ညနက္နက္မွာ လထြက္တဲ့အခါ (ျငိမ္းခ်မ္းေရးအခါေတာ္ေန႔ အမွတ္တရ)

လြန္ေလၿပီးေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀ ……………………….. ဘာရတ္(ခ)မဇၥ်ိမ(ခ) အခုေခၚေတာ့ အိႏိၵယဆုိတဲ့ ေဒသႀကီးရဲ႕ ေျမာက္ဘက္ပုိင္းက  ဟိမ၀ႏၱာ ေတာင္တန္းေတြက ျမစ္ဖ်ားခံျပီး လွပစြာတသြင္သြင္ စီဆင္းေနတဲ့ ဝတီ ေရာဟဏီ……။ သူရဲ႕ တဘက္တခ်က္မွာ ေကာလိယၿမိဳ႕ျပနုိင္ငံရဲ႕ နန္းစုိက္ရာ ၿမဳိ႕ေတာ္ ရာမဂါမ ေနာက္တဘက္မွာေတာ့ စက်(သက်)တုိ႕ရဲ႕ ေနျပည္ ကလိလဝတ္….။ ဒီၿမိဳ႕ျပနုိင္ငံေလးႏွစ္ ႏုိင္ငံ ေဘးခ်င္းရွိေနေပမယ္ ပထဝီနုိင္ငံေရးအရ ျပႆနာမတက္ အမ်ဳိးသားေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးမ်ားေၾကာင့္ခ်က္ ျပႆနာမရွိ။ နွစ္နုိင္ငံသားေပးသမီးယူျပီး ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနထုိင္ၾက တယ္။ နွစ္ဘက္ထီးနန္းမ်ဳိးဆက္မ်ားကလည္း ထုိေခတ္ဘာသာေရးဂုိဏ္းႀကီး တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ေဝဒအစဥ္လာေတြ ကုိ ပစ္ပယ္ျပီး သာမဏအက်င့္နဲ႕ အလယ္လတ္လမ္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပခဲ့တဲ့ ေဂါတမ ဗုဒၶ နဲ႕လည္း ေဆြးမ်ဳိးေတာ္ စပ္ၾကျပန္ေသးတယ္။ ႏွစ္ျပည္ေထာင္လုံး စုိက္ေရးပ်ဳိးေရးအတြက္…

Rate this:

Non-violent Communications(NVC)

ကၽြန္ေတာ္ဟာ အေတာ္ေဒါသၾကီးပါတယ္ ေဒါသကုိ မထိန္းခ်ဳပ္တတ္ ေျပာခ်င္တာ စြတ္ေျပာ လုပ္ခ်င္တာ စြတ္လုပ္တတ္ပါတယ္ ေဒါသကုိ ထိန္းဖုိ႔ နည္းလမ္းေလးတစ္ခုကုိ စာဖတ္သူကုိ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ ဒါကေတာ့ အၾကမ္းမဖက္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး အေၾကာင္းေလးပါ ဒီအေၾကာင္းေလးကုိ စတင္မိတ္ဆက္ေပးတဲ့ သူငယ္ခ်င္း မိေရႊပကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အားလုံး ေဒါသကုိ ထိန္းေသာက ျငိမ္းနုိင္ၾကပါေစ။ Non-violence Communications(NVC) အၾကမ္းမဖက္ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးသည္ စိတ္ေနစိတ္ထား ပင္ျဖစ္သည္။ နည္းလမ္းမဟုတ္။ NVC သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ႏွလုံးသားကလာတဲ့ အရာကိုသာေပးတတ္ေအာင္ သြန္သင္ေပးတဲ့ ဆက္သြယ္ဆကိဆံေရး တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႕ အျခားသူတို႔ရဲ႕ နက္ရႈိင္းတဲ့လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို ၾကားႏိုင္ေအာင္ အၾကမ္းမဖက္ ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံေရးကိုအသုံးျပဳေသာအခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဆက္ဆံေရးကို အျမင္သစ္တစ္မ်ိဳးနဲ႕ ျမင္လာပါတယ္။ NVC ျဖစ္စဥ္  ေလ့လာအကဲခတ္ျခင္း…

Rate this: