ရြာကုိ လမ္း မေဖာက္ေစနဲ႕

အဘ ဆုံးတာၾကာျပီ အခုခ်ိန္ အဘကုိ အရမ္း သတိရမိရဲ႕။ အဘက ရြာကုိ အဂၤလိပ္လက္ထက္အျပီး ပထစ ဖဆပလ ေခတ္ ျပည္တြင္းစစ္ကတည္းက ရြာေက်းရြာလူထုက ေရႊးခ်ယ္ထားတဲ့ သူၾကီး ။ သူ သူၾကီးေနရာ ကုိ ရတာ ေရႊးေကာက္ပြဲလုပ္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္တာလဲမဟုတ္ဘူး အစုိးရနဲ႕ ေရာင္စုံသူပုန္ေတြ က လာျပီး သူၾကီး လုပ္ခုိင္းလုိ႕ လုပ္တာလဲ မဟုတ္ဘူး တုိင္းျပည္မျငိမ္မသက္ ျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္ ေက်းရြာကုိ ဦးစီး ဦးေဆာင္ ခုိင္းလုိ႕ အဘ မတတ္သာပဲ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သူၾကီး ေနရာရခဲ့တာပါ။ အဘ က ေတာ့ ေအးေအး ေဆးေဆးပဲေနလုိ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူခ်စ္တဲ့ ရပ္ရြာအတြက္ သူ လုပ္ေပးရတယ္ေပါ့။ ျပည္တြင္းစစ္ကာလ…

Rate this:

ေခတ္သစ္ကၽြန္စနစ္

အခု မ်က္ေမွာက္ေခတ္ၾကီးထဲမွာ ေက်းကၽြန္စနစ္ ထြန္းကားေနတယ္ ဆုိရင္ စာရႈသူယုံမလား ကၽြန္စနစ္က ဟုိး ဂရိေခတ္ေလာက္ကေနစျပီး အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားျပီလုိ႕ စာရႈသူေျပာမွာပဲ အခုဟာ ေခတ္သစ္ကၽြန္စနစ္ တကယ္ကုိ ရွိေနေသးပါတယ္။ အရင္ ေခတ္ေဟာင္းပုံစံေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ ကၽြန္ ကုိ အဘိဓာန္ ထဲမွာရွာၾကည္ပါလား The state of being under the control of another person တဲ့ တျခားလူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာေနရသူေပါ့။ ကၽြန္ ဆုိတာ လြတ္လပ္ေသာဆႏၵဆုံးရႈံးလ်က္၊ အဓမၼနည္းလမ္းေတြ အသုံးျပဳလ်က္၊တျခားတပါးသူခုိင္းတာ လုပ္ရတဲ့ သူေပါ့။ ကၽြန္ဆုိတာနဲ႔ နုိပ္စက္ညွင္းပန္းခံ ရတာေပါ့။ အခု ကၽြန္စနစ္က ေရွးကနဲ႕ နည္းနည္းပဲကြာမယ္။ ဟုိတုန္းကလုိပဲ နွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံရတုန္း၊အခေၾကးေငြ နည္းနည္းပဲရတုန္း ဒီလုိျဖစ္ေနတဲ့…

Rate this: