သင္တို႔အား တဖက္မွလွည့္ၾကည့္ရန္­­­­­­ စာေၾကာင္းမ်ားကငါ့လက္နက္ပဲ

မင္း­­­­ရွိတယ္။ ငါရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ မင္းမရွိဘူး။ ငါမရွိဘူး။ သူတို႔ရဲ႕စိတ္၊ သူတို႔ရဲ႕အၾကည့္၊  သူ တို႔ရဲ႕အသိေတြကို ေရွာင္တိမ္းရင္း၊ ကြယ္ရင္းဝွက္ရင္း ငါတုိ႔ရွင္သန္တယ္။ မင္းတုိ႔ပါးစပ္ေပါက္ေတြ ငါ့ကိုခဏငွား ၾကပါ။ အဲဒါနဲ႔… ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တည္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမွာ အသက္႐ွဴလို႔မရဘူး။ ေသလို႔မရဘူး…။ ပိုက္ဆံနဲ႔ဝယ္ လို႔ရတာတစ္ခုရွိတယ္။ အဲဒါအမုန္းတရားေတြေပါ့။ အလႊာပါးပါးေလးလွပ္ေနတဲ့ေနရာဆီ ငါ့စိတ္ခဏခဏသြား ေသတယ္။ ဒါေတြက ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ရဲ႕ အာသီသလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေသးတယ္။ တစ္ဖက္ကမာၻမွာ အစာငတ္လို႔ ကေလးေတြေသေနတယ္။ လူေတြေသေနတယ္….။ ေသေနတယ္…။ ငါ့ရဲ႕ဆာေလာင္မႈက အခုလို႐ူးသြပ္ဖုိ႔ လား? ရာစုႏွစ္တစ္ခုရဲ႕ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္မွာ Globalization မရွိတာေသခ်ာလား? ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ မမ်ားတာေသခ်ာလား? ယဥ္ေက်းမႈေတြနဲ႕လွပခဲ့တာေသခ်ာလား? ေသခ်ာခဲ့ရင္ေတာင္ လူေတြအခ်င္းခ်င္း သတ္ခဲ့ၾကတာပဲ၊ မုန္းခဲ့ၾကတာပဲ။ ျငွင္းဆဲခဲ့ၾကတာပဲ။ နယ္ေျမေတြလုခဲ့ၾကတာပဲ။ လူေတြကိုယံုၾကည္ဖို႔၊ လူေတြ အားလံုးကို ယံုၾကည္ဖို႔မင္းရဲ႕စိတ္က…

Rate this: