တမာေျမမွာ သုံးနွစ္တာ ၄

အာဂ မာဃလုလင္မ်ား

ကၽြန္ေတာ္ဒုတိယနွစ္ ဒုတိယ နွစ္၀က္ က မုိးရာသီ အညာေဒသျဖစ္ေပမဲ့ ဒီနွစ္သိပ္မုိးမေခါင္ဘူး။ မိုးမေခါင္ေတာ့ မုိးရြာတာေပါ့ဗ်ာ။ အညာသူအညာသား လယ္ဟာလုပ္ကုိင္သူေတြ အတြက္ ေကာင္းေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ ေတာ့ သိပ္မနိပ္လွ ကၽြန္ေတာ္ေနတဲ့ အေဆာင္ရွိတဲ့ လမ္းက ေျမသားလမ္း ေျမကလည္း နႈန္းဆန္ဆန္ ဆုိေတာ့ မုိးရြာထားတာနဲ႕ နူးျပီး ဗြက္ထပါေလေရာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ လမ္းရဲ႕ အဆုိး၀ါဆုံးလမ္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အေဆာင္ေရွ႕ မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အတြက္ေတာ့ ဒီဗြက္ထေနတဲ့ ေနရာကုိ တြန္းျပီး ေက်ာ္သြားလုိ႕ ရေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အေဆာင္ကုိ ျဖတ္ျပီးမွ သြားရတဲ့ အေဆာင္သူအေဆာင္သားေတြ အေဆာင္သူေတြ ကုိ လာေၾကာင္တဲ့ ေကာင္ေတြ အတြက္ အခက္ ျမဴနီစပယ္ စည္ပင္ က ပုဂၢိဳလ္မ်ား ကလည္း ၾကီးမားလွတဲ့ နုိင္ငံတာ၀န္ ေတြ ကုိ ထိမ္းေဆာင္ ေနရေတာ့ ဒီလုိ ေခ်ာင္ခ်ိေခ်ာင္ၾကား လမ္းေလးကုိ ဂရုမစုိက္အား။

တစ္ေန ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ မတည့္အတူေန ခ်စ္လွစြာေသာ ရဲေဘာ္ၾကီး ၀ဏၰနဲ႕ အေဆာင္ေဘးထမင္းဆုိင္ မွာ ထမင္းစားေနစဥ္ အ၀တ္အစားေတာက္ေျပာင္စြာ ၀တ္ထားျပီး အေဆာင္သူေလးတစ္ေယာက္အား ေက်ာင္းၾကိဳ႕ ပုိ႕ တာ၀န္ ကုိ ဦးလည္မသုန္ ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ သေကာင့္သား က ဆုိ္င္ကယ္ကုိ သူ၏ ေကာင္မေလးအေဆာင္ သုိ႕ ဦးတည္ေမာင္းေနစဥ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အေဆာင္ အေရွ႕ ဗြက္အုိင္ကုိ အျဖတ္ စလစ္ ျဖစ္ကာ လဲေလ၏။ သူ၏ ၀တ္ေကာင္းစားလွမ်ားမွာ ဗြက္ေတြ စြန္းျပီး လွတပတေလးေတြ ပ်က္ကုန္ေလသည္။ ထုိ တစ္ေနထဲမွာပင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မ်က္စီေရွ႕ သုံးေလး ငါးေယာက္ အေဆာင္ေရွ႕ ဗြက္ အုိင္ထဲ ဆုိင္ကယ္ စလစ္ ျဖစ္ကာ လဲေနသည္။ ကုိ ၀ဏၰ က ကၽြန္ေတာ္ကုိ တစ္ခ်က္ၾကည္႕လုိက္သည္ ထုိ္အၾကည္႕ကုိ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္သည္ နွစ္ေယာက္သား ထုိင္ေနရာမွ ထကာ ထမင္းဆုိင္က ထင္းခုတ္ဓားမကုိ ဌား လမ္းေဘးရွိ ျခဳံပင္ ေတြကုိ ခုတ္ျပီး ဗြက္ထရာ ေနရာသုိ႕ ဆုိင္ကယ္စလစ္ မျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေလသည္ သုိ႕ေသာ္ ယာယီမွ်သာ ေနာက္ ဒုံရင္းအတုိင္းပင္ ဒီေတာ့ ဆုိင္ကယ္မ်ား သြားလုိ႕ ရေအာင္ ေျမသားေတြ ေပါက္တူးနဲ႕ ေပါက္ ဖုိ႕ေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ၀ဏၰ နွစ္ေယာက္ထဲ လုပ္ၾကသည္။ ေနာက္ပုိင္း ကၽြန္ေတာ္အေဆာင္မွ အေဆာင္သားအခ်ဳိ႕ ပါလာသည္။ အမွန္တကယ္ ဒီလမ္းက ဗြက္သည္ အေဆာင္ေရွ႕ ရွိေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ကုိ မထိခုိက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က ဆုိင္ကယ္ကုိ ဗြက္ေက်ာ္ေအာင္ တြန္းသြား၍ ရသည္။ အေဆာင္ေရွ႕ ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္သြားရသည္ အေဆာင္သူ အမ်ဳိးေကာင္းသမီးေလးေတြ အတြက္ ခက္ခဲ ေနသလုိ ထုိအမ်ဳိးေကာင္းသမီးေလးေတြ ကုိ လာေၾကာင္ ေနေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားေတြ အတြက္ အထားအဆီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။

အစ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ နွစ္ေယာက္ထဲ လုပ္ရာမွ အေဆာင္သားေတြ ပါလာသည္ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အေဆာင္ အနီး က အေဆာင္ေတြ က သူတုိ႕လည္းကူမယ္ ျဖစ္လာသည္။ ဒီလုိနဲ႕ လမ္းကုိ ခင္းလုိက္ရာ ျမန္ေကာင္း သက္သာ ဆလရ လမ္းမ်ားေလာက္ မေကာင္းေသာ္လည္း ဆုိင္ကယ္မ်ားအလြယ္တကူ သြားလုိ႕ ရေလသည္။ အမ်ဳိးေကာင္းသားမ်ား လြယ္လင့္တစ္ကူ ေၾကာင္နုိင္ေလသည္။ ေနာက္နွစ္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕ နွစ္ေယာက္ အေဆာင္ေျပာင္းၾကသည္ ထုိအေဆာင္တြင္လည္း ထုိနည္းတူ လမ္းခင္းၾကေလသည္။ ကုိ၀ဏၰ နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ အခ်ဳိ႕ ေနရာမ်ားတြင္ မတည္႕ေသာ္လည္း လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သူေကာ ကၽြန္ေတာ္ပါ အားသြန္ ခြန္စို္က္ လုပ္တာေတာ့ တူတူပင္ျဖစ္သည္။

အလွအပယုိစီးမႈျပႆနာ နွင့္ လူမ်ဳိးေရးျပႆနာ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ စီးပြားေရးတကၠသုိလ္မွာ အားလုံးသိတဲ့အတုိင္း ေယာက်ာၤေလးထက္ မိန္းကေလး အေရအတြက္ က မ်ားေလသည္။ မိန္းကေလး အေရအတြက္မွာ သုံပုံ နွစ္ပုံေလာက္ရွိျပီး ေယာက်ာၤေလးမွာ သုံးပုံတစ္ပုံ သာရွိသည္။ ထုိတစ္ပုံထဲ၀င္ အေျခာက္မ်ား၊ ကၽြန္ေတာ္လုိ အျဖစ္မရွိသူမ်ားလည္း ပါေပသည္။ ေယာက်ာၤေလး ေရာင္းလုိအားမွာ နည္းေနေသာေၾကာင့္ အျခားေသာ တကၠသုိလ္မ်ား က လုိအပ္ေသာ ေယာက်ာၤေလး ေရာင္းလုိအားကုိ ျဖည္႕တင္းေပးတဲ့အခါ။ ေက်ာင္းရွိ မိန္းကေလးမ်ား အျခားတစ္ပါး ေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္ တစ္တြဲတြဲ ျဖစ္ၾကေလေသာ အခါ မဟာပုရိသ ေယာက်ာၤသားတုိ႕ ထုံးစံအတုိင္း မစားရတဲ့ အမဲ သဲနဲ႕ ပက္ျပီး ေကာင္ရုိးပုံ ေစာင့္ၾကေလသည္။ ထုိအခါ အျခားေသာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားတုိ႕ နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ စီးပြားေရး ေက်ာင္းေတြ ရုိက္ၾက ခ်ၾကေလကုန္သတည္း။

မုံရြာရွိ တကၠသုိလ္မ်ားမွာ မုံရြာတကၠသုိလ္၊ ကြန္ျပဴတာ တကၠသုိလ္၊ နည္းပညာတကၠသုိလ္၊ ပညာေရး ေကာလိပ္ တုိ႕ ျဖစ္ျပီး ထုိေက်ာင္းသားအမ်ားစုမွာ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေအာက္ပုိင္းနဲ႕ အလယ္ပုိင္းကျဖစ္ျပီး မ်ားေသာ အားျဖင့္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေက်ာင္းကေတာ့ လူမ်ဳိးစုံလွသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ နဲ႕ ေျမာက္၊ခ်င္း၊မေကြးတုိင္း နွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းတုိ႕ ကျဖစ္သည္။ အျခားေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတုိ႕ ႏြားနားကျမက္ မစားပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေက်ာင္းက ကခ်င္၊ခ်င္း၊ရွမ္း ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ပုိးပန္း ၾကေသာ ေၾကာင့္ ျဗဴးတီးဒရိန္း အလွအပ ယုိစီးမႈ ျပႆနာမွ လူမ်ဳိးေရး ျပႆနာအျဖစ္ အသြင္ေဆာင္ လာသည္။ ရုိက္ပြဲမ်ားကလည္း ျပင္းထန္လွသည္။ အေဆာင္လုိက္ ခ်ၾကသည္။ ကြဲၾကသည္ျပဲၾကသည္။ ေဆးရုံေရာက္သူ ေရာက္သည္။ ျပည္သူရဲ မ်ားမွာ နုိင္ငံတာ၀န္မ်ားျဖင့္ မအားအပ္ေသာေၾကာင့္ ထုိကဲသုိ႕ ျပႆနာအေသးအဖြဲ႕မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းျခင္္းမရွိၾကေပ။ ရဲေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေက်ာင္းဘက္သုိ႕ ပတၱေရာင္ လွည္႕လာရင္ ေသာက္ျမင္ကတ္ ပုဒ္မ ျဖင့္ အရုိက္ခံရတတ္သည္။

စီပြားေရးေက်ာင္းသား စီးပြားရွာ

ကၽြန္ေတာ္ကုိ အေမေကာ ၾကီးေတာ္ေကာ က ေထာက္ပံၾကေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ အသုံးအျဖန္းၾကီးမႈ ေၾကာင့္ မေလာက္ ဒီေတာ့ ဂြင္ျဖဲရသည္။ ေက်ာင္း ပထမနွစ္၀က္ ဆုိရင္ ေပ်ာ္ပြဲစား ဘုရားဖူးထြက္သည္။ အရင္းတစ္ျပားမွမရွိ ကားကုိ ပါးစပ္ျဖင့္ဌားသည္။ လူစုသည္ ေၾကာ္ၿငာသည္ ၂၀၀၄ ခုနွစ္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံး ေန၀င္ခ်ိန္ ကုိ ပုဂံဘုရားေတြ ကေနၾကည္႕ ရမယ္ အခြင့္ အေရးတုိ႕ ဘယ္ေမဂ်ာက ဘယ္ေကာင္မေလး က ငါတုိ႕ နဲ႕ လုိက္မွာ ဆုိျပီး ေၾကာ္ျငာအားေကာင္း ေသာေၾကာင့္ တစ္ခါ ထြက္ လူ အေယာက္ ၅၀ ေလာက္ စုမိရင္ အရင္းေၾကသလုိ ကၽြန္ေတာ္ ေဘာ္ဒါ ၃ ေယာက္ေလာက္ ကုိ အလကားေခၚလုိ႕ ရတဲ့ အျပင္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ၅ေသာင္းေလာက္ ျမတ္ေလသည္။ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ ခရီးတြင္ သမီးရည္းစား စုံတြဲ ၄ တြဲေလာက္ ရေအာင္ ေလွ်ာ္ေပးတတ္သည္။

ေနာက္ ဒုတိနွစ္၀က္တြင္ ေက်ာင္းျပီးေတာ့မဲ့ သူေတြကုိ ေစ်းကြက္ ပစ္မွတ္ထားသည္ အက်ၤီထုတ္သည္။ အက်ီၤကလည္း အျခားသူေတြ လုိ႕ ဘာပုံညာပုံ မဟုတ္ စီးပြားေရးပညာရဲ႕ ဖခင္ အဒမ္စမစ္ ပုံ မရွိရင္ အဒမ္စမစ္ ပဲ မုံရြာစီးပြားေရးေက်ာင္းက ထြက္တဲ့ ပုံစံမ်ဳိး ၀ယ္တဲ့ သူကလည္း ၀ယ္သည္။ တစ္သိန္းေလာက္ ျမတ္သည္။ ေနာက္ စတစ္ကာေတြ ထုတ္သည္။ ဒါေတာ့ သိပ္မျမတ္ လူနုိင္ေတြ က အလကား ေတာင္းၾက လြန္းလုိ႕ ျဖစ္သည္။

ဖဲ ေဘာလုံး ေဆး ေၾကာင့္ ဘ၀ ပ်က္

ေက်ာင္းကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးတက္လုိ႕ ရေပမဲ့ နည္းနည္း ေရလုိက္လြဲရင္ သုံးနွစ္တာက တစ္ဘ၀လုံး ပ်က္စီး ေစသည္။ ေက်ာင္းသားတို႕ ထုံးစံတုိင္း ပ်င္းရင္ အားရင္ ဖဲရုိက္တတ္တာ သဘာ၀ အစ က ၅၀ ေၾကး ၁၀၀ ေၾကး ကုိယ္အေဆာင္သားအခ်င္းခ်င္း ကစားၾကသည္။ ျပႆနာ မရွိ ေနာက္ ေလာဘ အေနာက္ အလုိက္လြန္ျပီး ၀ုိင္းၾကီးေတြ ျဖစ္လာသည္ အခ်ဳိ႕ အေဆာင္တြင္ အေဆာင္မႈးက ၀ုိင္းေၾကးေကာက္သည္၊ တရားမ၀င္ အေပါင္ဆုိင္ရွိသည္။ နုိင္ရင္ ေသာက္စားမႈးရႈး ျပီး ခဏနဲ႕ ကုန္သည္။ ရႈံးရင္ ဟုိဟာေပါင္ ဒီေပါင္ၾကသည္။ ေပါင္ဖုိ႕ ကလည္းလြယ္သည္ ဖဲ၀ုိင္းရွိသည္ အေဆာင္တြင္ အေဆာင္ဗႈးရဲ႕ အေပါင္ဆုိင္ရွိသည္။ အေမေပးတဲ့ ဆြဲၾကိဳး ေဘာလုံးထိလုိ႕ ဖဲစားလုိ႕ ကုန္သည္။ ဆုိင္ကယ္ ေပါင္သည္။ ေငြေျမာ ေငြရင္ လုိက္ ရင္း ဖဲ ၀ုိင္းတြင္း လူပါ ေျမာ ေလသည္။ ေက်ာင္းပ်က္ အစားပ်က္ အလုပ္ပ်က္ အကုိင္ပ်က္ ေနာက္ ဘ၀ပါ ပ်က္ေလသည္။

မူးယစ္ေစတတ္တဲ့ အရာေတြထဲ အရက္ ကဆုိးသည္ သုိ႕ေသာ္ ေဆးက ပုိဆုိးသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြယ္တကူ ၀ယ္လုိ႕ ရေသာ ေဒသက ေက်ာင္းသားေတြ က ေက်ာင္းစရိတ္ကာမိဖုိ႕ ေဆးေတြ ကယ္ရီ လုပ္လာသည္ ေစ်းကြက္ရွာစရာ မလုိ မာကတင္းဆင္းစရာမလုိ ေၾကာ္ျငာမလုိ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေရာင္း၍ ကုန္သည္။ ေဆးအမ်ား စုက ရာဘ(စိတ္ၾကြေဆး)၊ ေဖာ္ျမဴလာ(ဘိန္းမဲကုိ ခ်က္ထားေသာအရည္)၊ ေဆးေျခာက္ တုိ႕မ်ားသည္။ ေသာက္ရင္ စိတ္ေျပာင္းသည္ ေနာက္ စြဲသည္။ စြဲရင္း မသုံးမေနနုိင္ျဖစ္ျပီး ဘ၀ လုံးပါးပါးၾကေလသည္။

ဖုံးမရ ဖိမရ ဟိုကိစၥ

ေက်ာင္းမွာ ခ်စ္သူျခင္းခ်စ္ၾကတာ ဘာအျပစ္မွ မရွိ။ ခ်စ္သူခ်င္း နယ္ၾကဴးကာ ခ်စ္နယ္လြန္တာ လည္း ပုထုဇဥ္ ဖုိ႕ မွားၾကတာ လုိ႕ ေျပာလုိ႕ရေပသည္။ သုိ႕ေသာ္ က်န္းမာေရးအသိမရွိ ေသာေၾကာင့္ ဖုံးမရ ဖိမရတာေတာ့ မျဖစ္သင့္လုိထင္သည္။ ေက်ာင္းတုိင္းမွာ ဒီျပႆနာရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေက်ာင္းလည္း ဒီျပႆနာရွိသည္။ ဒီလုိ႕ ကိစၥေတြ က ျဖစ္သြားတဲ့အခါ ဘယ္သူမွ နယ္လြန္ဖုိ႕ မရည္ရြယ္ ဆိတ္ကြယ္ရာ ခ်ိန္းေတြ႕ရင္း မျဖစ္သင့္ တာေတြ ျဖစ္ၾကကုန္သည္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမရွိ အပ္နဲ႕ ထြင္းမဲ့အရာ ပုဆိ္န္ နဲ႕ ထြင္းၾကေလသည္။ အရြယ္ေရာက္သူတုိင္း ဒီကိစၥ ကုိ ရွက္စရာလုိ႕ ထင္ကာ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးေလ့မရွိ မိဘေတြကလည္း သားသမီးေတြကုိ သင္ၾကားထားျခင္းမရွိ ျမန္မာပညာေရးစနစ္ကလည္း ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ က ဒီအသိပညာေတြ ေပးေသာ္လည္း တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းေတြကုိ ၀င္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းမရွိ မရွိေတာ့ မသိ မသိေတာ့ မျဖစ္သင့္တာေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ အရပ္သာေတြ က ေက်ာင္းသားေတြ ကုိ ပ်က္စီးေနတဲ့ လူအဖြဲ႕အစည္းလုိ႕ျမင္ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားတန္ဖုိးက်သည္။ ဒီလုိ႕ မျဖစ္သင့္တာ ျဖစ္ျပီး ေယာက်ာၤးေလး ျဖစ္သူက တာ၀န္သိသိ တာ၀န္ယူရင္လည္း ကိစၥမရွိ ေယာက်ာၤတန္မဲ့ ရုပ္ျပေလးေကာင္းျပီး အတြင္းသေဘာ ပုပ္စပ္ ေနတဲ့ လူမ်ဳိးေတြေၾကာင့္ အမ်ဳိးေကာင္းသမီးအခ်ဳိ႕ ေရတိမ္နွစ္ၾကေလသည္။

ေက်ာင္းပြဲေတာ္မ်ား

ေက်ာင္း ဖြင့္ျပီး ပထမ နွစ္၀က္မွာ လမ္းေလွ်ာက္ျပိဳင္ပြဲ၊ ထမနဲျပိဳင္ပြဲ၊ ေမာင္မယ္ သစ္လြင္ၾကိဳဆုိပြဲ ပုိက္ေက်ာ္ျခင္းျပိဳင္ေတြရွိသည္။

ဒုတိယနွစ္၀က္ မွာ ေဘာလုံးပြဲ၊ နႈတ္ဆက္ပြဲ ဆရာကန္႕ေတာ့ပြဲ ရုိးရာ၀တ္စားဆင္မႈျပဳိင္ပြဲေတြရွိသည္။

ကၽြန္ေတာ္ကုိ ေရာဂါသည္ လုိေျပာၾကလြန္းလုိ႕ မခံခ်င္တာနဲ႕ လမ္းေလ်ာက္ျပိဳင္ပြဲ၀င္ျပိဳင္သည္။ ေနာက္ဆုံးမွ ပန္း၀င္သည္ ကိစၥမရွိ ကၽြန္ေတာ္ ၀င္ျပိဳင္နိင္သည္။

ထမနဲပြဲမွာ ဒုိးပတ္၀ုိင္းနဲ႕ သံခ်ပ္ထုိးသည္ ဒုတိယ ဆုရသည္။ သံခ်ပ္ထဲ ေက်ာင္းထဲက အေၾကာင္းေတြ ထည့္စပ္သည္။ သံခ်ပ္မထုိးခင္ ပါခ်ဳပ္ကုိ ျပရသည္ ကၽြန္ေတာ္ သံခ်ပ္အားလုံး ဆင္ဆာထိသည္။ ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း မွာေတာ့ ေဘာဂေဗဒကုိ ဘယ္ေကာင္မွ မယွဥ္နုိင္ နွစ္တုိင္းရႈံးသည္။

ေဘာလုံးပြဲတြင္ စာရင္းအင္းက နွစ္တုိင္းနုိင္သည္ ဒီလုိနုိင္တာကုိ ေသာက္ျမင္ကပ္သျဖင့္ ၀ါဏိဇၨနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေဘာဂေဗဒေပါင္း ျပီး လက္၀ါးရုိက္ထားၾကသည္။ ဒီလုိ ညစ္တာေတာင္ စာရင္းအင္း နုိင္သည္။ အသားမွာ ၀က္ အသီးမွာ သရက္ အီကုိ မွာ စတတ္ ဆုိ္ျပီး သူတုိ႕ ဂုဏ္ယူၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း မ်က္နွာ ေျပာင္ေျပာင္နဲ႕ ေဟး ရႈံးတယ္ကြ လုိ႕ နွစ္တု္ိင္းေအာ္သည္။

ရုိးရာ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ ျပပြဲလုိ႕ ေျပာသည္။ရုိးရာလုိ႕ ေျပာသည္။ ခ်င္းလည္း ဗမာ ၀တ္စုံ ရွမ္းလည္း ဗမာ ၀တ္စုံ ကခ်င္လည္း ဗမာ၀တ္စုံ ၀တ္ရသည္။ အစုိးရ၏ လူမ်ဳိးၾကီး၀ါဒ စနက္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ မဟာ လူမ်ဳိးၾကီး၀ါဒေကာ မဟာလူနည္းစု၀ါဒေကာ မုန္းသည္။ ပဲမ်ားျပီး ေပၚျပဳလာခ်င္သူေတြ ပါ၀င္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကုိ ၀တ္စုံနာမည္ ကဗ်ာ ဆန္ဆန္ ေရႊးခုိင္းသည္။ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ေနတဲ့ ဆရာေဇာ္ဂ်ီစာအုပ္ထဲ က နာမည္ေတြ ေပးလုိက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ေမဂ်ာက ကေလးမ ၃ ေယာက္ျပိဳင္တာ ၂ ေယာက္ ပထမနဲ႕ တတိယ ရသည္။ သူတုိ႕ လွလုိ႕ မဟုတ္ နာမည္လွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဌဲ ….ဌဲ။

ဂ်ပန္ စကာေလာ္

တတိယနွစ္ ေက်ာင္းတတ္ခ်င္း ပါခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္ ေရာက္လာသည္ ဒုပါခ်ဳပ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေက်ာင္းေကာ မိတၱီလာ ေက်ာင္းေကာ ဒုပါခ်ဳပ္သာရွိသည္။ ပါခ်ဳပ္ က ရန္ကုန္ပါခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္သာရွိသည္။ အခု ဒုပါခ်ဳပ္ နွစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္က မီးထြန္းဖုိ႕ တစ္ေယာက္က ကက္ဆက္ဖြင့္ဖုိ႕ အဲ ေယာင္လုိ႕ တစ္ေယာက္က ပညာေရး တစ္ေယာက္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ယူရသည္။ အခု အသစ္ေရာက္လာတာ စာရင္းအင္းက ေဒါက္တာ စုိး၀င္း ျဖစ္သည္။ သူက အေဖ သူငယ္ခ်င္း Data Entry နဲ႕ Data Analysis လုပ္တဲ့ SPSS ေဆာ့၀ဲလ္ ကုိ ထုံးလုိေခ် ေရလုိေနာက္ သူျဖစ္သည္။ သူတစ္ေခါင္းလုံးျဖဴေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေဘာဂေဗဒက ဆရာမေတြ ကေတာ့ ေမဂ်ာ အစြဲေၾကာင့္ သိပ္ျပီး သူကုိ မၾကိဳက္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အေဖ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ေကာ ပညာေတာ္တာေၾကာင့္ ပါ သူကုိ အရင္ ပါခ်ဳပ္ထက္ သေဘာက်သည္။

ကၽြန္ေတာ္ တတ္ိယနွစ္ ပထမနွစ္၀က္ မတက္ခင္ MMRD က ဦးသူရိန္ ညီမ ကၽြန္ေတာ္ဆရာမ ေဒၚခင္သီတာ ျငိမ္းက မႏၱေလးအိမ္ကုိ ဖုန္းဆက္ျပီး ဂ်ပန္စေကာ္လာေလွ်ာက္ဖုိ႕ ေျပာသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အူတူတူနဲ႕ ေလွ်ာက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ အတူ ႏြဲ႕နြဲ႕၀င္း၊ေမသူ၊ေမဦး၊ေနာက္တစ္ေယာက္ မမွတ္မိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေက်ာင္းက စုစုေပါင္း ၄ ေယာက္ ေလွ်ာက္ၾကသည္။ စာေမးပြဲေျဖရမည္ ေျဖမဲ့ေနရာက မႏၱေလး။ ကၽြန္ေတာ္က မႏၱေလးမွာ ေနေတာ့ အားလုံးကုိ ေခၚဖုိ႕ က ကၽြန္ေတာ္တာ၀န္ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲသာေျဖရမွာ ဘာေမးလုိ႕ ဘာေျဖရမွန္းမသိ မသိေတာ့ ေဒါက္တာစုိး၀င္းကုိ ေမးသည္။ သူလည္း မသိ။ ေနာက္ အူအူနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ၅ ေယာက္ မႏၱေလးေယာက္ စာေမးပြဲအတြက္ မွတ္ပုံတင္ ေနာက္ေန႕ေျဖၾကသည္။ စီးပြားေရးေက်ာင္း သုံးခုထဲ ရန္ စီးက တစ္ေယာက္ မိ စီးက တစ္ေယာက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မုံ စီး က ၅ ေယာက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ နဲ႕ ဘာသာရပ္တူတူ ေျဖရေပမဲ့ ေက်ာင္္းမတူတာက အမ်ဳိးသားစီမံ ခန္႕ခြဲမႈေကာလိပ္က ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ။ ဒီေက်ာင္းက လာေျဖသူေတြထဲ ေနာက္ပုိင္း ကၽြန္ေတာ္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္လာမယ့္ ခင္သႏၱာလြင္ (ဘဲရုပ္) ပါသည္ကုိ ေနာင္မွ သိရသည္။

ဘာေမးလုိ႕ ဘာေျဖရမွန္းမသိတဲ့ စာေမးပြဲ ကုိ ေျဖျပီးေနာက္ေန႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ္႕ စီးပြားေရးေက်ာင္းက ၇ ေယာက္ ေျဖရာ နွစ္ေယာက္ ေအာင္သည္။ တစ္ေယာက္က ရန္ စီး က ေနာက္တစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ္ သိပ္သိလုိေတာ့ မဟုတ္ ၾကက္ကန္းဆန္အုိးတုိးျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ ေနာက္ နႈတ္ေျဖ ေျဖရမယ္တဲ့ နႈတ္ေျဖေျဖေတာ့ ကုိ္ယ္အေၾကာင္း ဘုိလုိ ေျပာခို္င္းတယ္။ ေနာက္ ေတာင္ေမးေျမာက္ေမးေမးသည္။ နႈတ္ေျဖ မေအာင္။ ေရးေျဖေရးေအာင္ျပီး ေက်ာင္းေရာက္ေတာ့ နံမည္ၾကီးေသးသည္ ဂ်ပန္ ဘယ္ေတာ့သြားရမလဲ ဘာလဲ ေပါ့ ေရးေျဖေအာင္လုိ႕ မုန္႕၀ယ္ေကၽြးရသည္။ ပုိက္ပုိက္ ကုန္တာပဲ အဖတ္တင္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s