ေလာကသားတုိ႕၏ အနႈိင္းမဲ့ေက်းဇူးရွင္ ဗုဒၶ (ကုိယ္က်င့္ဗုဒၶ၀င္) စာအုပ္မွ ေကာက္နႈတ္ခ်က္မ်ား (၁)

ဆရာၾကီးဦးေရႊေအာင္ အမွတ္တရ အင္တာနက္ စာမ်က္နွာေလးတစ္ခု လုပ္ခ်င္ခဲ့တာ ၾကာပါျပီ။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာၾကီးကုိ ေလးစားရင္းစြဲရွိတဲ့ ဘေလာ့ဂါေတြနဲ႕ တုိင္ပင္ျပီး ဘေလာ့တစ္ခုေလာက္ လုပ္ဖုိ႕ ေျပာထားဆုိထားတာလည္း ၾကာပါျပီ။ ေျပာထားတဲ့ ဘေလာ့ဂါေတြလည္း မအား က်ေနာ္လည္း မအား ျဖစ္ မုိ႕ ဆုိဒ္ေလးမွာ အထမေျမာက္ခဲ့။ အခုေတာ့ က်ေနာ္ရဲ႕ လက္စြဲစာအုပ္ ဘ၀လမ္းညြန္သဖြယ္ ျဖစ္တဲ့ ေလာကသားတုိ႕၏ အနႈိင္းမဲ့ေက်းဇူးရွင္ ဗုဒၶ (ကုိယ္က်င့္ဗုဒၶ၀င္) စာအုပ္ထဲက က်ေနာ္ နွစ္သက္ မိရာ ေကာက္နုတ္ခ်က္ေတြကုိ အပုိင္းခြဲျပီး တင္ေပးဖုိ႕ ၾကိဳးစားေနပါတယ္။

အိႏိၵယေရာက္ေနစဥ္မွာ ဒီစာအုပ္ က်ေနာ္ဆီမွာ ရွိမေနပါဘူး ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္က သူငယ္ခ်င္း သီရိကုိကုိ ကုိ လွမ္းမွာ ရပါတယ္။ က်ေနာ္ကုိ ေမြးေန႕ဒီစာအုပ္ လက္ေဆာင္ေပးတဲ့ သီရိကုိကုိ(B2SF) နဲ႕ စာအုပ္ကုိ က်ေနာ္ဆီေရာက္ေအာင္ သယ္ေဆာင္ေပးတဲ့ INEB (Bi- annual Conference, Bodhgaya)  ျမန္မာလူငယ္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ကုိ ဒီေနရာက ေန ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ သူတုိ႕သာ မရွိ ရင္ ဒီပုိစ့္ ေတြကုိ ေရးနုိင္မွာမဟုတ္ပါ။ ဒီလုိစာစု ေလးေတြ ဖတ္ျပီး အေတြးစ တစ္ခုခု ရမယ္ထင္ပါတယ္။

စာအုပ္အမည္ ။ ေလာကသားတုိ႕၏ အနႈိင္းမဲ့ေက်းဇူးရွင္ ဗုဒၶ (ကုိယ္က်င့္ဗုဒၶ၀င္)

ေရးသူ         ။ ဦးေရႊေအာင္ မဟာ၀ိဇၨာ(သကၠတ)၊ ၀ဋံသကာ၊ သိေရာမဏိ

အၾကိမ္        ။ စတုတၱအၾကိမ္ (၂၀၀၃)

စာအုပ္တုိက္  ။ ရာျပည္႕စာအုပ္တုိက္

           နိဒါန္း

ထီးနွင့္ ျငမ္း

ဗုဒၶ၀ါဒအရ ဘ၀ကုိတည္ေဆာက္ရသည္ မွန္၏။ သုိ႕ရာတြင္ ဘ၀ကုိတည္ေဆာက္ရာ၌ ထီးအျဖစ္ တည္ေဆာက္ ရသည္မဟုတ္ ျငမ္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရျခင္း ျဖစ္၏။ ျငမ္းကုိ မည္မွ်ပင္ ခုိင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ရေစကာမူ တစ္ခုေသာေန႕တြင္ ျငမ္း ကိစၥျပီး ပါက ထုိျငမ္းကုိ မလြဲမေသြ ဖ်က္သိမ္းရမည္ ျဖစ္၏။

စာမ်က္နွာ – ၁၉

ျမတ္နုိးဖြယ္ရသ(သိမ္း-စြန္႔-လြတ္)

ျမတ္နုိးဖြယ္ရသ ကုိ ျမင္ရာ၌ ရင့္က်တ္မူသည္ ပဓာနျဖစ္၏။ မရင့္က်တ္မီက ဆုိလ်င္ သိမ္းပုိက္ျခင္း၌သာ ျမတ္နုိးဖြယ္ရသကုိ ျမင္၏။ ရင့္က်တ္လာေသာအခါ သိမ္းပုိက္ျခင္း၌ ျမတ္နုိးဖြယ္ရသကုိ မျမင္။ သိမ္းပုိက္ျခင္း၌ ျငီးေငြ႕ဖြယ္ အာဒီန၀ ကုိသာ ျမင္လာ၏။ အျမင္ေျပာင္းလဲသြားသည္။ စြန္းလြတ္ျခင္း၌ သာ ျမတ္နုိးဖြယ္ရသ ကုိ ျမင္လာ၏။ ထုိထက္ ပုိ၍ ရင္က်တ္ လာေသာအခါ လြတ္ေျမာက္မူ၌သာ ျမတ္နုိးဖြယ္ ရသကုိ ျမင္လာ၏။

စာမ်က္နွာ – ၂၁

စြန္႕လြတ္မူ နွစ္မ်ဳိး

စြန္႕လြတ္မူ နွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ ငါမွ မလြတ္ေျမာက္ေသာ စြန္႕လြတ္မူနွင့္ ငါမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ စြန္႕လြတ္မူတုိ႕ ျဖစ္ၾက၏။ ငါမွ မလြတ္ေျမာက္ေသာ စြန္႕လြတ္မူကုိ စြန္လြတ္မူဟု သာဆုိရ၏။ ငါမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ စြန္လြတ္မူကုိ မူ လြတ္ေျမာက္မူဟု၍ ဆုိရ၏။

စာမ်က္နွာ -၂၂

အတၱပဓာန – အနတၱပဓာန

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူေသာအခါမွသာ ငါေကာင္းစားေရး ပထမ ဟူေသာ အတၱပဓာန၀ါဒ ကုိ ေျပာင္းျပန္ျပဳ၍ ေလာကေကာင္းစာေရး ပထမဟူေသာ အနတၱပဓာနက်င့္စဥ္ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ ေဟာၾကားရုံတင္ မက ကုိယ္တုိင္လည္း က်င့္သုံးေတာ္မူခဲ့၏။ ေလာကေကာင္းစားေရးသာ ပထမ ဟူေသာ အနတၱအျမင္ျဖင့္ တကယ္တမ္း က်င့္ရုိးမွန္ပါလွ်င္ အက်ဳိးတရားမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစရာ၌ ငါေကာင္းစားေရးသာ ပထမ ဟူေသာ အတၱပဓာနက်င့္စဥ္ထက္ အက်ဳိးတရားမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစ နုိ္င္ ေၾကာင္းကုိ ေဒသနာေတာ္အေနျဖင့္ လည္းျပေတာ္မူ၏။ လက္ေတြ႔အေနျဖင့္ ျဖင့္လည္း ျပေတာ္မူ၏။

စာမ်က္နွာ-၂၅

သံဃာအဖြဲ႕အစည္း

သံဃာအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဇာတ္အသီးသီးပါ၀င္၏။ သုိ႕ေသာ္ သံဃာအဖြဲ႕အစညး္      ၌ ဇာတ္သည္ မထင္ ေပၚေတာ့။ သံဃာအဖြဲ႕စည္းတြင္ လူမ်ဳိးအသီးသီးပါ၀င္၏။ သုိေသာ္ လူမ်ဳိးသည္ မထင္ေပၚေတာ့။ အဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္သာ ထင္ေပၚ၏။ သုိ႕ျဖစ္၍သာ နွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ကာလက တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ သံဃာအဖြဲ႕အစည္းသည္ ကမာၻေပၚ၌ ယေန႕တုိင္ေအာင္ အထင္အရွားတည္ရွိ နုိင္ျခင္းျဖစ္၏။

စာမ်က္နွာ- ၂၆

နုိင္ငံေတာ္နွင့္ ဘ၀ေပးတာ၀န္

ဥပနိႆယပစၥည္းအရ ျမန္မာနုိင္ငံသည္ နုိင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကသူ အားလုံးတုိ႕အား ဥပနိႆယပစၥည္း ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳေသာသေဘာျဖစ္၏။ ထုိေၾကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ဤနုိင္ငံအတြင္း မွီတင္း ေနထုိင္သူမ်ားအားလုံး၏ ေက်းဇူးရွင္ျဖစ္၏။ ေက်းဇူးရွင္ကုိ ဤေလာကမွ မေပ်ာက္ကြယ္ေလေအာင္ ေက်းဇူးဆပ္ ရန္ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္။ လူတုိင္းတြင္ တုိင္းရင္းသား အားလုံးပါ၀င္၏။ ေက်းဇူးရွင္ ကုိ ေက်းဇူးဆပ္ရျခင္းသည္ လူသားတုိ႕ ၏ ဘ၀ေပးတာ၀န္ျဖစ္၏။ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မူလည္း ျဖစ္၏။

စာမ်က္နွာ-၃၂

မုတၱစာဂ(လြတ္လြတ္စြန္႕)

အနစ္နာခံျခင္းဟူသည္မွာ ကုိယ္က်ဳိးကုိ မငဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ ယင္းကုိ ပါဠိဳေ၀ါဟာရျဖင့္ မုတၱစာဂဟူ၍ ဆုိ၏။ မုတၱစာဂကုိ လြတ္လြတ္စြန္႕ျခင္း ဟူ၍ ျမန္မာျပန္ၾက၏။ လြတ္လြတ္စြန္႕ျခင္းဟူသည္ ဘာကုိမွ် မေမွ်ာ္လင့္ ဘဲေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္၏။

စာမ်က္နွာ -၃၄

အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာအတြက္

မိမိမတြက္ ဘာကုိမွ် မေမွ်ာ္ကုိးဘဲ မိမိတာ၀န္အေနျဖင့္သာ မိသာစုအတြက္ နုိင္ငံအတြက္ လူမ်ဳိးအတြက္ ေလာကလူသားမ်ား အတြက္ အနစ္နာခံျပီး အမ်ဳိးဘာသာသာသနာေတာ္ကုိ ဖြံျဖဳိးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ မည္ဆုိလွ်င္ ထုိေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ မုခ်မေသြေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္၏။ တစ္စုံတစ္ရာ ယုံမွားစရာ ဟူ၍ ဘာမွ်မရွိ။

စာမ်က္နွာ- ၃၄

တာ၀န္နွစ္ရပ္

သူေမဓာ အရွင္ရေသ့သည္ သူ၏ တာ၀န္နွစ္ရပ္ကုိ ဤသုိ႕ သတ္မွတ္၏။ေလာကတြက္ အနႈိင္းမဲ့ အနစ္နာခံနုိင္သူ ျဖစ္ရန္နွင့္ ေလာကတြင္ သူတစ္ပါး အက်ဳိးကုိ အနႈိင္းမဲ့ ေဆာင္ရြြက္ နုိင္သူ ျဖစ္ရန္ ဟူ၍ ျဖစ္၏။

စာမ်က္နွာ-၃၇

Advertisements

One thought on “ေလာကသားတုိ႕၏ အနႈိင္းမဲ့ေက်းဇူးရွင္ ဗုဒၶ (ကုိယ္က်င့္ဗုဒၶ၀င္) စာအုပ္မွ ေကာက္နႈတ္ခ်က္မ်ား (၁)

  1. ျမတ္နုိးဖြယ္ရသ ကုိ ျမင္ရာ၌ ရင့္က်တ္မူသည္ ပဓာနျဖစ္၏။ မရင့္က်တ္မီက ဆုိလ်င္ သိမ္းပုိက္ျခင္း၌သာ ျမတ္နုိးဖြယ္ရသကုိ ျမင္၏။ ရင့္က်တ္လာေသာအခါ သိမ္းပုိက္ျခင္း၌ ျမတ္နုိးဖြယ္ရသကုိ မျမင္။ သိမ္းပုိက္ျခင္း၌ ျငီးေငြ႕ဖြယ္ အာဒီန၀ ကုိသာ ျမင္လာ၏။ အျမင္ေျပာင္းလဲသြားသည္။ စြန္းလြတ္ျခင္း၌ သာ ျမတ္နုိးဖြယ္ရသ ကုိ ျမင္လာ၏။ ထုိထက္ ပုိ၍ ရင္က်တ္ လာေသာအခါ လြတ္ေျမာက္မူ၌သာ ျမတ္နုိးဖြယ္ ရသကုိ ျမင္လာ၏။

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s