အေမႊးတုိင္ကိစၥ၊ ဟုိလစ္စတစ္ အျမင္

Holistic ဆုိတာကုိ စၾကားဖူးခဲ့တာ ကၽြန္ေတာ္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ၾကီး မိေရႊပ စေျပာရာမွ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပုိင္း သင္တန္းေတြ တတ္လာေတာ့တယ္ ဒီစကားလုံးကုိ ၾကားရျပန္သည္။ holistic holistic  ဘာလဲဟ holistic။

Holistic ကုိ ျမန္မာလုိ ဥသုံ လုိ႕ ခရစ္ယာန္ဆရာေတြက ျပန္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ျမန္မာေတြနဲ႕ ပုိရင္းနုီးသည့္ လုံးစုံ ဆုိသည္စကားလုံးကုိ ပုိၾကိဳက္သည္။ ဖြံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ရင္ တစ္ဘက္က ေကာင္းျပီး တစ္ဘက္ကဆုိး ျဖစ္တတ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ဘက္ေပါင္းစုံ ေထာင့္ေပါင္းစုံက ၾကည္သင့္သည္ ျမင္သင့္သည္ ဤသည္ ကုိ holistic view ဟုေခၚသည္။ ဥပမာ ရြာတစ္ရြာမွာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ေဆာက္မယ္ ဆုိပါစုိ႕ ေက်ာင္း ေဆာက္ရတာ ရြာက ကေလးေတြ က်ားမ မဟူ ပညာတတ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ ဆုိပါစုိ႕။ ဒီရြာမွာ မိန္းကေလးဆုိ ေက်ာင္းထားတဲ့ ဓေလ့ မရွိဘူးဆုိပါစုိ႕။ ဒီလုိ အေျခအေနမွာ ေက်ာင္းေဆာက္ျပီး ဖြင့္တဲ့အခါ မိန္းကေလးအေတာ္အမ်ား ေက်ာင္းမတတ္နုိင္ျဖစ္တတ္သည္။ ဤသည္ ကုိ holistic ျဖစ္သည္ဟု မေခၚ Gender equality ရႈေထာင့္ က မွ်တမႈမျဖစ္ မိန္းကေလးမ်ားလည္း ပညာတတ္သင္ေၾကာင္း လူထုကုိအရင္ အျမင္ဖြင့္သင့္ သည္။ ထုိမွသာ holistic ျဖစ္မည္။ (Gender အေၾကာင္း အေသးစိပ္ သိလုိေသာ္ ဂ်န္ဒါကုိကုိၾကီး ဂ်န္ဒါမမၾကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ သဥၨာထြန္း နွင့္ ေနလင္းစုိး ကုိ ေမး- ဤကားစကားခ်ပ္J )

ဖြံျဖိဳးေရး စီမံကိန္းေတြမွာသာမက နုိင္ငံေရးမႈ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေန႕စဥ္လႈပ္ရွားေနေသာ လူမႈဘ၀ ထဲမွာလည္းေကာင္း  Holistic အျမင္ျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစုံ ေထာင့္ေပါင္းစုံ က ၾကည္႕သင္သည္။

ဗုဒၶဘာသာတရား ကုိ လုိက္နာသည္ဟု ဆုိရင္ ဘုရားသြား ေက်ာင္းတတ္ ဥပုသ္ေစာင့္ တရားအားထုတ္ ၀ိပႆနာ ရိပ္သာ ၀င္ သည္ ကုိပဲျမငလ်င္္ မွားလိမ့္မည္။ ဗုဒၶတရားေတာ္တြင္ နုိ္င္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရး ေနာက္ဆုံး အိမ္ေထာင္ေရး အထိပါ မည္သုိ႕ မည္ပုံ က်င္ၾကံရမလဲ ဆုိတဲ့ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား ပါျပီးျဖစ္သည္။ တစ္နည္း ဆုိေသာ္ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္သည္ Holistic ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရမည္။

သိဖြယ္မွန္သမွ် အလုံးစုံကုိ အကုန္သိထားတဲ့ သဗၺညဳတ ဥာဏခုိင္ဖီး ဥာဏ္ေတာ္ၾကီး ကုိ ရရွိေတာ္မႈထားတဲ့ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္သည္ ဘက္ေပါင္းစုံေထာင့္ေပါင္းစုံက ကုံလုံျပည္စုံေသာ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားတည္ ေက်ာင္းေဆာက္ ဘုရားဒကာ ေက်ာင္းဒကာ လုပ္ျပီး လူသတ္ေနရင္ Holistic မျဖစ္။ မနက္တုိင္း ဘုရားရုိခုိး သီလယူျပီး လိမ္ေျပာေနရင္ Holistic မျဖစ္။ စိတ္ထဲက တမ်ဳိး ေျပာေတာ့ တစ္မ်ဳိး လုပ္ေတာ့ တစ္မ်ဳိးဆုိ Holistic မျဖစ္။ ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံ သုံးပါး ေကာင္းတဲ့ ဘက္မွာ ညီညြတ္ ေနရင္ ဓမၼ ျဖစ္သည္ Holistic ျဖစ္သည္။ မညီညြတ္ရင္္ အဓမၼျဖစ္သည္။

ဘုရားရွင္သည္ ဘက္ေပါင္းစုံေထာင့္ေပါင္းစုံမွ ညီညြတ္မွ်တေအာင္ ေဟာၾကားခဲ့သည္။ လူေတြ က်င့္ေဆာင္ နုိင္ေအာင္ လမ္းျပခဲ့သည္။ ထုိ္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ္႕ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မ်ားလည္း ဘက္ေပါင္းစုံမွ ေထာင့္ေပါင္းစုံမွ ညီညြတ္မွ်တေအာင္ က်င့္ၾကံေနထုိင္သင့္သည္။ ေကာင္းမႈလုိ႕ ထင္ျပီးလုပ္လုိက္လုိ႕ မေကာင္း ျဖစ္သြားတာမ်ဳိးကုိ သတိတရားျဖင့္ ခ်ည္းကပ္သုံးသပ္သင့္သည္။ ထုိ္မွသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းျဖစ္မည္။

ေကာင္းမႈထင္လုိ႕ လုပ္ျပီး မေကာင္းတာေတြ အမ်ားၾကီးထဲ က တစ္ခုကုိ ဥပမာေပးရရင္ အေမႊးတုိင္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ အေမြးတုိင္သည္ ဘုရားရွင္ကုိ ပူေဇာ္သကာယ ျပဳစရာ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ကာနီး အခ်ိန္ နတ္ျဗဟၼာမ်ား နတ္ပန္းမ်ားျဖင့္ ပူေဇာ္တာထက္ တရားေတာ္အတုိင္း က်င့္ၾကံျခင္း(ဓမၼပူဇာ) က မွ တကယ္ ပူေဇာ္တာေရာက္သည္ဟု ေျပာျပီးသား။

အေမႊးတုိင္ထြန္းလုိ႕ မဂ္ဖုိလ္ရသည္ မၾကားဖူး သုိ႕ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစု ထြန္းၾကသည္ ကထိန္ခင္း ရာတြင္လည္း အေမႊးတုိင၊္ ဆြမ္းၾကီးေလာင္းလဲ အေမႊးတုိင္၊ ၀ါဆုိသကၤန္းကပ္လည္း အေမႊးတုိင္၊ ရွင္ျပဳလည္း အေမႊးတုိင္၊ ဘာသာေရး အခမ္းအနားတုိင္း အေမႊးတုိင္သည္ မပါမျဖစ္ပါေနသည္။ လွဴၾကသည္ ပူေဇာ္ၾကသည္။

လွဴျခင္း ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္တဲ့ အရာျဖစ္သည္ သုိ႕ေသာ္ အေမႊးတုိင္သည္ ေကာင္းသေလာ။ နံသာအေမႊးတုိင္ ရွင္မေတာင္အေမႊးတုိင္ သဘာ၀အေမႊးတုိင္ ဘာအေမႊးတုိ္င္ ညာအေမႊးတုိင္လုိ႕ ေၾကာ္ညာၾကသည္။ တကယ္ေကာ သဘာ၀ျဖစ္သလား  တကယ္ သနပ္ခါး နံသာကုိ အေမႊးတုိင္ လုပ္၍ မရပါ (မယုံရင္ ေရစၾကိဳသြားၾကည္႕) ဒီေတာ့ ဘာလုပ္မလဲ ဓာတုပစၥည္းေတြ သုံးၾကတယ္ မက်ဥ္းပင္ အနွစ္ကုိ သုံးၾကတယ္ ၀ါး ေခ်ာင္းေတြ နဲ႕ တုိင္လုပ္ၾကတယ္။ နွစ္စဥ္ နွစ္စဥ္ အေမႊးတုိင္အတြက္ စေတးလုိက္ရေသာ မက်ဥ္းပင္မနည္း ၀ါးပင္မနည္း ဘုံေပ်ာက္သြားေသာ ရုကၡစုိးမနည္း။ အေမႊးတုိင္ ထြန္း၍ လုိတရသြားသည္ ၾကံတုိင္းေအာင္ သြားသည္ ေဆာင္တုိင္းေျမာက္ သြားသည္ ေရႊျပည့္ ၍ ေငြလွ်ံသြားသည္ ကုိေတာ့ မသိ အေမႊးတုိင္လုပ္ငန္းရွင္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ ဓနရွင္ေတြကေတာ့ ၾကိ္ၾကိတတ္ ခ်မ္းသာသြားၾကသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးသြားသည္ ကေတာ့ ေသခ်ာလွသည္။ အညာေဒသက မက်ဥ္းပင္ေတြ နွစ္စဥ္ နွစ္တုိင္း ေလ်ာ့သထက္ ေလ်ာ့လာသည္။

အေမႊးတုိင္ လႈိင္လႈိင္ထေသာ အခန္းထဲတြင္ ဓာတုမီးခုိးေငြ႕ေတြ ရႈျပီး အဆုပ္ကင္ဆာ ပန္းနာ ရင္က်ပ္သူေတြ မနည္း။( ဒီအေၾကာင္းကုိ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ ေရးဖူးသည္ စတုိင္သစ္(ယခု ခ်င္းတြင္း) ဆရာအမည္နဲ႕ ၀တၱဴနာမည္ မမွတ္မိေတာ့)

လွဴရင္ ဥာဏ္နဲ႕ လွဴဆုိေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေတြ တကယ္ေကာ ဥာဏ္သုံးၾကသလား ဘုရားရွင္အၾကိဳက္ တရားနဲ႕ ပူေဇာ္နည္းသည္ ေငြမကုန္ က်န္းမာေရး မထိခုိက္ သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္ မပ်က္စီးေစပါ။ ဘာေၾကာင့္ အေမႊးတုိင္ကုိမွ သုံးျပီး ပူေဇာ္ေနရတာလဲ။ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ ေစခ်င္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္က အေမႊးတုိင္က သိပ္ေခတ္မစားေသး အေမႊးတုိင္ဆုိလုိ႕ ဂႏီၵအေမႊးတုိင္ ေလာက္သာရွိသည္။ ေနာက္ ဟိႏၷဴနဲ႕ တရုတ္လူမ်ဳိးေတြေလာက္ပဲ သုံးၾကသည္။ ေနာက္ပုိင္း ေၾကာ္ညာအားေကာင္းလုိ႕ ေၾကာ္ညာရာတြင္လည္း ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးေတြ ကုိ ခုတုံးလုပ္ၾကသည္။  အေမႊးတုိင္က ယဥ္ေက်းမႈ ပုံစံျဖစ္လာပါျပီ။ ဒီလုိ ကုိယ္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း မေကာင္း၊ သဘာ၀လည္း ပ်က္စီးေစတဲ့ အက်င့္အၾကံမ်ဳိး ဆက္ ျပီးက်င့္သုံးသင့္လား မသင္လားဆုိတာေတာ့ စာရႈသူသေဘာပါ။ ဒါ တစ္ဦးခ်င္းစီအဆင့္ပါ။

ဘာသာေရးကုိ ေရာင္းကုန္တစ္ခု လုိ သေဘာထားျပီး လုပ္ေနတာကုိ ကၽြန္ေတာ္မၾကိဳက္ပါ။ မဂ္ဥာဏ္ ဖုိလ္ဥာဏ္ကုိ ၀ယ္လုိ႕ မရပါ။ ယုံၾကည္မႈ သဒၵါကုိ ၀ယ္လုိ႕ မရပါ။

ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ သဗၺဳညဳတ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ၾကီးျဖင့္ ေလာကကုိ ရႈျမင္ခဲ့သည္။ ရႈျမင္ခဲ့သည္ကုိ လည္း လက္ေတြ႔ အသုံးခ်ရန္ သင္ေပးခဲ့သည္။ တစ္ခုနဲ႕တစ္ခု အညမည သေဘာတရားအရ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ေလာက ၾကီးမွာ မ်က္စီတစ္ေထာက္စာမွ် ၾကည္႔ေနလုိ႕ မျဖစ္ေတာ့ပါ။ ကုိယ္ျပဳလုိက္တဲ့ အျပဳအမႈ အလုပ္အကုိင္ဟာ တျခားတစ္ခုကုိ တုိက္ရုိက္ ျဖစ္ေစ သြယ္၀ုိက္ျဖစ္ေစ ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေစရင္ ဒီအလုပ္ကုိ ျပဳသင့္ မျပဳသင့္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဗုဒၶ၏ သားေတာ္ သမီးေတာ္ တုိ႕ သည္လည္း ကုိယ္ ၏ ျပဳမႈ သမွ် ဘယ္ေလာက္ သက္ေရာက္သည္ ကုိ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s