ပုရြတ္ဆိတ္ဆီမွသင္ယူစရာမ်ား

က်ေနာ္အတြက္ တိရ စၦာန္ထဲမွာ ေခြး၊ႏြားျပီးရင္ စတင္သိခဲ့တာ ပုရြတ္ဆိတ္ပါ မူလတန္းအစ သူငယ္တန္းအဂၤလိပ္စာ ဖတ္စာအုပ္ရဲ႕ ပထမစာမ်က္ႏွာမွာ Ant( အန္.)ပုရြတ္ဆိတ္ဟုေအာ္က်က္ခဲ့ရဘူးသည္။က်ေနာ္ ေနမေကာင္းလုိ. ေဆးထုိးခံရေတာ့မယ္ ဆုိရင္ သားရယ္ပုရြတ္ဆိတ္ကုိက္သေလာက္ပါ ပဲဆုိျပီး အေမအားေပးတတ္တယ္။ ေနာက္ျမန္မာစာမွာ ပုရြတ္ဆိတ္နဲ့ ႏွံေကာင္ပုံျပင္အေၾကာင္းသင္ေတာ့လည္း ဆရာမက ပုရြတ္ဆိတ္လုိ.အလုပ္ၾကိဳးစား ဖုိ.ဆုံးမဖူးသည္။ ပုရြတ္ဆိတ္ေတြ ကက်ေနာ္အတြက္ေတာ့စိတ္၀င္စားစရာပါ။ သူတုိ႕ဆီက ေနျပီးက်ေနာ္တုိ.ေတြ အတူယူစရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။သူတုိ.ဟာ ခႏၡာကုိယ္ေသးငယ္ ေသာ္လည္း ၾကံခုိင္မႈကမနိမ့္ပါဘူး။အျမင့္ကေနခ် ၾကည့္ပါ သူတုိ. ဘာမွမျဖစ္ပဲေနလိမ့္မည္။ခႏၡာကုိယ္အေလးခ်ိန္ က ဧရိဟာထက္စာရင္ အလြန္ ေပါ့ပါးတာေၾကာင့္ စကၠဴတရြက္လုိ ေလက ပင္တင္ေပးထားနုိင္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဘယ္အျမင့္ ကက်က် သူတုိ.ကေတာ့ေအးေဆးပဲ။ Advertisements

Rate this: