နတ္ကုိးကြယ္မႈနဲ႕ လူမႈအျမင္

နတ္ကုိးကြယ္မႈ ရုိးရာယုံၾကည္မႈနဲ႕ ပတ္သတ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္အေန႕နဲ႕ ယုံၾကည္မႈ ကုိးကြယ္မႈ တစ္ခုတည္းျဖင့္ မရႈျမင္ေစခ်င္ပါ။ နတ္ကုိးကြယ္ သည္ သူလည္းရွိသလုိ မကုိးကြယ္သည့္ သူလည္း ရွိတယ္။ ကုိးကြယ္တဲ့ သူကလည္း သူအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕ သူရွိသလုိ မကုိးကြယ္တဲ့ သူကလည္း သူအေၾကာင္းျပ ခ်က္ နဲ႕ သူရွိတယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ အကုန္ သူေနရာနဲ႕ သူ ခုိင္လုံမႈရွိတယ္။

ကၽြန္ေတာ္က နတ္ကုိးကြယ္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ မဟုတ္သလုိ မကုိးကြယ္တဲ့သူတစ္ေယာက္လည္း မဟုတ္ ပါဘူး။ နတ္ကုိးကြယ္မႈကုိ ပယ္ဖ်က္တာဟာ သာသနာျပဳတယ္လုိ႕ မယူဆသလုိ နတ္ကုိးကြယ္မႈ ကုိ အားေပးအားေျမာက္လုပ္တာလည္း သာသနာကုိခ်ီးေျမာက္ျခင္းမဟုတ္လုိ႕ထင္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္အဓိကေျပာခ်င္တဲ့နတ္က ျမန္မာျပည္၌ ရွိေသာ ရုိးရာနတ္မ်ားကုိသာ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ တာ၀တိ ံသာ ယမာစတဲ့ နတ္ေတြ ကုိဘာမွမေျပာလုိပါ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း သူတုိ႕ အေၾကာင္းမသိပါ။ အခုေေျပာခ်င္တာ ျပည္တြင္းျဖစ္ နတ္မ်ားသာ။

ရုိးရာနတ္လုိ ဆုိတဲ့အတုိင္း နတ္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဘုိးဘြားေတြ အစဥ္အဆက္ကုိးကြယ္လာတဲ့ နတ္ေတြ ပါ။ ဒီနတ္ကုိးကြယ္မႈ ဟာ ယုံၾကည္အားထားမႈ တစ္ခုတည္းလုိ႕ ကၽြန္ေတာ္မထင္ပါ။ နုိင္ငံေရး လူမႈေရး စီးပြားေရးအခ်င္းအရာေတြ ပါ ပါ၀င္ေနမယ္လုိ႕ယုံၾကည္ပါတယ္။

ရုိးရာနတ္နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး မွတ္တမ္းခုိင္ခုိင္လုံလုံရွိတာက ပုဂံေခတ္က စတယ္လုိ႕ ေျပာလုိ႕ ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပုဂံေခတ္မတုိင္မီထဲက နတ္ကုိးကြယ္မႈဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိေနပါျပီ။ ပထမဆုံးျပည္တြင္းျဖစ္ နတ္က အားလုံးသိတဲ့ တိုိင္း အိမ္တြင္းမင္းမဟာဂီရိ(ေခၚ) ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္ ပါ။ ပန္းပဲေမာင္တင့္နဲ႕ ဆက္တဲ့ နတ္မိသားစု၀င္ခ်ည္းပဲ ၇ ဦးရွိပါသည္။ သမုိင္းေၾကာင္းနဲ႕ နတ္စာရင္းကုိ ေျပာခ်င္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ(သိခ်င္ရင္ရွာဖတ္)။ ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္ကုိ ပုဂံျပည္သားေတြ ကုိးကြယ္စ ကုိးကြယ္ၾကေပမဲ့ သူကေတာ့ ပုဂံျပည္သားမဟုတ္ ပုဂံနဲ႕ ေခတ္ျပဳိင္ တေကာင္းသား တေကာင္းဘုရင္နဲ႕ မတည္႕ပဲ ကြက္မ်က္ခံရသူ။ သူကုိ ကုိးကြယ္တာက တျပည္သား ပုဂံသားေတြ ဒီေနရာမွာ တေကာင္းဘုရင္ ကုိ ဆန္႕က်င္ဖုိ႕ သူနဲ႕ မတည္႕တဲ့သူ သူမတရားလုပ္တာ ခံရသူကုိ ဇာတ္လုိက္(နတ္) အျဖစ္ ထားတာဟာ ေရွးေခတ္က နုိင္ငံေရး ၀ါဒ ျဖန္ခ်ိတဲ့ နည္းတစ္ခုလုိ႕ ထင္ပါတယ္။

ေနာက္ ျပည္သူေတြက သူတုိ႕ မၾကိဳက္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူ(ဘုရင္/မင္း) ကုိ ဆန္႕က်င္တဲ့ အေန႕ နဲ႕ ဒီဘုရင္ နဲ႕ မတည္႕တဲ့သူ ဒီဘုရင္မတရားစီရင္တာကုိ ခံလုိက္ရသူေတြကုိ ကုိးကြယ္တဲ့ အေနနဲ႕ အဖိနုိပ္ခံျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ ဒီအုပ္ခ်ုပ္သူကုိအၾကိဳက္တဲ့အေနနဲ႕ ျပည္သူဆႏၵကုိ ထုတ္ေဖာ္ ၾကတယ္လုိ႕ ထင္ပါတယ္ ေရွးေခတ္က အၾကမ္းမဖတ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူကုိ ဆန္႕က်င္နည္း တစ္ခု လုိ႕ေတာင္ဆုိနုိင္တယ္။

ေနာက္ ေဒသတစ္ခုရဲ႕ ေဒသခံနတ္ေတြ ကလည္း ေဒသက ျပည္သူေတြ အတြက္ အနစ္နာခံ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႕ ခဲ့တဲ့ သူေတြ ကုိ ခ်ီးေျမာက္တဲ့ ပုံစံတစ္မ်ဳိးလုိ႕ လည္း ယူဆလုိ႕ ရပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ နတ္ေတြ က ၃၇ မင္း ထဲမွာ မပါ ပဲ သူေဒသအလုိက္ ကုိးကြယ္တဲ့ ပုံစံပါ။ ကၽြန္ေတာ္ နွစ္အေတာ္ၾကာေနဖူးတဲ့ အညာေဒသဘက္ မွာ ေဒသခံ နွစ္ေတြ အေတာ္ေပါ ပါတယ္။ ယင္းမာပင္မွာ ဆုိ အေမေရယဥ္၊ ေပ်ာင္းျပာရြာသူ မမယ္ျဖဴ( အေမျဖဴ)။ေနာက္ ကခ်င္း၊ကယား၊ကရင္၊ခ်င္း၊မြန္၊ရခုိင္၊ရွမ္း ေဒသေတြ မွာလည္း သူေဒသနဲကသူ ေဒသခံ နတ္ေတြ ရွိပါတယ္။ ေဒသခံနတ္ေတြ က မ်ားေသာအားျဖင့္ သူတုိ႕ရပ္ရြာေဒသ ေကာင္းစားေရးအတြက္ အသက္စြန္႕လုိက္ရတဲ့သူေတြ ေဒသအက်ဳိး ကုိယ္က်ဳိးစြန္႕ လုိက္ရသူေတြ မ်ားပါတယ္။ေနာက္ပုိင္းမွ ဒီ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႕ အနစ္နာခံခဲ့လုိ႕ ပူေဇာ္သကာယျပဳတဲ့ သေဘာေပ်ာက္ျပီး လြတ္ယုံၾကည္တာမ်ဳိး တုိးတာလုိ ထင္မွတ္ပါတယ္။

ဒီ ေဒသခံ နတ္ေတြ ကုိ ပူေဇာ္ရင္း ေဒသကုိ ခ်စ္စိတ္ ေဒသခံျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ခင္မင္ရင္နုီးစိတ္ တုိးလာတာေတြ ရွိပါတယ္။ နတ္ေတြ ကုိ ပူေဇာ္ပသရင္ ေဒသခံ ရုိးရာမုန္႕ေတြ ေ၀မွ်စားေသာက္ၾကရင္း ေဒသရဲ႕ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈေတြ ကုိအစဥ္အဆက္ထိန္းသိမ္းလာတာ ခ်စ္စရာ

ေနာက္ ေဒသခံနတ္ေတြရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းေတြကလည္း ေဒသတစ္ခုရဲ႕ တန္ဖုိးထားမႈ အေလးထားမႈ ထုံးစံသေဘာေတြ ပါ ပါတယ္။ နတ္ေတြက ေဒသအလုိက္ ပုိင္းျခား ကုိးကြယ္တာ မ်ဳိးေတြရွိပါတယ္။ ေအာက္ဗမာျပည္ဆုိ ဦးရွင္ၾကီး၊ မုံရြာနယ္တစ္၀ုိက္ဆုိ အလုံးဘုိးဘုိးၾကီး၊ အေမေရယဥ္၊ ပခုကၠဴ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း တ၀ုိက္ဆုိ ပခန္းကုိၾကီးေက်ာ္၊ မြန္တ၀ုိက္ဆုိ မိနံကရုိင္း၊ ကရင္ဆုိ္ ေထာ့မဲ့ပါ၊ ရွမ္းဆုိ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္(၃၆ေကာင္ နတ္)၊ မႏၱေလး တစ္၀ုိက္ဆုိ မႏၱေလးဘုိးေတာ္၊ ေရႊဖ်န္းညီေနာင္၊ ကေလးတစ္၀ုိက္ဆုိ ကႏီၵျမင္းျဖဴရွင္ စတဲ့ ေဒသအလုိက္ သူနတ္ သူဇာတ္ နဲ႕ သူ။

အခ်ဳိ႕ နတ္ေတြဆုိ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းေတြ နဲ႕ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ လယ္ယာေတာင္သူ လုပ္ငန္းလုပ္သူေတြ အတြက္ ပုန္းမၾကည္ရွင္မ(ဘုရားလက္ထက္က ကာဠီယကၡီဘီလူးမ-အခ်ဳိ႕ကလည္း ပုဗၼၾကယ္နတ္လုိ ဆုိတယ္) လယ္ယာအထြက္ေကာင္းေအာင္ ပသၾကတယ္။ တံငါ လုပ္ငန္း လုပ္သူေတြ အတြက္ ေရငန္ပုိင္ဦးရွင္ၾကီး၊ တပြဲစားအဘုိးတုိ႕ကုိ ကုိးကြယ္ပသၾကတယ္။ အျခားလက္မႈပညာရပ္နဲ႕ ဆုိင္တဲ့ နတ္ေတြ၊ အျခား လုပ္ငန္းကုိင္ငန္းေတြ နဲ႕ စပ္တဲ့ နတ္ေတြ လည္းရွိပါတယ္။

ေနာက္ အညာေဒသ ဖုိး၀င္ေတာင္ တစ္၀ုိက္ရွိ သစ္ပင္ေတြ မွာ သစ္ေတာဌာနက ခ်ိတ္ဆြဲေလ့ရွိတဲ့ ဆုိင္းဘုတ္က သစ္ပင္ခုတ္တာ နတ္မၾကိဳက္၊ သစ္ပင္ခုတ္ရင္ နတ္ဖမ္းစားလိမ္မယ္ ဆုိတဲ့ ဆုိင္းဘုတ္က သစ္တစ္ပင္ခုတ္ ေထာင္သုံးနွစ္ဆုိတာထက္ ထိေရာက္တာ ေတြရတယ္။ ေနာက္ သစ္ၾကီး၀ါးၾကီး အပင္ေအာက္ နတ္စင္ရွိရင္ ေတာ္ရုံတန္ရုံ မခုတ္ရဲၾက (ျမဴနီစပယ္ေတာ့ ခုတ္ရဲသည္)။ နတ္ေတြ က သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးမွာ တစ္ဘက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးေနတယ္ေတာင္ ေတြးမိေသး။ J

ေနာက္ ျမန္မာဂီတမွာ နတ္ခ်င္း က႑ဟာ အေတာ္ေလး အေရးပါပါတယ္။ ညမ့္ေညာင္းလွတဲ့ ျမန္မာ ဂီတကေန ခြဲထြက္ျပီး ျမဳးၾကြတဲ့ သံစဥ္နဲ႕ နတ္ခ်င္းေတြဟာ ျမန္မာဂီတ အေတာ္အဆင္ျမင့္ေၾကာင္းျပသနုိင္ တဲ့ အခ်က္တစ္ခုပါ။ နတ္ဆုိင္းရဲ႕ ေဘ့အသံဟာ အခုေခတ္ မယ္တယ္ဂီတ ေအာ္တာေနးတစ္ ဂီတလမ္းေၾကာင္းရဲ႕ ေဘ့နဲ႕ အေျခခံသေဘာခ်င္း အေတာ္ဆင္ပါတယ္။ အခုေတာ့ နတ္ခ်င္းအေတာ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနပါျပီ။(ေပ်ာက္ကြယ္တယ္ ဆုိတာ စာအုပ္ထဲမွာ ရွိေနတာကုိေျပာတာမဟုတ္ ဆုိ္ေလ့ဆုိထ တီးေလးတီးထ မရွိၾကေတာ့တာကုိေျပာတာပါ)

ေနာက္ နတ္ေတြမွာ လူတန္းစားေပါင္းစုံပါပါတယ္။ ဘုရင္၊မိဖုရားမင္းသား စတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား၊ မႈးမတ္ ပညာရွိ ရဟန္း စတဲ့ ပညာတတ္လူတန္းစား၊ ကုန္သည္ ပြဲစား စတဲ့ ဓနရွင္လူတန္းစား၊ ရုိးရုိးအရပ္သား အေျခခံလူတန္းစားေပါင္းစုံ ပါ၀င္ပါတယ္။

ျမဳိ႕ျပဆန္လာျပီး တစ္သီးပုဂၢလသေဘာေဆာင္လာတဲ့ ေခတ္ၾကီးမွာ အစုအဖြဲ႕သေဘာပါတဲ့ နတ္ရုိးရာ ကုိးကြယ္မႈဟာ တစ္ကုိယ္ေကာင္းတစ္ေယာက္ေကာင္ တစ္ဦးေကာင္း ခုခံေနတဲ့ ဓေလ့ေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ရန္ကုန္လုိ တစ္အိမ္တည္းေနျပီး မေတြ႕ၾကစကားမေျပာနုိင္ ကုိယ္အလုပ္နဲ႕ ကုိယ္ရႈပ္ေနတဲ့ ျမိဳ႕ျပလူေနမႈ စနစ္မွာ ဦးရွင္ၾကီးတင္ရင္ အိမ္ရွိ လူစုံ ရမယ္ဆုိတဲ့ ဓေလ့မ်ဳိးေလးက မိသားစု အခ်င္းခ်င္း စုံစည္းဖုိ႕ရာအခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္၊ ကုိယ္အိမ္ဘာကိုယ္ဘာသာေန အိမ္နီးခ်င္းနဲ႕ မပတ္သက္ ၾကတဲ့ လူေနမႈ စနစ္မွာ နတ္တင္တဲ့ မုန္႕ဆမ္းေတြ ကုိ ေ၀မွ်စားတဲ့ ဓေလ့ဟာ ရပ္ရြာရွိ မိသားစုခ်င္း အစီးကပ္ေစဖုိ႕ နည္းလမ္းတစ္ခု လုိ႕ထင္ပါတယ္။

နတ္ကုိးကြယ္မႈ ကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ၾကတယ္ ဆုိတာထက္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ စရုိက္ လကၡဏာအျဖစ္ တစ္ကုိယ္ေကာင္း၀ါဒ (Individualism) ကုိ မထြန္းကား ေစဖုိ႕ အစုအဖြဲ႕ လုိက္ ေနထုိင္မႈ ေဒသရဲ႕ ဥာဏ္ပညာ (ရုိျပီးသား ဓေလ့အေတြးအေခၚ) ျဖစ္ထြန္းေစဖုိ႕ ရွိသင္ရွိထုိက္တယ္လုိ႕ ထင္ျမင္မိပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအေန နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ အစိမ္းေရာင္ရဲေဘာ္ၾကီး သုိးစိမ္းရဲ႕ ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ နဲ႕ နိဂုံးအဆုံးသတ္ လုိက္ ပါတယ္။

ယစ္ေကာင္၂၁အတြက္ ယဇ္ေကာင္

ရပ္ေနတဲ့ေနရာကို ၾကည့္  ေတြေ၀ခြင့္မရွိတဲ့ ေရာက္တည္ရာ

မေတာ္တဆမဟုတ္တဲ့ တိုးတုိက္မႈေတြန႔ဲ

ဒူးေထာက္ လက္ေျမွာက္

ဂရပ္မ်ဥ္းေတြရဲ႕ ထိတ္ဆံုးမွာရပ္တည္ေနတဲ့

အဒမ္စမစ္ရဲ႕ လက္ကိုင္တုတ္ ၂၁ ရာစုေရ ….

ငါ့ဗိုက္ေသးေသးေလးထဲက အစာအိမ္ကေတာင္သာဓု မေခၚဘူး

လူေပါင္း သန္းဘယ္ေလာက္လဲ ငါမသိဘူး … သာဓုေခၚပါေစ…

အဂါၤျဂိဳလ္ေပၚမွာ ေရမေတြ႔ေသးတာ ေက်းဇူးတင္တယ္

Biosphere ကို ကမာၻကေထာက္ပံ့ေပးေနရတာကို ႀကိဳဆိုတယ္

သဘာ၀လြန္အစားအေသာက္ေတြမွာ ေႏွာက္ယွက္ေနတဲ့ ဘတ္တီးရီးယားေတြကို ႏွမေပးလို႔ ေယာက္ဖေတာ္ခ်င္တယ္ ….

နတ္ကိုးကြယ္မႈေတြ တည္တံ့ပါေစ…

ျခံစည္းရိုးမရွိတဲ့ ရြာေလးေတြ ပြားစည္ပါေစ

လူေတြ ငါးျမွားျခင္းစစ္နဲ႔ ငါးမွ်ားၾကပါေစ

ငွက္ဆိုး ၂၁ ေရ မင္းရဲ႕ ဂရုဏာ က်ိန္စာေအာက္

ကမာၻႀကီး ၂၃ ရာစုမေရာက္ခင္

၂၃ ႏွစ္ပိုင္းတစ္ပုိင္းထက္ ပိုပိက်မလာဖို႔

ေခတ္ႀကီးရဲ႕  …. ေခတ္ႀကီးရဲ႕

အေတာက္ပဆံုး ယဇ္ေကာင္  ငါ့ကိုသာ ပူေဇာ္လိုက္

သိုးစိမ္း ၂၀၁၁

 

 

ေမာင္ဥဂၢါ

ဟိမႏၱာေတာင္ေျခ

မိဂဒါ၀ုန္အင္စတီက်ဴ

သီတင္းကၽြတ္လဆန္း ၁၁ရက္ေန႕ ၁၃၇၃ ခုနွစ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s