ေဒသဖြံျဖဳိးေရးအတြက္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို စိစစ္သံုးသပ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ စီမံကိန္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို အကဲျဖတ္သံုးသပ္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ဤသို႕ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရး အတြက္ Participatory Rural Appraisal (PRA)နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ ၾကပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ PRA နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေဒသတစ္ခု၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ အားသာခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ျပႆနာမ်ား ၊ အခက္အခဲမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ေရးသားေ၀မွ်ေဖာက္သည္ခ် ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဒသတစ္ခု၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းသံုးရပ္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့ရိွပါသည္။ • လူမႈစီးပြားေရး (Socio – economic)…

Rate this:

PRA

PRA ဘာလဲ ကၽြန္ေတာ္သင္တန္းအေၾကာင္း စေရးေတာ့မယ္ဗ်ာ။ ေန႔စဥ္သင္သြားတဲ့ဟာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနရင္ ပ်င္းစရာၾကီးျဖစ္မွာစုိးလုိ႕ အဓိက  အခ်က္ေတြနဲ႔ အနစ္သာရကုိပဲေျပာသြားေတာ့မယ္ေနာ္။ PRA ဆုိတာ အတုိေကာက္ပါ ဖြံျဖဳိးေရးေလာကထဲက လူေတြကေတာ့ PRA ဆုိရင္တန္းသိၾကသဗ်။ အရွည္ကေတာ့ Participatory Rural Appraisal ျမန္မာလုိျပန္ရင္ ေက်းလက္ေဒသပါ၀င္ေရာယွက္ေဆာင္ရြက္  မႈဆုိင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈလုိ႕ တုိက္ရုိက္ အဓိပၸာယ္ရတယ္။ ဆရာတစ္ေယာက္ကေတာ့ သိျမင္ခံစား လက္ေတ႔ြလႈပ္ရွား နည္းစဥ္လုိေျပာဖူးပါတယ္။  PRA နည္းလမ္းကုိ ၁၉၈၈ခုနစ္ ကင္ညာနုိင္ငံမွာ National Environment Resources and Clark University,USA က စတင္အသုံးျပဳတယ္လုိ သိရပါတယ္။

Rate this:

ပုံျပင္တစ္ပုဒ္မွသင္ယူျခင္း

ပုံျပင္ေတြ ေျပာျပတတ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္သူငယ္ခ်င္းၾကီးကုိ သတိရလုိ႔ ပုံျပင္တစ္ပုဒ္ေလာက္ ေျပာျပခ်င္တယ္ဗ်။ PRA သင္တတန္းကသင္ေပးလုိက္တဲ့ ပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ပါ။ဖြံျဖဳိးေရး အျမင္ဖြင့္ေပးတဲ့ ပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ပါ။ ေတြးေတာဆင္ျခင္ၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ တခါက လူဆင္းရဲတစ္ေယာက္ ေတာလမ္းတစ္ခုမွာေလွ်ာက္သြားရင္း မုဆုိးတစ္ေယာက္လုပ္ထားတဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္ေယာင္းတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ တြင္းနက္ၾကီးတစ္ခုထဲ ေျခေခ်ာ္ျပီး က်သြားေလေရာ။ ကယ္မယ့္ သူကလည္းမေပၚလာ အဓိက သူထမင္းမစားရတာ သုံးရက္ေတင္ရွိျပီ။ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ ဒီေတာလမ္းနားကုိ ျဖတ္သြားတဲ့ သူေဌးၾကီးတစ္ဦးက တြင္းထဲက သူေအာ္သံကုိၾကားလုိက္ရတယ္ဗ်။ ဒီလုိၾကားေတာ့ ဒီသူေဌးၾကီးက တြင္းထဲကသူကုိၾကည့္လုိက္ျပီး ဘာအကူအညီေပးရမလဲ ေမးလုိက္တယ္။ တြင္းထဲက သူကကၽြန္ေတာ္ဗုိက္ဆာတယ္လုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္။ ဒါနဲ႔ သူေဌးၾကီးက ေအး အခုေတာ့ စားစရာမပါလာဘူး အိမ္ေရာက္မွ အိမ္က အေစခံကုိပုိ႕ခုိင္း လုိက္မယ္ ေနာက္ရက္ေတြလည္း ပုံမုန္ပုိေပးမယ္လုိ႕ ကတိျပဳျပီး အိမ္ျပန္သြားတာေပါ့။ သူေဌးၾကီးက သူေပးထားတဲ့…

Rate this: