သြားျခင္းအားျဖင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိး တက္ေရးဆီသို႔ ဘာညာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြက ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးကို တစ္ကယ္ေကာေရာက္ရဲ႕လား၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြက မွီခိုျခင္းေတြဆီေရာက္ေအာင္မ်ား ဆြဲေဆာင္မိေန သလားေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး သူတို႔ကိုယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔စီစဥ္ေပးခဲ့တဲ့ Proposal Writing ေတြဟာ တစ္ကယ္ေကာေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလား၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ မွီခို ျခင္းလားဆိုတာကို ေ၀ခြဲမရျဖစ္ေနမိပါေတာ့တယ္။ အခုလည္း ကၽြန္ေတာ္သိလိုက္ရတာက ေရရွည္တည္တံ့ ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႕ ရပ္ေက်းလူထုအေျချပဳလုပ္ငန္းေတြလုပ္ေဆာင္တယ္လို႔ နာမည္ႀကီးေနၾကတဲ့ေဒသေတြဟာ ရံပံုေငြကို ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြဆီကေန ရယူၿပီးလုပ္ေဆာင္ေနၾကရတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟာ ရံပံုေငြဘယ္လိုရွာရတယ္။ ဘယ္လို Proposal ကို ဘယ္အဖြဲ႕မွာ တင္ရတယ္။ Proposal ကိုဘယ္လိုေရးရတယ္ဆိုတာေတြသင္ေပး။ ၿပီးေတာ့ အဲဒါေတြတတ္သြားေတာ့ သူတို႔ ျပန္လုပ္ၾက။ ဒါဆိုေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျဖစ္ၿပီလားဆိုတာကို စဥ္းစားစရာအျဖစ္ ေခါင္းထဲကို ဝင္လာပါ ေတာ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လိုအပ္မယ္ထင္ၿပီး လုပ္ေနတဲ့အရာေတြက တစ္ခါတစ္ေလ ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး (Sustainable Development) မဟုတ္ဘဲ၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာမွီခိုျခင္း (Sustainable Dependency) မ်ားျဖစ္ေနမလားလိ႔ု။ သိန္းစိုးနဲ႔ဥဂၢါေရ ငါ့ကိုေတာ့ ေမတၱာမပို႔ၾကပါနဲ႔ဦးဟ။ စိတ္ကူးေပါက္လို႔ေမးၾကည့္တာပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s