ေလာကဖြယ္ရာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါ

ဆက္-ႀကိ / ႏႈတ္ဆက္ / လူခ်င္းေတြဆုံေသာ အခါ ျဖစ္ေစ၊ လူခ်င္း ခြဲခြာေသာအခါျဖစ္ေစ ေလာကဖြယ္ရာစကား ေျပာဆုိသည္။ ျမန္မာ အဘိဓာန္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္(အတြဲ ၂)

က်ေနာ္တုိ႕လူေတြမွာ ေနစဥ္ေနတုိင္းပဲ ေျပာေန ဆုိေနရတဲ့ စကားတစ္ခြန္းရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ႏႈတ္ဆက္တဲ့ နႈတ္ခြန္းဆက္စကားပါပဲ။ ကုိယ္သိတဲ့လူ ကုိယ္ခင္တဲ့လူ၊ ကုိယ္မ်က္မွန္းတန္းေနတဲ့လူ ကုိ ေတြ႕မိတဲ့အခါ က်ေနာ္တုိ႕ နႈတ္ဆက္ၾကတယ္ ေလာကြက္ျပဳတယ္။ ဒါဟာ ေလာကကုိ ေနခ်င့္စဖြယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တဲ့ လူသားေတြ ယဥ္ေက်းမႈ ျပယုဂ္ တစ္ခုပါပဲ။
ကရင္ၾကီးက ေအာ္ေမဝွီးလယား လုိ႕ ႏႈတ္ဆက္မယ္။ ကခ်င္ၾကီးက ကဂ်ာအီး လုိ႕ ႏႈတ္မက္မယ္။ မြန္ၾကီးက မေညးရာေအာင္ လုိ႕ ႏႈတ္ဆက္မယ္။ ျမန္မာျပည္သူေတြက မဂၤလာပါ လုိ႕ ႏႈတ္ဆက္မယ္။ အခ်ဳိ႕ ဗုဒၶ နေမာဗုဒၶႆ လုိ႕ ႏႈတ္ဆက္တယ္။ မာမႈၾကီးက ဆာလမ္ဝါေလကြန္း လုိ႕ ႏႈတ္ဆက္မယ္။ ဘာဘူၾကီးက နမစေတး လုိ႕ ႏႈတ္ဆက္မယ္။ အခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ ေနေကာင္းလား ဆုိျပီး ေမးတယ္။ အခ်ဳိ႕က ဘယ္ကလာလဲ ေမးတယ္။ အခ်ဳိ႕က စားျပီးျပီလား ေမးတယ္။
ႏႈတ္ဆက္ၾကရင္ စကား အသံ နဲ႕တင္မက ကုိယ္လက္အမူအရာ ဟန္ နဲ႕ပါ ႏႈတ္ဆက္ၾကတယ္။ လက္ေထာင္ျပတာရွိတယ္၊ ပုခုံးပုတ္တာရွိိတယ္၊ ခါးကိုင္းျပတာရွိတယ္၊ လက္ဆြဲ ရမ္းတာရွိတယ္၊ လက္အုပ္ခ်ီတာရွိတယ္၊ ေျခေထာက္ကုိလက္နဲ႕ ထိတာရွိတယ္၊ ႏွာေခါင္းျခင္း ထိတာရွိတယ္ ေနာက္ဆုံး ရင္ခ်င္းအပ္ ႏႈတ္ဆက္တာမ်ဳိးလည္းရွိတယ္။
ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ရာ ဘာသာတရား အလုိက္၊ ကုိယ္ရဲ႕ ေနထုိင္ရာေဒသအလုိက္၊ လူမ်ဳိး အလုိက္၊ အလုပ္အကိုင္အလုိက္၊ ဝါသနာအလုိက္၊ အသုိင္းအဝုိင္းအလုိက္၊ နုိင္ငံအလုိက္ ေလာကဖြယ္ရာ ႏႈတ္ဆက္ စကားေတြ နဲ႕ ႏွႈတ္ဆက္တဲ့ အမူအရာေတြဟာ အမ်ဳိးမ်ဳိးစုံလင္မ်ားျပားလွပါတယ္။
ဘယ္လုိပင္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပုံ ေတြ မတူေပမယ့္ တူညီတာကေတာ့ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ အသိမွတ္ျပဳတယ္။ ခင္မင္ရင္ႏုီးတယ္။ တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္ စိတ္ဝင္စားတယ္။ ႏႈတ္ဆက္ခံ လူရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈ ကုိ နႈတ္ခြန္းဆက္တဲ့ လူက အသိမွတ္ျပဳတယ္ ဆုိတာကုိျပတာပါပဲ။
အညာက အခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာဆုိ အရမ္းခင္တဲ့ လူေတြ နႈတ္ဆက္ရင္ အေမေတြ ႏွမေတြ ကိုင္တုတ္ျပီးႏႈတ္ဆက္ၾကတယ္။ အရမ္းၾကီးခင္ေနတဲ့ လူေတြအခ်င္းခ်င္း ရုိရုိေသေသေတြ ျဖစ္ေနရင္ မခင္ၾကဘူးလုိ႕ ခံယူၾကတယ္။ နႈတ္ဆက္ပုံ ႏႈတ္ဆက္နည္း ကုိ ၾကည့္ျပီး ခင္မင္သိကၽြမ္းမႈေရခ်ိန္ ကုိ လည္း ေျပာလုိ႕ရတယ္။
တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္ သိေနလ်က္ ေတြေန ျမင္ေနလ်က္နဲ႕ နႈတ္မဆက္ျဖစ္ၾကရင္ ႏွစ္ဦးသား ဆက္ဆံေရးမွာ အဖုအထစ္ေလးေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ျပတာပါပဲ။ သိေနလ်က္ မနႈတ္ဆက္ျဖစ္ရင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တည္မႈကုိ တစ္ေယာက္ မသိေတာ့ အသိမွတ္မျပဳေတာ့ဆုိတဲ့ သေဘာပါပဲ။ မင္းကုိ ငါမခင္ဘူး၊ မင္းကုိ ငါမၾကိဳက္ဘူး ေနာက္ဆုံး မင္းျဖစ္တည္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ငါ အသိမွတ္မျပဳဘူး ဆုိတာကုိ အသံတိတ္ ေျပာလုိက္တာပါပဲ။
ႏႈတ္ဆက္လုိက္လုိ႕ ကုိယ္စုိက္ထုတ္လုိက္ရတာ သိပ္မမ်ားေပမဲ့ တဘက္က အက်ဴိး ကေတာ့ အမ်ားၾကီးပါ။ ႏွႈတ္ဆက္ခံရတဲ့သူ က ေပ်ာ္သြားမယ္။ ၾကည္နႈးသြားမယ္။ သူကလည္း ျပန္ႏႈတ္ဆက္မယ္ ကုိယ္လည္း ျပန္ေပ်ာ္သြားမယ္။ သူလည္း ေပ်ာ္မယ္ ကုိယ္လည္း ေပ်ာ္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလုိက္လဲ။
သူရွိေနလုိ႕ ကုိယ္ရွိေနတာ
ကုိယ္ရွိေနလုိ႕လည္း သူရွိေနတာမဟုတ္လား
ေမာင္ဥဂၢါ
ည ၁၀ နာရီ ၄၃ မိနစ္
13-Jan-2016
ျပာဆုိလျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္ ၁၃၇၇ ခုႏွစ္
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s