လူမႈေလာကထဲ ရွင္သန္ေနေသာ ဗုဒၶဘာသာ

 

 

                            တိေဏၰာတာ ေရယ်ံ၊ ဗုေဒၶါေဗာေဓယ်ံ ၊မုေတၱာ ေမာေစယ်ံ

ဗုဒၶရွင္ေတာ္သည္ နိဗၺာန္တည္းဟုေသာ ခ်မ္းသာကုိ လုိခ်င္တာတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ သဗၺညဳဘုရားရွင္အျဖစ္သုိ႕ ရေတာ္မႈခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေပ။  သုံးေလာက သတၱ၀ါ ေတြ ကုိ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ေအးခ်မ္း ခ်မ္းသာရာ ကုိ ေလာကသား(All Being) တုိ႕ကုိ ရေစခ်င္ေသာေၾကာင့္သာ ေလးသခ်ၤေျခနဲ႕ ကမာၻတစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္ကုိ တစ္ကုိယ္တည္းယူခ်င္ရင္ သုေမဓာရေသ့ ဘ၀ထဲက ရေနျပီျဖစ္၏။

ဗုဒၶသည္ သူတစ္ဦးတည္းအတြက္ ေမြးဖြားလာသူမဟုတ္ ေလာကအတြက္ေမြးဖြားလာသူျဖစ္သည္။ ဘုရားေလာင္း ဘ၀ထဲက ငါးရာငါးဆယ္ ဇာတက မ်ားတြင္ ေလာကအတြက္ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႕အနစ္နာခံ ခဲ့တာကုိ ပိဋကပ္ေတာ္တြင္ အထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကသည္ ဒုကၡအတိျပီး၏ ထုိ႕ေၾကာင္ ဒုကၡဆန္႕က်င္ဘက္ သုခ ခ်မ္းသာ အစစ္ကုိ ေလာကသားတုိ႕ သိျမင္ခံစားတတ္ေအာင္ ဗုဒၶညြန္႕ၾကားခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ဗုဒၶသည္ အသိဥာဏ္ရွိေသာ ျမင့္မားေသာ လူနတ္ျဗဟၼာမဆုိထားဘိ အဟိတ္တိရစာၦန္ မ်ားကုိျပင္ ခ်မ္းသာရာရေအာင္ ေဆာင္က်ည္းေပးသည္(ဖားနတ္သားဇာတကတြင္ရႈ)။ ဤသည္ကုိ ေထာက္ရႈျခင္းအားျဖင့္ ဗုဒၶသည္ ေလာကသား အားလုံးအေပၚ တူညီစြာ မဟာဂရုဏာ ထားေတာ္မႈသည္။

ေလာကလြန္ခ်မ္းသာစစ္ နိဗၺာန္စစ္ခ်မ္းသာကုိေတာင္ ရေအာင္ျပဳလုပ္ေပးနုိင္ေသာ ဗုဒၶဓမၼမ်ားသည္ ယခု ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကမၻာျပႆနာမ်ား၊လူမႈျပႆနာကုိ မေျဖရွင္းနုိင္ပဲ အဘယ္ရွိအံနည္း။ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား သည္ ဒုကၡမွ လြတ္ျငိမ္းရာ အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္သည္။ ေလာက၏ ဒုကၡကုိတုန္ျပန္ ရန္ျဖစ္သည္။ ဓမၼသည္ ဒုကၡ၏ အေျဖျဖစ္သည္။ ဒုကၡဟုဆုိရာတြင္ ကၽြနု္ပ္၏ ဒုကၡသာမဟုတ္၊ သင္၏ ဒုကၡသာမဟုတ္။ အားလုံး၏ ဒုကၡျဖစ္သည္ ျဖစ္တည္မႈအားလုံး၏ ဒုကၡျဖစ္သည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ မေရမတြတ္နုိင္ေသာ လူနတ္ျဗဟၼာ အေပါင္းကုိ ခ်မ္းသာရာ တရားျပခဲ့သည္။ ကူညီရန္အသင့္ ျဖစ္ခဲ့၏။ ျပႆနာေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကုိ ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။ ဗုဒၶသည္ ေလာကကုိျမင့္တင္ေပးခဲ့ေသာ အနႈိင္းမဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ျဖစ္သည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶလမ္းစဥ္ကုိ လုိက္နာေသာ ဗုဒၶစကားကုိ လုိက္နာေသာ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္လည္း ေလာကအက်ဳိးသယ္ပုိးသင့္သည္၊ ခ်စ္သင့္သည္၊ၾကင္နာ သင့္သည္၊ ခြင့္လြတ္သင့္သည္၊ အနစ္နာခံသင့္သည္ ဟုရုိးသားစြာ ယုံၾကည္ပါသည္။ ကုိယ္နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အရာကုိပဲ ခ်စ္၊ၾကင္နာ၊ ခြင့္လြတ္၊အနစ္နာခံ ေနလ်င္ ဇာတိဗုဒၶဘာသာ မိ္ရုိးဖလာသာ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

အၾကင္သူသည္ ပရိယတၱိစာေပမ်ားကုိ တတ္ကၽြမ္းခ်င္ တတ္ကၽြမ္းမည္။ ဗဟုသုတ ေပါၾကြယ္သူ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ အာစာရဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ေအာင္လုိေသးသည္ဟု ဆုိရမည္။ မိမိ၌ ထင္ရွားတဲ့ အျပစ္ကုိ ဖုံးတတ္ေသာ မာယာကုိ လည္း ပယ္ရမည္။ မိမိ၌ မရွိတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ကုိ ရွိတယ္လုိ႕ ထင္ေအာင္ ေျပာတဲ့ သာေဌယ် ကုိလည္း ပယ္ရအုံးမည္။ အက်င့္ သီလပုိင္း၊တည္ၾကည္မႈ သမာဓိပုိင္း၊ သိျမင္မႈ ပညာပုိင္းကုိ လက္ေတြ႕ရွင္သန္လႈပ္ရွား ေနေသာဘ၀မွာ တကယ္က်င့္ၾကံ အားထုတ္ဖုိ႕ လုိပါသည္။

ထုိသုိ႕ မျပဳပါက မဟာေဝဒလႅသုတ္ေတာ္လာအတုိင္း ဘုရားတျခား၊ကုိယ္တျခား၊တရားတျခား၊ကုိယ္တျခား၊ သံဃာတျခား၊ကုိယ္တျခား သာတည္း။ အနတၱစၾကာ၀ဠာ အနတၱသတၱ၀ါ လုိ႕ ေျပာကာ ေမတၱာပုိ႕ ပါးစပ္ရ ရြတ္ျပီး ကုိယ့္နွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ လူမ်ဳိးဘာသာ ကုိ တကယ္ ေမတၱာမထားနုိင္ရင္၊ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ဂရုဏာ မသက္ နုိင္ရင္၊ ကုိယ္ထက္ ၾကီးပြားခ်မ္းသာတဲ့ ကြဲျပားျခားနားေသာ လူမ်ဳိးဘာသာ မုဒိတာ မထားနုိင္ရင္၊ ကုိယ္ကုိ ခ်စ္သူကုိ မုန္းသူကုိပါ ေတာ္သင့္စြာ နွလုံးသြင္း ဥေပကၡာ မျပဳနုိင္ရင္ လုိေသးသည္ဟု ေျပာရမည္ ပါးစပ္ကေျပာ၍ အလုပ္မညီ ၀စီကံ နဲ႕ မေနာ၊ကာယ သမုဟမျဖစ္။

ေလာကၾကီးသည္ အားလုံး အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ပဌာန္းပါဠိေတာ္တြင္ အထင္ရွားရွိသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ အားလုံးလည္း အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ မွီေနၾကသည္။ အေမရိကန္က အာဖကန္ ကုိ ပစ္သည္ က်ည္ဆံသည္ အိႏိၵယတြင္ စာသင္ေနေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ စာသင္သား (ေသာသုဇၨန) ၏ သပိတ္ကုိ မွန္လာနုိင္သည္ ဟု ကၽြနု္ပ္ အြန္လုိင္းစာဆုိ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါး ေရးသားဖူးသည္။ ေခးေအာ့ သီအုိရီအရ အေမရိကန္က လိပ္ျပာေတာင္ပံ ခတ္ျခင္းသည္ ဘရာဇီးတြင္ မုန္တုိင္း က်ေရာက္ နုိင္သည္(See: Butterfly effect) ။ ဤသည္ကုိ ေထာက္ရႈျပီး ကၽြန္ုပ္တုိ႕ အားလုံး အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မီွခုိေနသည္မွာ ထင္ရွားလွသည္။ ေလာကတြင္ ကၽြန္ုပ္တုိ႕ ခ်ည္းပဲ မရပ္တည္နုိင္ တျခားသူမ်ားတျခား အရာ လည္း ရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။

တိဘက္ ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတာ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ နဲ႕ ဆုိင္သည္။ ကမာၻၾကီး ပူေႏြးလာတာ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ နွင့္ဆုိင္သည္။ အေနာက္ကမၻာက စစ္မက္ေတြ က လည္း ကၽြန္ုိပ္တုိ႕ နဲ႕ ဆုိင္သည္။ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း ျပႆနာလည္း ကၽြနုိပ္တုိ႕ နွင့္ဆုိင္သည္။ က်ားမ ခြဲျခားမႈ ေတြ ကလည္း ကၽြန္ုပ္တုိ႕ နွင့္ ဆုိင္သည္။ ေလာက တြင္ရွိသမွ် ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ကၽြန္ုပ္တုိ႕ နွင့္ ဆုိင္သည္။ ပဌာန္းက်မ္းတြင္ အရာအားလုံး ဆက္စပ္မႈ ကုိ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းထားတာ ေတြနုိင္သည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႕ တရားထုိင္စဥ္၊ဥပုပ္ေစာင့္ေနခ်ိန္မွ မဟုတ္ပဲ အသက္ရွင္တည္ရွိေနတုိင္း သတိတရားျဖင့္ ေလာက အခက္အခဲ ဒုကၡေတြ ဓမၼ နဲ႕ အညီ ရႈျမင္သုံးသပ္ျပီး ဒုကၡအေျဖ ခ်မ္းသာ ေအးျငိမ္းတဲ့ ေလာကၾကီးျဖစ္ေအာင္ ေဆာက္ရြက္ျခင္းဟာ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ အားလုံးရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိေၾကာင့္ ေလာကသားအားလုံးကုိ ကၽြန္ုပ္တုိ႕ မသိျမင္ နုိင္ေသာ္လည္း ယခုေတြျမင္ သိရွိေနေသာ လူသားေတြ၊ တိရစာၦန္ေတြ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္ေကာင္းက်ဳိးကုိ တတ္စြမ္းသေလာက္ ျပဳရင္း ေလာကမွာ ရွင္သန္ရင္း ဒုကၡ ကိေလသာ ရႊံႏြံထဲ မွာေနထုိင္ရင္း ေလာက သာဟာလွပဖုိ႕ ျဖစ္တည္မႈတုိင္းအတြက္ ၾကာပန္း ေတြ ပြင့္နုိင္ၾကပါေစ။

 

Ref:    ဆရာၾကီး Sulak ၏ ေဟာေျပာခ်က္

ဦးေရႊေအာင္ “ခ်မ္းသာကုိ ရွာေဖြျခင္း”

John A. McConnell “Mindful Mediation(A hand book for Buddhist Peacemaker)”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s