အစည္းေ၀းတစ္ခု ဘယ္လုိလုပ္မလဲ?

အခုခ်ိန္ ပရဟိတလူငယ္ အဖြဲ႕ေလးေတြမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာတာ အားရစရာ။ ဒါေပမယ့္ ပရဟိတလူငယ္အဖြဲ႕ အေတာ္အမ်ား အေၾကာင္းေၾကာင့္ စနစ္တက် မလုပ္နုိင္တာေတြရတယ္။ အဖြဲ႕တုိင္း အဖြဲ႕တုိင္း အစည္းေ၀းေတြ လုပ္ျပီး ဘာမွလည္း မထူး အလုပ္ရႈပ္တယ္ ဟုိေကြ႕ ဟုိတက္နဲ႕ ေလွာ္ ဒီေကြ႕ ဒီတက္ နဲ႕ ေလွာ္ဆုိတာမ်ဳိးေတြ ၾကားေနရေတာ့ ပရဟိတလူငယ္အဖြဲ႕စည္းေတြမွာ အစည္းေ၀းဘယ္လုိ လုပ္သင္တယ္ ဆုိတာ ကုိ သိထားသေလာက္ေလး မွ်ေ၀ လုိက္ပါတယ္။ သိျပီးသား တတ္ျပီးသား မဟာ့ မဟာ ဆရာ့ ဆရာ ၾကီးမ်ားအတြက္ မရည္ရြယ္ပါ။ ကုိယ္အားကုိယ္ကုိး လူငယ္ပရဟိတ အဖြဲ႕မ်ားအတြက္သာ…………………….

အစည္းေ၀းဆုိတာ

က်ေနာ္တုိ႕ လူမူ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ အစည္းအေ၀းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ လပတ္အစည္းေ၀း၊ နွစ္လယ္ အစည္းေ၀း၊ နွစ္ပတ္လည္ အစည္းေ၀းဆုိတဲ့ အခ်ိန္ကာလ အားျဖင့္လုပ္တဲ့အစည္းေ၀းေတြ။ လုပ္အားေပး အစည္းေ၀း၊ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအစည္းေ၀း၊ စတဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု အလုပ္ခုကုိ အေျခခံျပီး စည္းေ၀း တဲ့ အစည္းေ၀း ေတြဆုိျပီး ရွိပါတယ္။ အစည္းေ၀းေတြဟာ ရပ္ရြာကုိ အေျခခံတာရွိမယ္၊ အဖြဲကုိ အေျခခံတာ ရွိမယ္၊ အဖြဲ႕ အမ်ားၾကီး နဲ႕ ေတြ တာ မ်ဳိး ရွိမယ္၊ လုပ္ငန္းမတူ ေပမဲ့ ပန္းတုိင္တူတဲ့ အစည္း အေ၀းေတြ ရွိမယ္။

ဘယ္လုိပဲ လုပ္တဲ့ အစည္းေ၀းျဖစ္ျဖစ္ ရလဒ္တစ္ခု၊အေျဖတစ္ခု၊ ဆုံးျဖတ္တစ္ခု ရဖုိ႕ လုပ္တာပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစည္းေ၀းလုပ္ျပီး ရလဒ္တစ္ခု ရဖုိ႕ အေျဖတစ္ခုထြက္ဖုိ႕ ဆုံးျဖတ္တစ္ခု ခ် မွတ္နုိင္ဖုိ႕ အေရးၾကီးပါတယ္။

အဖြဲ႕ကုိလုိက္ ျပီး အစည္းေ၀းသ႑ာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနတာေၾကာင့္ အားလုံးျခဳံမိေအာင္ အစည္းေ၀း မလုပ္ခင္္၊အစည္းေ၀းလုပ္ေနစဥ္၊ အစည္းေ၀းလုပ္ျပီး အခ်ိန္ေတြမွာဘာေတြ လုပ္သင့္တယ္ဆုိတာ ကုိပဲ ေ၀မွ်ပါရေစ။

အစည္းေ၀းမစခင္

အစည္းေ၀းလုပ္ေတာ့မယ္ဆုိ မလုပ္ခင္ထဲက အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္တာ အေကာင္းဆုံးပါ ပဲ။ မဟုတ္ရင္ ျပင္ဆင္မူမရွိတာ ေၾကာင့္ အစည္းေ၀းလုပ္ေနစဥ္မွာ ကေမွာက္ကမေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အစည္းေ၀းဒီဇုိင္း(အာဂ်င္တာ) – အစည္းေ၀းမလုပ္ခင္ ကထဲက အစည္းေ၀း ပုံစံ ကုိ ၾကိဳတင္စဥ္းစားထားသင့္ ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အစည္းေ၀းလုပ္တယ္၊ အစည္းေ၀းမွာ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးမယ္၊ ဆုိတာကုိ ၾကိဳတင္ ေျပာၾကားထားသင့္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးမယ္ ေခါင္းစဥ္အလုိက္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကုိ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ယူမလဲဆုိတာ ၾကိဳတင္စဥ္းစားထားသင့္ပါတယ္။

ဖိတ္စာ (သုိ႕) ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား – အစည္းေ၀းလုပ္ေတာ့မယ္ဆုိ မလုပ္ခင္ တစ္ပတ္ ဒါမွမဟုတ္ ၃ ရက္ေလာက္ ၾကိဳတင္ျပီး အစည္းေ၀းတတ္ေရာက္မဲ့ သူေတြကုိ ၾကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားထား သင့္ပါတယ္။ ဘယ္သူေတြ အစည္းေ၀းတတ္ရမယ္၊ အစည္းေ၀းမွာ ဘာေတြေဆြးေႏြးမယ္ ဆုိတာ ကုိ ၾကိဳတင္ အသိေပးထားသင့္ပါတယ္။ ဘယ္မွာ အစည္းေ၀းလုပ္မယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္လုပ္မယ္၊ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးမယ္ ဆုိတာ ကုိ အစည္းေ၀းကုိတတ္ေရာက္မယ္သူေတြ သိထားဖုိ႕ လုိပါတယ္။

အစားအေသာက္ – အခ်ဳိ႕ အစည္းေ၀းက တစ္ေန႕လုံးနည္းပါး ၾကာတတ္တာမို႕ အစည္းေ၀း တတ္ေရာက္ သူေတြ စားေသာက္ဖုိ႕ အတြက္ အစားအေသာက္ေတြ ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။ ေန၀က္ ေလာက္ ၾကာမယ္ အစည္းေ၀းဆုိ ေကာ္ဖီနဲ႕ မုန္႕တုိ႕ေလာက္ ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။ မလုိအပ္ရင္လည္း ျပင္ဆင္ စရာမလုိပါ။

အသုံးျပဳမည္႕ ပစၥည္း –  အစည္းေ၀းမွာ သုံးဖုိ႕ စကၠဴခ်ပ္ေတြ ေဆာ့ပင္ေတြ လုိအပ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ လုပ္မယ့္ အစည္းေ၀းကုိလုိက္ျပီး ဘာေတြ ျပင္ဆင္ထားရမယ္ဆုိတာကုိ စဥ္းစားျပီး လုိအပ္တဲ့ ပစၥည္းမ်ားကုိ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။

ပတ္၀န္းက်င္/ေနရာအျပင္အဆင္ – အစည္းေ၀းလုပ္မယ္ ပတ္၀န္က်င္ဟာ ဆူညံေနတာမ်ဳိး ျပင္ပသူစိမ္းေတြ ၀င္ထြက္သြားလာေနတဲ့ ေနရာမ်ဳိးကုိ မေရႊးခ်ယ္သင့္ပါဘူး။ ဆိတ္ျငိမ္ျပီး အာရုံစုစည္းလုိ႕ ေကာင္းမဲ့ ေနရာမ်ဳိးကုိ အဓိကထား ေရႊးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ ေနရာထုိင္ခင္းအျပင္အဆင္ကလည္း အစည္းေ၀းတတ္ေရာက္သူေတြအတြက္ သက္ေတာင့္ သက္တာ အေနအထားမ်ဳိးရွိသင့္ပါတယ္။ ကိန္းၾကီးခန္းၾကီး ျဖစ္ဖုိ႕လည္း မလုိသလုိ ျဖစ္သလုိ ထုိင္ၾကတာလည္း မေကာင္းပါဘူး။

မွတ္တမ္းတင္သူေရႊးခ်ယ္ – အစည္းေ၀းက ေျပာဆုိခ်က္ေတြ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ကုိ မွတ္တမ္းတင္မယ္ သူကုိ ေသေသခ်ာခ်ာေရႊးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ မွတ္တမ္းတင္မယ့္ သူကလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္တမ္းတင္နုိင္မဲ့သူ အစည္းေ၀းရဲ႕ဆုိလုိရင္းကုိ ေရးမွတ္နုိင္သူျဖစ္ဖုိ႕လုိပါတယ္။ လက္ေရးတုိ တတ္ထားတဲ့ သူဆုိ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။

အစည္းေ၀းလုပ္ေနစဥ္

အစီစဥ္ေၾကညာ – အစည္းေ၀းစတင္ လုပ္ျပီဆုိတာနဲ႕ အစည္းေ၀းမွာ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးမယ္ ဘယ္သူက ေတာ့ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမယ္၊ ဘယ္သူကေတာ့ မွတ္တမ္းတင္မယ္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ယူမယ္ ဆုိတာ ကုိ စတင္ ကထဲက ၾကိဳတင္ ေၾကညာထားသင့္ပါတယ္။

စည္းကမ္းသတ္မွတ္- အစည္းေ၀းေတြမွာ စကားလုေျပာတာမ်ဳိး တစ္ေယာက္တည္းကပဲ ေျပာတာမ်ဳိး၊ ေတာင္စဥ္ေရမရ ေလ်ာက္ေျပာေနတာမ်ဳိးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္ ဒီလုိမျဖစ္ရေအာင္ အစတတည္းက ဘယ္လုိ ျပဳမူရမယ္ ဆုိတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ထုတ္ထားသင့္ပါတယ္

နားေထာင္ပါ – လူငယ္ပရဟိတ အစည္းေ၀း အေတာ္အမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ျပႆနာဟာ နားမေထာင္ၾကတာပဲ။ ဒီကိစၥက သိျပီးသား ေတာင္ေငး ေျမာက္ေငး ကုိယ္ေဘးက လူနဲ႕ စကားေျပာ ေျပာေနတဲ့ သူကုိ ဂရုမစုိက္တာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစည္းေ၀းတတ္ေရာက္သူတုိင္း နားေထာင္ဖုိ႕လုိပါတယ္။ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးတဲ့ သူကလည္း နားေထာင္ခ်င္ေအာင္ ေျပာဖုိ႕လုိပါတယ္။

လမ္းေၾကာင္းမေျပာင္းေအာင္ ထိန္းေၾကာင္း – အစည္းေ၀းဟာ အာလာပ သလာပ ေျပာဖို႕မဟုတ္ ရလဒ္ တစ္ခု ထြက္ေအာင္ ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကတာမုိ႕ အစည္းေ၀းရဲ႕ အဓိကလမ္းေၾကာင္း မေပ်ာက္ဖုိ႕ မေသြဖယ္ဖုိ႕ ထိန္းေၾကာင္းေပးဖုိ႕လုိပါတယ္။ လမ္းေၾကာင္းသြားတာတာနဲ႕ တျပိဳင္နက္ ရည္ရြယ္ရာ လမ္းေၾကာင္း ေပၚေရာက္ေအာင္ အျမဲ တေစ ဂရုစုိက္သင့္ပါတယ္။

အားလုံးပါ၀င္ဖုိ႕- အစည္းေ၀ေတြမွာ သိထားတတ္ထား နားလည္ထားတဲ့ သူကခ်ည္း ေျပာျပီး က်န္သူမ်ားက မေျပာနိုင္ မဆုိနုိင္ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အစည္းေ၀းတတ္ေရာက္သူတုိင္းရဲ႕ ကုိယ္စီ အျမင္ေတြ ကလည္း အစည္းေ၀းရလဒ္တစ္ခု အတြက္အေရးၾကီးပါတယ္။ သူခ်ည္းေျပာသြားျပီး ငါတုိ႕ က လုိက္လုပ္ရတယ္ဆုိတဲ့ စကားသံေတြလည္းထြက္လာနုိင္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ အစည္းေ၀း တတ္ေရာက္ သူတုိင္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးဖုိ႕ လုိပါတယ္။

ဂိမ္း၊သီခ်င္း – တစ္ေန႕လုံး လုပ္ရမယ္ အစည္းေ၀းေတြဟာ စကားေျပာလုိက္ ျငင္းခုန္လုိက္ နဲ႕မုိ႕ ပ်င္းစရာ အေတာ္ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးတာ ပ်င္းရာျပီးဆုိ သီခ်င္းျဖစ္ျဖစ္ ဂိမ္း ျဖစ္ျဖစ္ ဆုိသင့္ ကစားသင့္ပါတယ္။ သီခ်င္းဆုိရာ မွာလည္း အဖြဲ႕သီခ်င္း၊ ေရာက္အဖြဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ကုိက္ညီတဲ့ သီခ်င္းဆုိ ပုိေကာင္းပါတယ္။ ဂိမ္ဆုိရင္လည္း အေပ်ာ္သက္သက္ မဟုတ္ပဲ အစည္းေ၀းကုိ အေထာက္ကူ ျပဳေစတဲ့ သင္ခန္းစာရေစတဲ့ ဂိမ္းမ်ဳိးဆုိပုိေကာင္းပါတယ္။

ေမးခြန္းေမး– အစည္းေ၀းမွာ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ ကုိ နားမည္ရင္ မွရွင္းရင္ ျပန္ေမးသင့္ပါတယ္။ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူကလည္း ရွင္းသလားဆုိတာ ကုိ ျပန္ျပန္ျပီး ေမးေနသင့္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြး သူမ်ားရဲ႕ ေျပာစကား ဆုိလုိရင္ ကုိ အနက္ျပန္ေကာက္ျပီး ဒီလုိ ဆုိလုိတာလားဆုိတာ အျမဲတေစေမးေနသင့္ပါတယ္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ Tools မ်ားသုံး – အစည္းေ၀းမွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေတာ့မယ္ ဆုိ ဟိုလုိလုိ ဒီလုိလုိ အီေယာင္၀ါး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီမွမဟုတ္ရင္ လည္း အျခားသူမ်ားက ေ၀ခြဲမရ ဆုံးျဖတ္ရခက္ေနစဥ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကပဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်သြားတာမ်ဳိးရွိတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိမျဖစ္ရေအာင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ဖုိ႕ နည္းလမ္းေတြ ကုိ အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္.။ မဲေပးနည္း၊ အေရးၾကီး-မၾကီး ခ်ိန္ထုိးနည္း၊ စသျဖင့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းေတြ အသုံးျပဳရတာဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ပဲမဟုတ္ပဲ အားလုံး ၀ုိင္း၀န္ျပီး ဆုံးျဖတ္နုိင္ဖုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ အတည္ျပဳ– ဒီလုိ နည္းလမ္းသုံးျပီး ဆုံးျဖတ္ျပီးျပီဆုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ကုိ ေသခ်ာ အတည္ျပဳနုိင္ပါျပီ။ ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာေပါက္ဖုိ႕ နဲ႕ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ အတုိင္း အလုပ္လုပ္ဖုိ႕ ကုိ ဘယ္သူတာ၀န္ယူမယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္ျပီးမယ္၊ ဘယ္သူေတြ ပါ၀င္မယ္၊ ဘာေတြလုိတယ္ ဆုိတာ ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆြးေႏြးဖုိ႕လုိပါတယ္။ ေနာက္ အားလုံး သေဘာတူလားေသေသခ်ာခ်ာ ေမးသင့္ပါတယ္။ ေထာက္ခံပါ ေထာက္ခံပါတယ္ ေပါ့ဗ်ာ J

အနွစ္ခ်ဳပ္- ဒါဆုိရင္ အစည္းေ၀းျပီးျပီးလုိ႕ေျပာလုိရပါျပီ အစည္းေ၀ စတင္ခ်ိန္ကေန ျပီးတဲ့အထိ ေျပာခဲ့တာေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့တာေတြ ကုိ တက္ေရာက္သူေတြကုိ အနွစ္ခ်ဳပ္ျပန္ေျပာသင့္ ပါတယ္။ ဒါမွ ကြဲလြဲ ေနတာ ရွိရင္ ခ်က္ခ်င္းျပင္နုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္တမ္း တတ္ေရာက္သူစာရင္း – လူငယ္အဖြဲ႕အေတာ္အမ်ား မွတ္တမ္း မွတ္ရာ အားနည္းတာ ေတြရပါတယ္ အစည္းေ၀းတစ္ေလ်ာက္ ေဆြးေႏြခဲ့တာေတြ ကုိ မွတ္တမ္းတင္သူက တင္ျပီး တက္ေရာက္သူ စာရင္း ကုိပါ ျပဳစုထားသင့္ပါတယ္။ အဖြဲ႕တုိးတတ္မူ အဖြဲ႕အေျခအေနကုိ သုံးသပ္နုိင္ဖုိ႕ မွတ္တမ္း မွတ္ရာ ဟာ အေရးၾကီးပါတယ္။ မွတ္တမ္းလုိေျပာတဲ့ေနရာမွာ အစည္းကေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ အစည္းေ၀းျပဳလုပ္ေန တဲ့  မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံေတြ ပါလုိပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ အစည္းေ၀းျပီးပါျပီ။

အစည္းေ၀းျပီး ေနာက္ပုိင္း

မတတ္ေရာက္နုိင္သူေတြကုိ မွတ္တမ္းေပးပုိ႕– အစည္းေ၀းတစ္ချပီးသြားေပမဲ့ အစည္းေ၀ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ ကေတာ့ မျပီးျပတ္ေသးပါဘူး အစည္းေ၀းမွာ မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ အခ်က္ခ်က္ေတြ ကုိ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အစည္းေ၀း ပ်က္ကြက္သူမ်ားဆီ အဖြဲ႕၀င္မ်ားဆီ ကုိ ေပးပုိ႕ရပါမယ္။ ထုိမွသာ အဖြဲ႕တစ္ခုရဲ႕ အစည္းေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ပ်က္ကြက္သူေတြလည္း အစည္းေ၀တက္ေရာက္သကဲ့သုိ႕ သိရန္ျဖစ္ပါတယ္။

Follow up – အစည္းေ၀ အေတာ္အမ်ား အခ်ိန္ကုန္လူပန္းျပီး ဘာမွ မထိေရာက္ ဘာမွမထူး ဆုိတာေတြ က follow up မလုပ္တာေတြေၾကာင့္ ပါပါတယ္။ အစည္းေ၀းကဆုံးျဖတ္လုိက္တဲ့ အတုိင္း တကယ္ လုပ္ မလုပ္ဆုိတာ ကုိ ေစာင့္ၾကည္႕ သတိေပးေနဖုိ႕ လုိပါတယ္။ ဒီလုိမွမဟုတ္ရင္ အခ်ိန္ကုန္ လူပန္းျပီး အစည္းေ၀းက အဓိပၸာယ္ မရွိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစည္းေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္ အတုိင္း လုပ္မလုပ္ ကုိ သတိေပး ေစာင့္ ၾကည္ေနဖုိ႕ လုိပါတယ္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ဖုိ႕ ရာ

ဒီ Diamond Shape Decision Making Model ဟာ ဒီဇုိင္းပုိင္းမွာ ပါမယ္ ထင္ပါတယ္ ဒီ Model ေလး ကေတာ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ရင္ လြယ္တဲ့ ဟာမုိ႕ သက္သက္ေျပာျပရတာ ပါ။ အျခား Model ေတြလည္း အမ်ားၾကီးရွိေပမယ့္ က်ေနာ္ အၾကိဳက္ဆုံး ဒီတစ္ခု ကုိ ေ၀မွ်လုိက္ပါတယ္။ ဥပမာ နဲ႕ ပဲ ေျပာသြားပါမယ္။

Topic က ရံပုံေငြ ရွာေဖြေရးဆုိပါဆုိ။ ရံပုံေငြ ရွာဖုိ႕ အတြက္ ဘယ္လုိ လုပ္ၾကမယ္ဆုိတာ ကုိ အားလုံး၀ုိင္း၀န္းျပီး Brain Storming အရင္ လုပ္ပါတယ္။ေနာက္ Brain Storming လုပ္ျပီး ရလာတဲ့ အခ်က္ေတြ ဥပမာ – လက္မူပစၥည္းလုပ္ေရာင္း၊ ကယ္ရီေကးခ်ားကာတြန္းဆြဲ ၊ မုန္႕လုပ္ေရာင္း၊ အလွဴခံ၊ စတဲ့ စတဲ့ Criteria ေတြ ထြက္လာပါတယ္။ ဒီ  Criteria ေတြကုိ ေရႊးခ်ယ္ျပီး အမ်ားသေဘာတူတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်မွတ္နုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းလည္းဟာ ရုိးရွင္းျပီး သုံးစြဲလုိ႕ ေကာင္းတာမုိ႕ အျခားနည္းလမ္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိေပးမယ့္ ဒီနည္းေလးကုိပဲ ေ၀မွ်လုိက္ပါတယ္။

ဒါဆုိရင္ အစည္းေ၀းတစ္ခု ဘယ္လုိလုပ္မလဲ ဆုိတာ ကုိအၾကမ္းဖ်ည္းသိ ေလာက္ျပီထင္ပါတယ္။ က်ေနာ္ ေျပာသလုိ လုပ္ရမယ္ ဆုိတာမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး အစည္းေ၀းလုပ္ရင္ စဥ္းစားထားရမယ္ အခ်က္ေတြ ကုိ ေ၀မွ်တဲ့ သေဘာပါ။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ကုိယ္အဖြဲ႕နဲ႕ ကုိက္တာကုိ ယူမကုိက္ကုိ မယူဖုိ႕ ပါ။ အစည္းေ၀းျဖစ္ခု ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္လုပ္ဖုိ႕ စိတ္ကူးေလး ရရင္ပဲ က်ေနာ္ ေရးရက်ဳိး နပ္ပါတယ္။ မရရင္လည္း ဘာမွ မျဖစ္ေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ာ

 

P.S: BYEP က ျပဳလုပ္တဲ့ Facilitation Skill Training မွ သင္ၾကားခဲ့တဲ့ ဟာကုိ ျပန္လည္ ေဖာက္သည္ ခ်ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒီသင္တန္းကုိျပဳလုပ္ေပးသည္ က်ေနာ့္မိခင္အဖြဲ႕စည္း BYEP နွင့္  သင္တန္း တာ၀န္ခံျဖစ္သည့္ သူငယ္ခ်င္း ပပျဖဳိးကုိ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

 

ေမတၱာျဖင့္

ေမာင္ဥဂၢါ

ေခတၱ- ဟိမ၀ႏာၱေတာင္ေျခ မိဂဒါ၀ုန္အင္စတီက်ဳ

၁၃၇၃ခုနွစ္ နတ္ေတာ္လျပည္႕ေက်ာ္ ၇ ရက္

၀၂း၁၇ တြင္ ေရးသားျပီးစီး

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s