အညတရမ်ားကုိေစာင့္ေရွာက္ပါ

ကဆုန္လျပည္.ေနအထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ေရးပါတယ္။ ေလာကမွာအမ်ားစုဟာ အညတရေတြပါ ထူျခားတဲ့၀ိေသသပုဂၢိဳလ္ေတြရွားပါပါတယ္။ထူျခားတဲ့၀ိေသသပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ ေတြကုိၾကည္ညိဳဂရုစုိက္တာ ဟာ တစ္သီးပုဂၢဳိလဆန္ပါတယ္။ အညတရမ်ားကုိ ဂရုစုိက္တာ ဟာေလာကအက်ဳိးသယ္ပုိးရာေရာက္ပါတယ္ ေလာကထဲ ကုိယ္ပါ ပါ၀င္တာမုိ. ကုိယ္အတြက္လည္းအက်ဳိးမ်ား ပါတယ္။ ေဒသနာထဲမွာ `သဒိသံ ပါကံ ဇေနတိ´လုိဆုိပါတယ္မိမိျပဳတဲ့အလုပ္အတုိင္ ျပန္အက်ဳိးေပးပါတယ္။ဒီအတုိင္းပါပဲ က်ေနာ္တုိ.ေတြ သံသရာမွာ က်င္လည္တာ အညတရအျဖစ္က်င္လည္တာမ်ားပါတယ္။ အညတရမ်ားကုိ ဂရုစုိက္မွသာ သံသရာမွာ က်ေနာ္တုိ.အညတရအျဖစ္ က်င္လည္စဥ္ ကုိယ္ကုိ ဂရုစုိက္မယ္သူရုိပါမယ္။ အညတရ မ်ားမွာ ေနရာတုိင္းမွာရွိပါတယ္ ဒါေၾကာင့္သူတုိ.အေပၚ အခက္အခဲမရွိ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ျပဳနုိင္ပါမယ္။၀ိေသသပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ေလာကတြင္ရွားပါ သျဖင့္ ကုသုိလ္ျပဳရန္ မလြယ္ပါ။အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္ ေရႊးခ်ယ္လွဴျခင္းသည္ ပါရမီေျမာက္ေသာဒါန မဟုတ္ပါ။ ဘုရားအေလာင္းျဖစ္သည္ ေ၀ႆႏၱရာမင္းၾကီးသည္ ဇူစကာ ပုဏၰားလုိ. လူမ်ဳိးကုိ ပင္ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴေပးလွဴနုိင္ပါတယ္။ အညတရမ်ားအေပၚ ၾကည္ညိဳစိတ္ရွိရင္…

Rate this: