မေမ႔အပ္ေသာ ေန႔တစ္ေန႔ Feb 13

ၤForword mail တစ္ခုပါ တုိက္ဆုိင္လုိ.တင္လုိက္တယ္ မွ်ေ၀ရုံသက္သက္ပါေနာ္။ လူငယ္ေလးမ်ားကုိသိေစခ်င္လြန္းလုိ.ေျပာျပျဖစ္တာပါ။ ေလာကမွာဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူခဲ့တာ လူသုံးမ်ဳိးပဲရွိပါတယ္။ ၁။ ေက်းဇူးကုိ မသိတတ္တဲ့သူ ၂။ ေက်းဇူးကုိသိတတ္တဲ့သူ ၃။ ေက်းဇူးကုိသိျပီးျပန္ဆပ္တတ္သူ မိမိက ဘယ္လုိလူလဲဆုိတာကုိသုံးသပ္သင့္လွပါတယ္။ သစ္ပင္ရိပ္ကုိ ခုိခဲ့ရင္းေတာင္သစ္ကုိင္းကုိ မခ်ဳိးမိေအာင္ ၾကိဳးစားသင့္တာကေတာ့ေက်းဇူးသိတတ္ျခင္းရဲ့ျပယုဒ္တစ္ခုပါ။

Rate this:

ေဖေဖာ္၀ါရီ တစ္ဆယ့္သံုးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ ပါ

ေဖေဖာ္၀ါရီ တစ္ဆယ့္သံုးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ ပါ တစ္ေထာင့္ကိုးရာ တစ္ဆယ္႔ငါး ေရွ႕ေနဦးဖာ သား ဇာတိနတ္ေမာက္ မေကြးခရိုင္ သိၾက မ်ားခုတိုင္ ႀကံ႕ႀက႕ံခိုင္တဲ႔ ဇာနည္ဘြား မိခင္ ေဒၚစုသား …. တစ္ေထာင့္ ကုိးရာေလးဆယ္႔ခြန္ ေျပာင္းၾကြတမလြန္ မ်က္ရည္သြန္လို႔ ဘ၀င္ညိႈး ဇူလိုင္ တစ္ဆယ္႔ကိုး ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဒို႔ဖခင္ ေကာင္းေစခ်င္တဲ႔ အမွာစကား ငါတို႔ မေမ႔အား ဒီမုိကေရစီ  လမ္းစဥ္မ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်မွတ္သြား…။

Rate this: