စိတ္ညစ္ညမ္းမႈနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

စိေတၱနနီယတိေလာေကာ၊စိေတၱန ပရိကႆိ။စိေတၱႆ ဧကဓမၼႆသဗၺ၀ ၀သံအႏြဂူတိ။ ၃ (သံယုတၱနိကာယ္ ၁၊၃၉) ဒီိဂါထာ ေလးကုိဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္း နားယဥ္ေနျပီးသား ျဖစ္မွာပါ။ “စိတ္သည္ေလာကကုိေဆာင္၏ စိတ္ျဖင့္ေလာကကုိဆြဲငင္၏။စိတ္၏အလုိသုိ. အရာအားလုံး အစဥ္လုိက္၏။” လူသမုိင္းတေလွ်ာက္မွာ လူေတြရဲ႕ကူးအၾကံေတြ အသိျမင္ေတြျမင္မားလာမႈနဲ႔ အတူကမၻာေျမ မ်က္နွာျပင္ကုိ ဘယ္လုိဘယ္ပုံ ေျပာင္းလဲပစ္တယ္ဆုိတာကုိ လူယဥ္ေက်းမႈထြန္သစ္ ကာစကာလမွာ သဘာ၀တရားဟာ အေနွာင့္အယွက္ ကင္းကင္းနဲ့ ရွိေနပါေသးတယ္။ေနက္ပုိင္း စုိက္ပ်ဳိးတတ္လာတဲ့ အေျခအေနေရာက္ေတာ့ ဆည္ေတြေဆာက္ ေျမာင္းေတြေဖာက္ လုပ္ျပီးသဘာ၀တရားဟာ ျပဳျပင္စီရင္ စခံရတာပါပဲ။ေနာက္စက္မႈေတာ္လွန္ေရး အျပီး မွာ အရင္းရွင္၀ါဒေပၚေပါက္လာျပီး သဘာ၀သံယံဇာတအရင္းအျမစ္ေတြကုိ အလြန္ကြ်ံထုတ္သုံးက် ေတာ့တယ္။ အဒမ္စမစ္ ကလည္း မ်ားမ်ားထုတ္မ်ားမ်ားေရာင္း ျမန္ျမန္စိပြားေရးတတ္ဆုိတဲ့ သီအုိရီေတြ ေခတ္စားတဲ့ကာလေပါ့။အဂၤလိပ္နဲ႕တျခားနယ္ခ်ဲ႕နုိင္ငံေတြက ကုိလုိနီျပဳထားတဲ့ နုိင္ငံေတြဆီက ကုန္ၾကမ္း ေတြယူျပီ ကုန္ေခ်ာထုတ္ျပီး ကုိလုိနီျပဳခံရတဲ့နုိင္ငံေတြဆီျပန္ေရာင္း ေတာ့အရမ္းကုိ အဆင္ေျပၾကတယ္။…

Rate this: