ေမြးေန႕ မဂၤလာ ပါ ခ်မ္းျငိမ္းျဖဴ(ခ)ဂ်စ္တူး(ခ)ျခဴး(ခ)အရုိး ေရ……

သူကား ကေလးမ်ားကုိ ပုံေျပာေနေသာ ပုံေျပာသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။

ဂ်ာနယ္တစ္ခုမွာ ကေလာင္စြမ္း လစဥ္ျပနုိင္ေသာ စတုတၱမ႑ိဳင္ၾကီးလည္း ျဖစ္တယ္။

သူမွာ ေသြးမေတာ္ သားမစပ္ အစ္ကုိမ်ားစြာရွိတယ္

သူမွာ ေသြးမေတာ္ သားမစမ္ အစ္မ မ်ားစြာရွိတယ္

သူမွာ ေသြးမေတာ္ သားမစပ္ ညီမ မ်ားစြာရွိတယ္

သူမွာ ေသြးမေတာ္ သားမစပ္ ေမာင္ မ်ားစြာရွိတယ္

သူဟာ ၾကီးေတာ္ႏြားေက်ာင္းရတဲ့ ပရဟိတ အလုပ္ကုိ နွစ္သက္တယ္။ ပုံေျပာသူမ်ားက နာမည္ေက်ာ္ ငေပါၾကီး မ်ားနဲ႕ အျပဳိင္ ယွဥ္ျပဳိင္ ေပါ ရဲ သူလည္း ျဖစ္တယ္။ ေကာ္ကုိင္း မ်က္မွန္အမဲ ၾကီးကုိ မလွမပတပ္ဆင္ထားျပီး ယမ္ယမ္ေခါက္ဆြဲ ဆံပင္ဖြားဖြားျဖင့္ ရြာရုိးကုိး ေပါက္ ဆက္ေထာက္ ဆက္ေထာက္ ေလ်ာက္ေနသူ ျဖစ္တယ္။ စတာေနာက္တာ စိတ္ဆုိး ရင္ အားျပဲၾကီးနဲ႕ ငုိတတ္သူ ေတြ႕ရာနဲ႕ ေကာက္ေပါက္သူျဖစ္တယ္ ။ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ေပၚ ကေလာင္စြမ္းနဲ႕ ေတာင္ရမ္း ေျမာက္ရမ္း ရမ္းတတ္သူျဖစ္တယ္။

ထုိသူကုိ အိမ္ကေခၚသည္ကား ျခဳး သူငယ္ခ်င္းေတြ ေခၚတာက အရုိး သူကုိယ္သူ ေပးတဲ့ နာမည္က ဂ်စ္တူး နာမည္အရင္းကား ခ်မ္းျငိမ္းျဖဴတဲ့။

ေမြးေန႕ ဟာ ကုိယ္ဘာသာကုိယ္ က်င္းပ ရတာ မဟုတ္ သူမ်ားက က်င္းပေပးရတာလုိ႕ ထင္တယ္။ ဒီလူတစ္ေယာက္ ေမြးဖြားလာတာ ကုိ ေက်းဇူးတင္တဲ့ အေနနဲ႕ က်င္းပေပးရတာပါ။ အခု က်ေနာ္တုိ႕ ရဲ႕ ရဲေဘာ္ရဲဘက္လည္း ဟုတ္တယ္။ ေသြးမေတာ္သားမစပ္ ညီမအရင္းလည္း ဟုတ္တဲ့ သူ ေမြးဖြားလာတာ ၂၃ နွစ္ျပည္ခဲ့ျပီ။

သူသည္ ပုံေျပာသူမ်ားကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သူတစ္ေယာက္ ပုံေျပာသူမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သူတစ္ေယာက္ ဒီအခ်က္နဲ႕ တင္ သူ ေမြးဖြားလာတာကုိ ေက်းဇူတင္ထုိက္တယ္။ သူေမြးဖြားလာတာ ကုိ ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္။

ေမြးေန႕ မဂၤလာ ပါ ခ်မ္းျငိမ္းျဖဴ(ခ)ဂ်စ္တူး(ခ)ျခဴး(ခ)အရုိး ေရ……

ေမာင္ဥဂၢါ

မိဂဒါ၀ုန္အင္စတီက်ဳ

ဟိမႏာၱေတာင္ေျခ မဇၥ်ီမေဒသ

နတ္ေတာ္လဆန္း ၉ ရက္ေန႕ ၁၃၇၃ ခုနွစ္

၂၃နာရီ ၁၀ မိနစ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s