တုိ႕ဗမာ သိခ်င္း အနွစ္ ၈၀ ျပည့္ျပီ

လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္း ၈၀ ေလာက္က ေရႊတိဂုံဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ေပၚ၀ယ္ လူအမ်ား စုစု စုစု နွင့္ေရာက္ေနၾကသည္။ အမ်ားစုမွွာ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား မ်ား ျဖစ္ဟန္တူသည္။ သူတုိ႕ထဲ၀င္ မ်က္နွာျပဳံးခ်ိဳခ်ိုျဖင့္ ကုိဘေသာင္းဆုိသူက ဦးေဆာင္ေနဟန္ ရွိသည္။ စုေ၀းေနၾကေသာ သူမ်ားမ်ား မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွိေသာ သူမ်ား ပညာတတ္ လူငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႕ ဒီေန႔ လုပ္မဲ့အလုပ္က သခင္တင္(၀ုိင္အမ္ဘီ ဆရာတင္)ေရးသားတဲ့ ဒုိ႕ ဗမာ သီခ်င္းကုိ သီဆုိဖုိ႕ ပဲျဖစ္တယ္။ သီခ်င္းဆုိဖုိ႕ စာရြက္ေတြ ေ၀လုိက္တယ္ စာရြက္ေပၚမွာ ဒုိ႕ဗမာအစည္းအရုံး၏ အစီရင္ကုိ ခံ၍ ၀ုိင္အမ္ဘီ ဆရာတင္ စပ္ဆုိေသာ တုိ႕ဗမာ သိခ်င္းဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည္။ ဒီအခ်ိန္မ်ာ ဒုိဗမာ အစညး္အရုံးဟာ ပီပီျပင္ျပင္ မရွိေသးပါဘူး။ ဒုိ႕ဗမာ…

Rate this: