ဘယ္ဟာ အဓိကလဲ

ကာလမသုတ္ ကုိ လူတုိင္းညြန္းလြန္းလုိ႕ ဆီသည္မလက္သုပ္ျဖစ္ေနျပီ လူတုိင္းလုိလုိ ကာလမသုတ္ကုိ သိၾက ၾကားဖူးၾကေပမဲ့ ဒီထဲကအတုိင္း က်င့္ၾကံသူက ရွားသား အခုလည္းၾကည္ စြယ္ေတာ္ ကိစၥ အတုလား အသစ္လား အေနာက္တုိင္းက သိပၸံပညာရွင္ေတြက စမ္းသပ္တယ္ဆုိပဲ ေနာက္ စြယ္ေတာ္က လူသြား နွစ္ေပါင္း နွစ္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ရတဲ့ DNA နည္းနဲ႕စစ္တယ္ ဆုိပဲ ေနာက္ ဗုဒၶဘာသာကုိ နာမည္မၾကီးေစခ်င္လုိ႕ သတင္းအေမွာင္ခ်ထားတယ္တဲ့ နာမည္ၾကီး ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးရဲ႕ တရားပြဲမွာ ေျပာသြားသတဲ့။ ဒီတုိင္းအမွန္ဆုိ ဒီဆရာေတာ္ကေကာ ဒီသတင္းဘယ္လုိသိသလဲ။ ေျပာရင္ ေျပာစရာေတြ အမ်ားၾကီး  …..

ေရႊတိဂုံဘုရားကဆံေတာ္စစ္လား၊ ေရႊစက္ေတာ္က ေျခေတာ္ရာကေကာ အစစ္လား ေျပာရင္ အမ်ားၾကီးပဲ ဒီေတာ့ စစ္စစ္ မစစ္စစ္ ဘာထူးလဲ အစစ္လုိ႕ ယုံၾကည္ျပီး ရွိခုိးခ်င္ရင္ ရွိခုိးေပါ့ အတုလုိ႕ ထင္ျပီး မယုံၾကည္ရင္ မရွိခုိးနဲ႕ေပါ့ ေသခ်ာတာကေတာ့ ရွိခုိးလုိ႕ နိဗၺာန္မေရာက္ဘူး မရုိခုိးလုိ႕ လည္း ငရဲ မက်ဘူး။ ေစာ္ေတာ့ မေစာ္ကားနဲ႕ေပါ့။ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အေျခခံအခ်က္က သုံးခုပဲရွိတယ္ ဓမၼကုိသိေအာင္ေလ့လာ၊ ေနာက္ က်င့္ၾကံ၊ ျပီး သေဘာေပါက္ ဒါပဲ ရွင္းရွင္းေလး။ ဆုေတာင္းစရာလည္း မလုိဘူး ပူေဇာ္စရာလည္း မလုိဘူး၊ ယုံၾကည္စရာလည္း မလုိဘူး။ ဒီၾကားထဲမွ ယုံၾကည္ခ်င္ပါတယ္ဆုိ ယုံေပါ့ ပူေဇာ္ခ်င္ပါတယ္ဆုိ ပူေဇာ္ေပါ့ ဆုေတာင္းခ်င္ပါတယ္ဆုိ ဆုေတာင္းေပါ့။ တစ္ခ်ိန္လုံး ထုိင္ရုိခုိးေနလုိ႕လည္း နိဗၺာန္မေရာက္ဘူး တရားျမင္မွ ဘုရားျမင္မွာ သူဘာသာ စြယ္ေတာ္ပုံလုိ႕ ျမင္ရင္ ျမင္ေပါ့ စြယ္ေတာ္မစစ္ ဘူး ထင္လား မသြားနဲ႕ေပါ့ မရုိခုိးနဲ႕ေပါ့။ စစ္တယ္ထင္လား သြားေပါ့ ရုိခုိးေပါ့။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဒီလုိလုပ္ေနလုိ႕ နိဗၺာန္မေရာက္ဘူး။

စြယ္ေတာ္က သြားပဲ ဓာတ္သေဘာနဲ႕ ေျပာရင္ ပထ၀ီပဲ စစ္စစ္ မစစ္စစ္ ကိစၥဟာ ျပႆနာကုိ မဟုတ္ဘူး ဒါကုိ ျပႆနာလုပ္ျပီး သာသနာေတာ္ အေရးေလး ဘာေလးေျပာေနတဲ့ သူေတြကုိလည္း အထင္မၾကီးဘူး။ အေရးၾကီးတာ တရားေတာ္ကုိယ္ ဘယ္လုိ သိေအာင္ေလ့လာမလဲ သိထားတဲ့ တရားကုိေကာ ဘယ္လုိ က်င့္ၾကံမလဲ က်င့္ၾကံျပီးရင္ေကာ သေဘာေပါက္ေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္မလဲ ဒါကမွ အဓိက ကိစၥ……

အမေလး ေျပာရတာ ေမာတာေအ့……………………………………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s