ညစ္ညမ္းျခင္း

မုိးေရငတ္တဲ့ ရြက္ျပက္ေတာတစ္ခု တစ္ေတာ့လုံးအရုိးေတြ ျပိဳင္းျပဳိင္းက်မတတ္ အကုိင္းအခက္မရွိ တုံးတိတိအပင္ေတြ တေပေငြ႕ေငြ႕နဲ႕တရိရိဇာတ္သိမ္း သုံရာသီပတ္လုံး ေလာဘေဒါသေမာဟေတြ မီးခုိးမဆုံးမုိးမဆုံးနဲ႕ ေလာကၾကီးထဲေပ်ာ္၀င္ေနျပီ ေအာ္ဂလီဆန္ျပီအန္ခ်ေပပြေနတဲ့ စိတ္မီးေတာက္ေတြေလ။ Advertisements

Rate this: