နတ္ကုိးကြယ္မႈနဲ႕ လူမႈအျမင္

နတ္ကုိးကြယ္မႈ ရုိးရာယုံၾကည္မႈနဲ႕ ပတ္သတ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္အေန႕နဲ႕ ယုံၾကည္မႈ ကုိးကြယ္မႈ တစ္ခုတည္းျဖင့္ မရႈျမင္ေစခ်င္ပါ။ နတ္ကုိးကြယ္ သည္ သူလည္းရွိသလုိ မကုိးကြယ္သည့္ သူလည္း ရွိတယ္။ ကုိးကြယ္တဲ့ သူကလည္း သူအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕ သူရွိသလုိ မကုိးကြယ္တဲ့ သူကလည္း သူအေၾကာင္းျပ ခ်က္ နဲ႕ သူရွိတယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ အကုန္ သူေနရာနဲ႕ သူ ခုိင္လုံမႈရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က နတ္ကုိးကြယ္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ မဟုတ္သလုိ မကုိးကြယ္တဲ့သူတစ္ေယာက္လည္း မဟုတ္ ပါဘူး။ နတ္ကုိးကြယ္မႈကုိ ပယ္ဖ်က္တာဟာ သာသနာျပဳတယ္လုိ႕ မယူဆသလုိ နတ္ကုိးကြယ္မႈ ကုိ အားေပးအားေျမာက္လုပ္တာလည္း သာသနာကုိခ်ီးေျမာက္ျခင္းမဟုတ္လုိ႕ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အဓိကေျပာခ်င္တဲ့နတ္က ျမန္မာျပည္၌ ရွိေသာ ရုိးရာနတ္မ်ားကုိသာ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ တာ၀တိ ံသာ ယမာစတဲ့ နတ္ေတြ ကုိဘာမွမေျပာလုိပါ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း…

Rate this:

ေခတ္သစ္ကၽြန္စနစ္

အခု မ်က္ေမွာက္ေခတ္ၾကီးထဲမွာ ေက်းကၽြန္စနစ္ ထြန္းကားေနတယ္ ဆုိရင္ စာရႈသူယုံမလား ကၽြန္စနစ္က ဟုိး ဂရိေခတ္ေလာက္ကေနစျပီး အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားျပီလုိ႕ စာရႈသူေျပာမွာပဲ အခုဟာ ေခတ္သစ္ကၽြန္စနစ္ တကယ္ကုိ ရွိေနေသးပါတယ္။ အရင္ ေခတ္ေဟာင္းပုံစံေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ ကၽြန္ ကုိ အဘိဓာန္ ထဲမွာရွာၾကည္ပါလား The state of being under the control of another person တဲ့ တျခားလူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာေနရသူေပါ့။ ကၽြန္ ဆုိတာ လြတ္လပ္ေသာဆႏၵဆုံးရႈံးလ်က္၊ အဓမၼနည္းလမ္းေတြ အသုံးျပဳလ်က္၊တျခားတပါးသူခုိင္းတာ လုပ္ရတဲ့ သူေပါ့။ ကၽြန္ဆုိတာနဲ႔ နုိပ္စက္ညွင္းပန္းခံ ရတာေပါ့။ အခု ကၽြန္စနစ္က ေရွးကနဲ႕ နည္းနည္းပဲကြာမယ္။ ဟုိတုန္းကလုိပဲ နွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံရတုန္း၊အခေၾကးေငြ နည္းနည္းပဲရတုန္း ဒီလုိျဖစ္ေနတဲ့…

Rate this: