စံပယ္ျဖဴ ဇန္န၀ါရီထြက္ျပီ

စံပယ္ျဖဴ နုိ၀င္ဘာလထြက္ျပီး ဆက္မထြက္ေတာ့ပဲ ေနေနတယ္ က်ေနာ္ ကေတာ့ စံပယ္ျဖဴပ်က္ျပီလား ထုတ္ေ၀ခြင့္ပဲ မျပဳေတာတာလား စိတ္ပူစုိးရိမ္ေနတာ အခုမွပဲ အလုံးၾကီးက်ေတာ့တယ္ စံပယ္ျဖဴမဂၢဇင္း အမွတ္(၁)ဇန္န၀ါရီ၊၂၀၀၉ထြက္လာပါျပီ။မ်က္နွာဖုံးမွာ တျခားအဆုိ အမိန္႔ေတြ နဲ႔မဟုတ္ဘူး စံပယ္ျဖဴရဲ႕႕ပင္ကုိ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တဲ႔ ပုဂၢလအရည္အေသြးျမင့္မာမႈမွသည္ လူမႈဘ၀ေကာင္းမ်ာဆီသုိ.ဆုိ.တဲ့ စကားပဲပါတယ္။ စာအုပ္က အရင္ကထက္ထူတယ္ ဒီလ အတြက္ special-themes ကေတာ့ ေသြးနွင့္ေခြ်းနဲ႔ရင္းခဲ့ရသည္႔ အာရွ၏ သမုိင္းသင္ခန္းစာမ်ားနွင့္ အမ်ိဳသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား အေၾကာင္းဗ် ဆရာ စုိးေဌး ဘာသာျပန္တယ္ေလ။ေနာက္ Special pagesfor youth မွာလည္း ေဖ်ာ္ေျဖပညာေပးျခင္း၏သက္ေရာက္မႈ၊ဆြန္ယက္ဆင္၏ပညာေရးငယ္ဘ၀၊သခ်ာၤျဖင့္ကမၻၻာျဂိဳလ္ကုိဆင္ျခင္ျခင္း၊ အတ]ၱနယ္စပ္မ်ဥ္း၊အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာစည္းကမ္း၊ယေန႔ အင္ဒုိနီးရွား = ၁၆ရာစု ဥေရာပ၊ကေလးနဲ့တီဗီ စတဲ့ စတဲ့ ေဆာင္းပါေတြ အမ်ားၾကီးပါတယ္။ စံပယ္ျဖဴရနံ ထာ၀ရၾကိဳင္လႈိင္နုိင္ပါေစ…….. Advertisements

Rate this: