အဒမ္စမစ္

အဒမ္စမစ္(၁၇၂၃-၁၇၉၀) က စေကာ.လူမ်ဳိးဒသနပညာရွင္တစ္ေယာက္ပါ။ ဘယ္လုိေရာင္လည္လည္ နဲ့ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ျဖစ္လာလဲမသိဘူးဗ်။ သူကုိေက်ာင္းကဆရာသမားေတြြကေတာ.ေဘာဂေဗဒရဲ့ဖခင္လုိ.ေျပာၾကတာပဲဗ်။ သူရဲ.အေတြးအေခၚကလူတစ္ဦးခ်င္းေကာင္းေအာင္လုပ္ေနာက္လူအဖြဲ.အစည္းလုိက္ေကာင္းလာမယ္လုိ. ယူဆတယ္။လူအဖြဲ.စည္းလုိက္ေကာင္းဖုိ.ထက္တဦးခ်င္းေကာင္းေအာင္လုပ္တာပုိလြယ္တယ္လုိ.ဆုိပါတယ္။ လူေတြရဲ.အတၱဟာစီးပြားေရးတုိးတက္ဖုိ.ရဲ.အဓိကေမာင္းနွင္အားဆုိပဲ။ စီပြားေရးမွာ အစုိးရအပါအ၀င္ ဘယ္အင္အားစုမွ၊၀င္ျပီးမစြက္ဖက္သင့္ေစ်းကြက္ကုိဇီးကြက္နဲ့ (ေနာက္တာ)ေစ်းကြက္ထားတာ အေကာင္းဆုံး၀ယ္လုိအားနဲ့ေရာင္းအားကအဆင္ေျပေအာင္ ခ်ိန္ညို ေပးမယ္လုိ.ေျပာခဲ့တယ္။ေစ်းကြက္ကုိလြတ္လြတ္လပ္လပ္ထားတာအေကာင္းဆုံးသတဲ့ဗ်။ မုံရြာေက်ာင္းမွာသူပုံနဲ့ T-shirt ထုတ္ေတာ.အေတာ္ေရာင္းရတယ္။သူေက်းဇူးေတြက်ေနာ္ေပၚရွိပါ တယ္   🙂 Advertisements

Rate this: