မရဏနဲက်ေနာ္

ကံမၼဘ၀၊ဇာတိ၊ဇရာ၊ဗ်ာတိ၊မရဏာ မရဏ မရဏာ နာမည္လွလွၾကိဳက္သူေတြမွည္ေခၚဖုိ.ေကာင္းတဲ.အမည္နာမ တစ္ခုပဲ ဒါေပမယ္ေသျခင္းကုိဘယ္သူနွစ္လုိမလဲ ေသျခင္းဆုိတာ လူးတုိင္းရဲ. ေနာက္ဆံုးတာ၀န္ ဘယ္သူထမ္းေဆာင္ခ်င္မလဲ ဘ၀စတည္းကလူတုိင္လက္ခံထားတဲ.အရာေလ ေသျခင္းကဘယ္ေတာမွမေသဘူး သူအတြက္မေသခ်ာမႈေတြပဲေပးထားတယ္ ဆရာ၀န္ကေျပာတယ္ဂငယ္မင္းေသခါနီျပီတဲ. မဲ.ျမဳံးေလးတခ်က္ျပံဳးျပလုိက္တယ္ ဆရာ၀န္စမ္းသပ္ခ်က္ေတြမွားေနတယ္ ေသခါနီတာအခုမွမဟုတ္အေမ၀မ္းထဲကစျပီး ေသခါနီးတာေလ သူကုိက်ေနာ္အနွစ္၂၀ေက်ာ္အံ့တုလာချပီးျပီ သူကက်ေနာ္တုိဘယ္ေတာ့မွမ်က္ေျခမပ်က္သင့္တဲ့ေသျခင္း သူကနွလုံးေရာဂါဘယပန္းစည္းလွလွေလးေတြလက္ေဆာင္ေပးထားတယ္ တခါတေလေခ်ာင္းဆုိးရင္က်ပ္ေဘးဒုကၡကပ္ေလးေတြေပးပုိ.တတ္တယ္ Advertisements

Rate this: