ေဖ့ဘုတ္ေမာင္ေမာင္

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၊ စေနေမာင္ေမာင္၊ ရာဟုေမာင္ေမာင္၊ ကာတြန္းေမာင္ေမာင္တုိ႕ စသျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေမာင္ေမာင္ မ်ားစြာရွိသည္။ အခု ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပမည့္ ေမာင္ေမာင္ကား ေဖ့ဘုတ္ေမာင္ေမာင္ ျဖစ္ေလသည္။

ေဖဘုတ္ေမာင္ေမာင္ အင္တာနက္ မသုံးခင္က နာမည္မွာ ေမာင္ေမာင္ ပင္ျဖစ္သည္။သုိ႕ေသာ္ အင္တာနက္ စသုံးတတ္ျပီးေနာက္ပုိင္း ခ်က္ေမာင္ေမာင္ ဂ်ီေတာ့ေမာင္ေမာင္ စသျဖင့္ေခၚၾကသည္။ အခုေတာ့ ခ်က္ေမာင္ေမာင္ ဂ်ီေတာ့ ေမာင္ေမာင္မဟုတ္ေတာ့ ပုိအဆင္ျမင့္လာျပီး ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ဳိးခ်စ္ ေဖဘုတ္ေမာင္ေမာင္ ျဖစ္လာျပီ။

ေမာင္ေမာင္သည္ ၁၀ တန္းက်ကာ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ လက္ယားလက္ယား ျဖစ္ေနခ်ိန္ အကုိတစ္၀မ္းကြဲ ေမာင္ေမာင္ ပ်က္စီးမည္စုိးေသာေၾကာင့္ သူဖြင့္ထားေသာ အင္တာနက္ဆုိင္တြင္ ဆုိင္ေစာင့္ ရန္ တာ၀န္ ေပးသည္။ ဒီအခ်ိန္မွစ၍ ေမာင္ေမာင္ အင္တာနက္ကုိ စတင္သုံးတတ္လာေလသည္။

ေမာင္ေမာင္က ၁၀ တန္း မေအာင္ေသာ္လည္း ေလ့လာမႈအားေကာင္းသည္။ အင္တာနက္ဆုိင္သုိ႕ ေရာက္ျပီး ၁ ပတ္ေလာက္အတြင္ Gtalk, MIRC  စသည္ ခ်က္တင္ေျပာျခင္း အမႈကုိ ဇာတ္ိႆရဥာဏ္ျဖင့္ တတ္သကဲ့ သုိ႕ ခ်က္ခ်င္း တတ္ေျမာက္သြားသည္။ ခ်က္တင္ေျပာျခင္း အမႈကုိ ေကာင္းစြာ တတ္ေျမာက္ ျပီးေနာက္ပုိင္း က်ဳ ျခင္း အမႈ ပါ ထူးခၽြန္ေျမာက္စြာ တတ္ကၽြမ္းလာျပီး အြန္လုိင္း ရည္စား ၁၀၁ တိတိ္ရရွိေလသည္။

တုိးတတ္ေသာအျမင္ရွိသည္႕ ေမာင္ေမာင္ သည္ ဂ်ီေတာ့ MIRC ေလာက္တင္ အားမရပဲ အင္တာနက္ ဘေလာ့မ်ားကုိ ဖတ္ရႈေလ့လာျဖစ္သည္။ တုိးတတ္ေသာအျမင္ရွိသည့္ ေမာင္ေမာင္ ထက္ျမက္ေသာ ေမာင္ေမာင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အင္တာနက္ေပၚသို႕ တင္ထားေသာ တုိးတတ္သည္႕ ဘေလာ့မ်ားျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာခ်က္ၾကီး၊ရာဟုေမာင္ေမာင္၊DKM၊ အကယ္ဒမီ၊ အခ်စ္ရြာ၊ လူရမ္းကား စေသာ စေသာ စပယ္ရွယ္ ဘေလာ့မ်ားကုိ မေဖာက္ျပန္ေသာ အျမင္ျဖင့္ ေကာင္းစြာေလ့လာျပီး ထုိဆုိဒ္မ်ားတြင္ တင္မ်ားေသာ အရာ အားလုံး အားတုိင္းယားတုိင္း ကုိေဒါင္းေလာ့ခ်ကာ ဆုိင္ရွိ ကြန္ျပဴတာတုိင္းတြင္ ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ ထုိသုိ႕ျပဳျပီး မၾကာ ဆုိင္တြင္ ကာစတန္မာ(ပုရိသ only)မ်ား နွစ္ဆခန္႕ မ်ားလာ ေလသည္။ (လူ၀င္နည္းေသာ အင္တာနက္ ဆုိင္မ်ား အတုယူၾကရန္- ဤကားစကားခ်ပ္)

တုိးတတ္ေသာေမာင္ေမာင္မုိ႕ ဒီေလာက္နဲ႕တင္မရပ္ေသး မုခစာအုပ္နာမတြင္ေသာ Facebook တြင္ ေမာင္ေမာင္ အေကာင့္ဖြင့္ေလသည္။ Facebook တြင္ကား ေမာင္ေမာင္မ်ားစြာ ရွိေသာေၾကာင့္ ၀ိေသသန လကၡဏာအျဖင့္ ေဖ့ဘုတ္ေမာင္ေမာင္ဟု အမည္ေပးလုိက္ေလသည္။ ဤသည္ကား ေဖဘုတ္ေမာင္ေမာင္ ၏ စတင္ျဖစ္ေပၚပုံတည္း။

ေဖ့ဘုတ္ေမာင္ေမာင္ ေဖ့ဘုတ္စသုံးတုန္းက ေဖ့ဘုတ္ဆုိတာ ဘာမွန္းညာမွန္း သိပ္မသိ။ အပ်င္းေျပ မာဖီးယား၊ ဖန္းေတာင္း စတဲ့ ဂိမ္းေတြ ကစားရင္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ အဆင္ေျပမည္ဆုိတာ ကုိ သိသြားသည္။ ေတြသမွ် ျမင္သမွ် ရွိသမွ် လူအကုန္ မိတ္ေဆြစာရင္းသြင္းေလသည္။ ေဘာ္ဒါမ်ားရင္ မ်ား သေလာက္ မာဖီးယားတြင္ ဆရာၾကီးျဖစ္နုိင္ေၾကာင္းေကာင္းစြာရွိသြားေလသည္။ သိရွိသလုိ္ ေဖ့ဘုတ္တြင္ ေဘာ္ဒါမ်ားသထက္မ်ားေအာင္လုပ္ေလသည္။ ေမာင္ေမာင္ေဖ့ဘုတ္ မိတ္ေဆြစာရင္းတြင္ နုိင္ငံေရးသမား၊ ဘေလာ့ဂါ၊ သူေဌး၊ NGO ၀န္ထမ္း လူတန္းစားမ်ဳိးစုံပါ၀င္ေလသည္။ သိသလုိလုပ္ သိတဲ့ တုိင္းလုပ္ေသာ ေလးစားဖြယ္ရာ ေမာင္ေမာင္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ပုိင္း ေဖဘုတ္တြင္ Just Do it ၊ Good တယ္ဆုိ Do သာ Do ၊ Green minus   စသည့္စသည့္ fan page/ group page မ်ားတြင္ အဖြဲ႕၀င္သည္။ ထုိစာမ်က္နွာမ်ားေပၚတြင္ ေရးထားေသာ status မ်ားကုိ like လုပ္သည္။ ေကာင္းသည္ဟု ေျပာေပးသည္။ ရွယ္ပါရေစ လုိ႕ ေျပာသည္။ ထုိသုိ႕လုပ္ျခင္းမွာ ေမာင္ေမာင္ တကယ္ၾကိဳက္ နားလည္လုိ႕ မဟုတ္ ေဖ့ဘုတ္တြင္ လူခ်စ္လူခင္မ်ားေစရန္ ပီယ၀ါစာ နူတ္သံလြတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ပုိင္း ေဖ့ဘုတ္တြင္ ထုိင္ရာမွမထပဲ အမ်ုဳိးသားေရး၊ ဘာသာေရး၊ သာသနာေရး၊ နုိင္ငံေရး ဘာညာဘာညာအေရးတုိ႕ကုိ ေဆာင္ရြယ္နုိင္ေၾကာင္း တုိးတတ္ေသာ အျမင္ရွိသူပီပီ ေမာင္ေမာင္ ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္သည္။ ေမာင္ေမာင္သည္ ေဖ့ဘုတ္တြင္ အက္တီဗစ္ၾကီး တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာသည္။

နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေပးေရးသည္ ေမာင္ေမာင္အေရးျဖစ္သည္။ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားမ်ားတြင္ ေမာင္ေမာင္အသိတစ္ေယာက္မွမရွိ သုိ႕ေသာ္ ဒီကိစၥသည္ အားလုံးအေရး အမ်ဳိးသားေရး ျဖစ္သည္။ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕ wall ေပၚတြင္ ရဲရဲေတာက္ ရဲရဲနီေသာ ေတာ္လွန္ေသာ စာသားမ်ားကုိ ေတြရမည္။ ရဲရဲေတာက္သည့္ ေမာင္ေမာင့္ စာသားမ်ားကုိ မေရးသင့္ေၾကာင္း နဲနဲ ေလ်ာသင့္ေၾကာင္း ေဖာက္ျပန္သူမ်ားက ေျပာရင္ ေမာင္ေမာင္ ဘက္ေတာ္သား ဆရာဆရာ့ ၾကီးမ်ားက မုိးမြန္ေအာင္ ထုိသူမ်ားကုိ ဆဲျပီး ေမာင္ေမာင္ ကုိ ဂုဏ္ျပဳေလသည္။ ေရး ရဲတာ ေမာင္ေမာင္ တင္ရဲတာ ေမာင္ေမာင္ ဆဲရဲ တာေမာင္ေမာင္ …………….

ဧရာ၀တီ အေရးတြင္လည္း ေမာင္ေမာင္ပါသည္။ ေမာင္ေမာင္ ငယ္ငယ္တည္းက ရန္ကုန္မွာ ၾကီးလာျပီး ဧရာ၀တီျမစ္ဆုိတစ္ခါမွမျမင္ဘူး။ ၾကားသာၾကားဖူးသည္။ ကိစၥမရွိ ဧရာ၀တီအေရး ေမာင္ေမာင္ အေရး အားလုံး အေရးျဖစ္သည္။ ေဖ့ဘုတ္တြင္ရွိေသာ တမ်ဳိးသားလုံး ဧရာ၀တီၾကသည္။ ဧရာ၀တီအေရး ထုိင္ရာမွမထ ကီးဘုတ္နဲ႕ အေရးဆုိၾကသည္။ အစုိးရသည္ ေဖဘုတ္ေပၚရွိ ျပည္သူအင္အားကုိ လန္႕သည္ ေၾကာက္သည္။ ဒါေၾကာင့္ ျမစ္ဆုံရွိ စီမံကိန္းကုိ ပယ္ဖ်က္လုိက္သည္။ မလိခ နဲ႕ ေမခ ေပၚမွာသာ ဆည္ေဆာက္ေတာ့မည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ကုိ လက္ဖ်ားနဲ႕ ပင္မတို႕ေတာ့။ ေဖ့ဘုတ္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၏ ေအာင္ပြဲတည္း။

အခုလည္း ေဖ့ဘုတ္ေပၚတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာသည္။ ေတာ္လွန္ေသာ အျမင္ရွိသည္ ေမာင္ေမာင္မွာ ဒီတုိင္းမေနနုိင္ ရုိဟင္ဂ်ာဘဂၤါလီမ်ားကုိ လက္မခံသူမွာ လူအမ်ားစု ျဖစ္တဲ့ အတုိင္း ေမာင္ေမာင္ျပတ္သားစြာျဖင့္ မေတြေဝပဲ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ဆဲေလေေတာ့သည္။ ေမာင္ေမာင္သည္ ရခုိင္ေသြးနွစ္ျပားဖုိးမွပါျပီး ရခုိင္ျပည္နယ္မေရာက္ဘူး ရုိဟင္ဂ်ာဆုိတာကုိ မေတြ႕ဘူး ရုိဟင္ဂ်ာအေၾကာင္းေသေသခ်ာခ်ာ မေလ့လာဖူးေသာ္ လည္း အမ်ဳိးသားေရးအသိ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္အျပည္႕နဲ႕ ရုိဟင္ဂ်ာကုိ ေထာက္ခံသူမ်ား၊ ရုိဟင္ဂ်ာကုိ ေထာက္ခံသေရာင္ရွိေသာ စာမ်ားကုိ ေရးသားသူမ်ားအား ပယ္ပယ္နယ္နယ္ဆဲေလသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာဆန္႕က်င္ေရးစာမ်ား ေရးသားထားေသာ ဘေလာ့မ်ား ဆုိဒ္မ်ားမွ ေရးသားထားေသာ စာမ်ားကုိ ေမာင္ေမာင္ ေဖ့ဘုတ္ေပ့ခ်္္ေပၚသုိ႕ ကူးတင္ ေလသည္။ ေမာင္ေမာင္အား ေဖ့ဘုတ္အသုံးျပဳသည္ ရုိဟင္ဂ်ာဆန္႕က်င္ေရးသမားမ်ားက ခ်ီးက်ဳးေထာပနာ ျပဳၾက ေလသည္။ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားသူေမာင္ေမာင္ မ်ဳိးခ်စ္ေမာင္ေမာင္ တုိင္းျပည္အတြက္ သားေကာင္း ရတနာေမာင္ေမာင္ စသျဖင့္ စသျဖင့္ ေထာပနာျပဳခံရေလသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာနဲ႕ အျပဳိင္ ျမန္မာျပည္တြင္ ပခုကၠဴေရေဘး ကယားျပည္နယ္ ေရေဘးမ်ား ျဖစ္ေနေသာ္လည္း လႈံေဆာ္သူ စိတ္၀င္စားသူ ေဖ့ဘုတ္တြင္နည္းေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္ ဒီကိစၥေတြကုိ မၾကည္႕ စိတ္မ၀င္စား ေဖ့ဘုတ္၏ေတာ္လွန္ေသာ လမ္းစဥ္အတုိင္း စိ္တ္၀င္စားသူမ်ားတဲ့ ေတာ့ပစ္ကုိေျပာမွ ေဖ့ဘုတ္ဆယ္လီဗီတီျဖစ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္ သူမ်ား ရုိဟင္ဂ်ာသလုိ လုိက္ ဂ်ာ ေလသည္။

တကယ္ေတာ့ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိတာကုိ ေမာင္ေမာင္ ဘာမွန္းမသိ ဘာဂ်ာ ကုိေတာ့ ေမာင္ေမာင္ ေကာင္းေကာင္း သိသည္။ မသိလည္း ကိစၥမရွိ ေဖ့ဘုတ္တြင္ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာအတြက္ေဆာင္ရြယ္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖုိ႕ က ပုိအေရးၾကီးသည္။ လူေျပာမ်ား လူေထာက္ခံတာမ်ားတဲ့  ေတာ့ပစ္တြင္ ေမာင္ေမာင္ မေတြေ၀ မေဖာက္ျပန္ပဲ ေတာ္လွန္ေသာေဖ့ဘုတ္လမ္းစဥ္အတုိင္း ထုိင္ရာမွမထ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ေယာက္ အျဖစ္ ရပ္တည္ေနသူကုိ ေဖ့ဘုတ္ေမာင္ေမာင္ဟုေခၚသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s