သာသနာ့ေရေသာက္ျမစ္ၾကီး အေရး အပုိင္း ၃

  ပရိယတၱိ သာသနာေတာ္အေၾကာင္းေရးရင္းေရးရင္း ေဖဘုတ္က ကြန္မန္႕ေတြကုိ ၾကည္႕ ရင္း ေရးရတာ အားရပါတယ္။ အျမင္ေတြ ဘယ္လုိပင္ကြဲကြဲ သာသနာေတာ္ကုိ ေရရွည္တည္တံေစခ်င္တာ လူတုိင္းပါပဲ။ ရႈျမင္တာ မတူလုိ႕ အျမင္ ယူဆပုံလည္း ကြဲလာၾကတာေပါ့ေလ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီကိစၥေလးကုိ အေရးတယူရွိျပီး ေ၀ဖန္ေပးၾကေတာ့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အခုအပုိင္းက ေနာက္ဆုံးပုိင္းပါ စိတ္ယဥ္ေက်းမူပုိင္း ဘာသာေရးကိစၥမွာ တလြဲ ဆံပင္ေကာင္းတာေတြ တတ္သေလာက္ မွတ္သေလာက္ေရး ေရးသြားပါမယ္။က်ေနာ္ရဲ႕ အတၱမေနာဟိ မကင္းတာမုိ႔ အမွားပါရင္ ေ၀ဖန္ေပးၾကဖုိ႕ လည္းေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ေမာင္ၾကီးတေစာၦေၾကာက္တယ္ တစ္ခါက ဖတ္ဖူးတဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ ပတ္သတ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမူ မနုႆေဗဒဆုိင္ရာ က်မ္းတစ္ခုအေၾကာင္း ဆရာတစ္ေယာက္ဆီကေန ၾကားဖူးပါတယ္။ ဒီက်မ္းက ျဗိတိသွ် လူမ်ဳိးတစ္ေယာက္ေရးထားတာပါ။ လူမ်ဳိးျခားဆုိေပမဲ့ ပညာရပ္ဆုိင္အျမင္နဲ႕ ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္တမ္းထုတ္ျပီး…

Rate this:

သာသနာ့ေရေသာက္ျမစ္ၾကီး အေရး အပိုင္း ၂

ဒီပုိင္းကေတာ့ ကုိ၀ိေျပာထားတဲ့ ဒုတိယျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယျပႆနာက ပရိယတၱိ သာသနာ့၀န္ေဆာင္သံဃာေတာ္ေတြဟာ ေနစရာစားစရာေပးျပီး စာသင္စာခ်လုပ္ေနရေပမဲ့ လူေတြက ဒါကုိ လူေတြက ပရဟိတလုပ္တယ္လုိ႕ ဘာေၾကာင့္ မထင္ၾကတာလဲ မသတ္မွတ္ၾကတာလဲ။ ပရိယတၱိစာသင္စာခ်ကုိယ္ေတာ္ေတြ ကုိ  ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနတဲ့ သူေတြ လုိ႕ မထင္ဘူးလားဆုိျပီး ေမးရင္ လူတုိင္းက လုပ္ေနပါတယ္ ဒါလဲ ပရဟိတလုိ႕ ကုိ၀ိ ေဖဘုတ္က ကြန္မက္ေတြ ကုိ္ၾကည္ျပီး သိနုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါဟာ ေ၀ါဟာရ ျပႆနာမဟုတ္ပါ။ လူတုိင္းက ေမးရင္ ပရဟိတ ပါပဲလုိ ထင္ေပမဲ့ စိတ္ယဥ္ေက်းမႈ အရ လက္ေတြလူမူဘ၀အရ ပရဟိတ ကုိ ပရိယတၱိသာသနာ၀န္ေဆာင္ကုိယ္ေတာ္ေတြ လုပ္ေနပါတယ္လုိ႕မ်ထင္ၾကတာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ပရိယတၱိလုပ္ငန္းေတြမွာ ပရဟိတ သေဘာပါ၀င္ျပီးသားပါ သံဃာေတာ္ေတြ ကုိရင္ေတြ ကုိ…

Rate this: