စာေမးပြဲၿပီးၿပီ

ဖူး! စာေမးပြဲေျဖၿပီးသြားျပီ အလုံးၾကီးတစ္ခု က်သြားသလုိပဲ  ေက်ာင္းကလည္းပုံမွန္မတက္ေတာ့အေတာ္က်က္ယူရတယ္ အတန္းထဲက သူငယ္ခ်င္ေတြေက်းဇူးေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္ေျဖနုိင္ပါတယ္။ လက္ခ်ာေတြကုိ အသံသြင္းေပးထားတဲ့ ကုိစုိင္ေန၀င္းျမင့္၊လက္ခ်ာေတြကုိ စာစီျပီး email နဲ့ပုိေပးတဲ့ အစ္မၾကီးမေမဦး၊ စာတူတူက်က္တဲ့ ဂ်ပု၊ပဲေလွာ္၊လုံးလုံး၊ေဇယ်ာ၊ဖူးဖူးတုိ.နဲ.အသုံးခ်စိတ္ပညာမွေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအားလုံး ဆရာဆရာမေတြအားလုံးေက်းဇူးပါ။ Advertisements

Rate this: