ယင္းမာပင္ကုိ တစ္ေခါက္ေရာက္ခဲ့တယ္….

2013 Kuala Lumpur, Malaysia မွာ လုပ္တဲ့ International Engaged Buddhist Network (INEB) ရဲ႕   Bi Annual Conference ကုိ သြားဖုိ႕ အကုန္စီစဥ္ျပီးကာမွ Passport သက္တမ္းက ၆လရွိဖုိ႕ တစ္ရက္စြန္းတာေၾကာင့္ သြားဖုိ႕ အားခဲထားတဲ့ Bi Annual Conference နဲ႕  အလြဲၾကီး လြဲ ခဲ့ရတယ္။ က်ေနာ္ကုိ အဲဒီကုိ သြားဖုိ႕ ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ မိတ္ေဆြေတြကုိ လည္း အားနာၾကီး အားနာမိတယ္ စိတ္လည္းရႈပ္ စိတ္လည္းညစ္ စိတ္ဓာတ္လည္းက်တယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနတဲ့ စိတ္ဓာတ္က ၾကာၾကာေအာက္မွာ မေနရပါဘူး ေနာက္ဆက္တြဲ ယင္းမာပင္မွာ ရဲေဘာ္စြမ္းရည္ထက္တုိ႕ လုပ္တဲ့ ကုိျမင့္ေဇာ္ (စာေရးဆရာေမာင္ျမင့္ေဇာ္) ေဒၚေလးေဒဝီ (စာေရးဆရာမ…

Rate this: