ဂုံညင္း (မြန္႐ုိးရာကစားနည္း) ဝုိင္မ္ဟနဂ္

မြန္လုိ “ဝုိင္မ္ဟနဂ္” လုိ႕ေခၚတယ္။ ျမန္မာ ဂုံညင္းဒုိးပစ္ကစားနည္းနဲ႔ ဆင္တူတယ္။ ဝါတြင္း သုံးပတ္မွာ လျပည့္ လကြယ္ ညမ်ားမွာသာ ကစားၾကတယ္။ မြန္လူပ်ဳိ အပ်ဳိမ်ားဟာ ရပ္ရြာမွာရွိတဲ့ လျပည့္ လကြယ္ အလွဴအတန္းမ်ားအတြက္ ဝုိင္းကူညီ ခ်က္ျပဳတ္ၾကတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ အပ်င္းေျပသေဘာနဲ႔ ဂုံညင္းဒုိး ပစ္ၾကတယ္။

အပ်ဳိက (၆)ေပေလာက္ရွိတဲ့ သစ္သားေျမာင္းေပၚမွာ ဂုံညင္းဒုိးကုိ ညွပ္တင္ထားတယ္။ လူပ်ဳိက သစ္သားေျမာင္ ထိပ္ဖက္ (၃)ေပ ဒါမွမဟုတ္ (၄)ေပ အကြာမွ ညွပ္တင္ထားတဲ့ဒုိးက်သြားေအာင္ ဂုံညင္းဒုိးတစ္လုံးထဲနဲ႔ ပစ္ခ်ရတယ္။

တျခားတနည္းကေတာ့ ေျမေပၚမွာ သစ္သားတန္း မပါပဲ ဒုိးကုိ စုိက္ၿပီး (၁၀)ေပ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ္ႀကိဳက္ သေလာက္ အကြားအေဝးသတ္မွတ္ၿပီး အေလာင္းအစားလုပ္ၿပီး ကစားၾကတယ္။

လူပ်ဳိမ်ားက အပစ္ဘက္ကေနၿပီး အပ်ဳိမ်ားက အခံဘက္က ေနေလ့ရွိတယ္။ အျခားေဒသမ်ားမွာေတာ့ အပ်ဳိ မ်ားက အပစ္ဘက္ကေနတာမ်ဳိးလည္းေတြ႕ရတယ္။ ရႈံးတဲ့သူက အလွဴအတန္းအတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ရာ ဗာဟီရ ကိစၥေတြျဖစ္တဲ့ ထင္းခြဲ၊ေရခပ္၊ ပန္ကန္ေဆး စတဲ့အလုပ္ေတြနဲ႕ ရႈံးေၾကးေပးဆပ္ရတယ္။

အပ်ဳိ လူပ်ဳိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မရွက္မေၾကာက္ေျပာဆုိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာကစားေလ့ရွိတယ္။ ဝါတြင္းသုံးလ လျပည့္ လကြယ္ အလွဴအတန္းရွိတဲ့ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာသာ ကစားၾကတယ္။ လက္မွန္းေကာင္းၿပီး ခ်ိန္သားကုိက္ေစတဲ့ ကစားနည္းတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္။

ရခုိင္ျပည္ရွိ ဒုိင္းနက္လူမ်ဳိးမ်ား၊ ပုိးကရင္လူမ်ဳိးမ်ား၊ လရွီးလူမ်ဳိးမ်ား၊ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ဂုံညင္းထုိးတမ္း ကစားေလ့ရွိတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s